Psykologi och psykiatri

Psykologi för föräldraskap

Psykologi för föräldraskap Bredd i sektionen av vetenskapen på 40-talet av det tjugonde århundradet. Målet med denna riktning är att leta efter lösningar i problemen med att utbilda barns personligheter, deras harmoniska formgivning, moralutveckling etc. Psykologi för föräldraskap är grunden för pedagogisk psykologi, som hjälper till att lösa och förstå problemen hos varje barn och hitta ett tillvägagångssätt för den yngre generationsrepresentanten.

Psykologi för att höja barn 2 år

Att höja barn 2 år är inte så enkelt, som det verkar vid första anblicken. Svårigheterna med att höja barn uppstår många gånger hos många föräldrar. Ett barn som vände två år ger ofta sina föräldrar en massa problem med sin envishet, lust och tantrum. Vid denna ålder kan krummen för sina föräldrar bli en "svår prövning". Den lilla tyrannen är ofta föremål för en vuxen som är något större än han. Det svåraste är för de föräldrar som är övertygade om att barnet ska lyda dem under alla omständigheter. Ofta visar en 2-årig bebis sin karaktär, reagerar med irritation, rullar tantrum, avvisar hjälp av vuxna, och föräldrar kan ofta inte förstå vad som händer med smulan.

Ett barn som är 2 år gammal har en välutvecklad motorfunktion och det finns inga sådana platser där han kan nå. Crumb äger redan sitt tal bättre och tack vare sin kompetens försöker han vara "självstyrande". Om vuxna förstår att dessa bara är hans fysiska prestationer, blir deras tolerans enklare för dem att visa än att anta att han vill avsiktligt obalansera sina föräldrar.

Psykologi för att höja barn under 3 år - tips

Barnet bör ställas frågor som han kan svara med antingen "ja" eller "nej", medan den vuxna ska vara redo att acceptera båda dessa alternativ. Till exempel, när det är nödvändigt att lämna en lekplats med en bebis, ska du berätta för honom om det här: "vi lämnar om 5 minuter". Efter en tid har gått, bör man gå vidare till handling. Det är nödvändigt att säkert säga: "det är dags att gå", om barnet motsätter sig, är det nödvändigt att uthålligt dra tillbaka honom.

Du borde ge barnet rätt att välja - till exempel, välj din version av kläderna från de två som tillhandahålls.

Psykologin för föräldraskap barn upp till 3 år innehåller flexibilitet i föräldraskap. Det är viktigt att stödja valet av barnet och lära det på ett ansvarsfullt sätt efter eget val. Till exempel, om barnet är hungrig, men vägrade att äta, då borde du inte kategoriskt insistera på att äta just nu, bör du bara lägga åt sidan mat. Baby kommer definitivt tillbaka till den föreslagna maten. Om vuxna följer dessa tips, kommer den svåra åldern av en tvåårig bebis att passera obemärkt.

Psykologi för att höja barn 3 år

Varje förälder vill utbilda sitt barn korrekt för att det ska bli en fullvärdig, hälsosam och kreativ person.

Bildandet av barnets personlighet börjar vid en ålder av tre år. Barnpsykologi definierar egenskaperna hos småbarns beteenden i denna ålder som "en kris om tre år".

Att höja ett barn på 3 år kräver mycket uppmärksamhet och tålamod från vuxna. Under de följande åren av livet kommer barnen att lägga ner de grundläggande karaktärsdrag och formulera idéer om grunderna i beteendet i vuxenlivet. Ofta är beteendet hos ett barn på 3 år präglat av lunskap och hysteri. I sådana situationer är det viktigt för vuxna att inte förlora självkontroll, tålmodigt och lugnt förklara för barnet vad de inte gillar i krummens beteende. Det rekommenderas att skärpa uppmärksamheten hos barnet, vad som verkligen stör den vuxna. Efter det är nödvändigt att avleda uppmärksamhet med något intressant och inte fokusera på denna konflikt.

Psykologin att höja ett barn i 3 år syftar till att eliminera onödiga förbud och visa noggrannhet, annars kommer barnet i onödan krävande, lustfullt och kräftigt. Du kan inte slå och förnedra barnet, du borde ge honom att känna på lika villkor med vuxna.

En treårig bebis börjar känna igen sig som en person, men på grund av bristen på livserfarenhet vet inte en smula hur man ska visa sitt oberoende, uthållighet, aktivitet i att uppnå målet. För att barnet ska kunna utvecklas harmoniskt är det nödvändigt att fylla sitt liv med intressanta aktiviteter, spel, promenader. Barnet ska alltid behandlas taktfullt och rättvist, och då kommer barnet att ha mognat, återbetala med sin kärlek och respekt.

Psykologi för att höja barn 4 år

Att höja ett barn på 4 år är svårt nog. Vid 4 års ålder är barnet en separat person med sina önskningar, sin egen åsikt och känslor.

Korrekt uppfostran av ett barn på 4 år kommer att påverka alla aspekter av hans framtida liv, så denna fråga måste behandlas mycket noggrant. Om det i början av barndomen känner sig emotioner och instinkter i huvudsak barnets liv, blir hans beteende mer medvetet vid 4 års ålder.

För att välja rätt riktning vid uppfostran av ett barn på 4 år borde man överväga de viktigaste ögonblicken i utvecklingen av smulor vid denna ålder.

Psykologin hos barn som är 4 år gammal behöver ändras på grund av ett skift i fokus från fysisk aktivitet till mental aktivitet (all slags kreativitet är av intresse för ett barn: modellering, ritning, olika hantverk); sådant beteende bör uppmuntras, särskilt om smulan inte är flitig. Vid 4 år, om hälsotillstånd är det rekommenderat att ge barnet till sportavdelningen (simning, gymnastik, etc.). Vi får inte glömma dagliga promenader, vilket stärker immuniteten väl och i friluftsspel utvecklar vi stora motoriska färdigheter. Om barnet redan vet alfabetet, bör han börja lära sig att läsa. Det är tillrådligt att bekanta barnet med grundläggande matematik på ett lekfullt sätt.

Vid 4 års ålder, nyfikenhet och oändlig "varför?" Kommer fram, som kan obalansera alla vuxna. Frågor crumbs bör besvaras direkt och utan onödiga detaljer. Om en vuxen inte har den nödvändiga informationen bör du säga det till barnet och lova att hitta ett svar inom en snar framtid.

Om barnet redan går på dagis och han har problem med anpassning i laget, ska vuxen hjälpa honom att övervinna dem. Först måste du bestämma orsaken till detta tillstånd (skamhet, förlägenhet, avundsjuka) och sedan lära av krummerna hur man kommunicerar med sina kamrater, dela leksaker eller, om nödvändigt, stå upp för sig själva. Om detta problem inte kan lösas, och det förvärvar en global karaktär, är det bättre att söka hjälp från en barnpsykolog.

Familjpsykologi vid uppfostran av barn på 4 år tar hänsyn till vissa förändringar som barnets psyke genomgår under uppväxten. Ett barn på 4 år börjar uppleva nya känslor: irritation, vrede, skam, sorg. Han kan inte klara sig på egen hand, kan inte lyda, uppträda dåligt. Under denna period är det viktigt att stödja barnet, förklara att alla upplever känslor - och det är normalt. Det är nödvändigt att berätta för barnet att det är bättre att uttrycka sina känslor inte av dåligt beteende, utan av ord. Det är nödvändigt att prisa barnet, eftersom bristen på beröm känns väldigt liten, och det är värt att straffa saken så att det är klart varför. Barnet bör lovordas för nya prestationer eller för stora insatser i alla affärer. Det är nödvändigt att alltid berätta för din fyraåriga om din kärlek, även om beteendet inte är lyckligt.

Öka ett barn 4 år gamla tjejer. Som övning visar, är tjejen lättare att höja än en pojke. Detta beror på en mer lugn och lydig disposition som är inneboende i rent kvinnliga karaktärsdrag. Tjejer föredrar att spela "mödrar", "sjukhus", "butik", "frisör". Uppmuntra sådana spel och beteenden är det viktigt att behålla förtroendet för sin dotters skönhet och exklusivitet. Detta kommer att göra det möjligt för henne att ha tillräcklig självkänsla i framtiden. Flickan behöver införa en kärlek av renhet, punktlighet, femininitet.

Öka ett barn 4 år gammal pojke. Pojkar är naturligtvis mer aktiva och ofta aggressiva. Vid 4 års ålder måste pojken förstå att det är omöjligt att förolämpa tjejer och veta varför. En man från familjen måste vara inblandad i att höja pojken. Det kan vara både pappa och andra manliga familjemedlemmar - farbror eller farfar. Det är av stor betydelse. Dessutom är det nödvändigt att sätta så lite begränsningar som möjligt före pojken, eftersom ett aktivt barn fortfarande kommer att hitta en möjlighet att övervinna dem.

Ju fler vuxna kommer att spendera tid tillsammans med barnet på spel och olika aktiviteter, desto mer nyfiken, skicklig och snabbvittig kommer han att växa.

Psykologi för att höja barn 5 år

Ett barn i en ålder av 5 fortsätter att lära sig, både sig själv och andra människor - företrädare för samhället. Han börjar gradvis inse att det finns några kopplingar i människors relationer, liksom i deras sociala beteende. I barns uppförande 5 år gammal kan man upptäcka bildandet av självregleringens principer. Barn börjar göra krav på sig själva att de tidigare hade gjort vuxna. Femåriga barn kan redan avsluta arbetet påbörjat, att inte distraheras av intressanta saker, de kan ta bort leksaker för att städa upp rummet.

Psykologin för att höja barn 5 år måste innefatta uthållighet hos vuxna, eftersom barn i denna ålder börjar inse att det finns allmänt accepterade normer och beteenderegler, börjar de förstå sitt ansvar och sin skyldighet innan de följer dessa normer och regler.

Emotionellt kan crumben uppleva en bedömning av sitt beteende, givet av andra individer, han börjar förstå hur bra han själv följer de allmänt accepterade normerna och reglerna, oavsett om han är i linje med moraliska och etiska idéer.

Det är ganska lätt för ett femårigt barn att följa normerna i samspel med trevliga människor, till exempel med vänner. Med en kamrat kan ett femårigt barn styra sin aggression, leka och dela leksaker och fördjupa sig i pedagogiska spel med intresse.

Psykologin för uppfostran av barn på 5 år avslöjar förändringar i själva bilden i smulorna. Viktigt är betyg och åsikter av vänner. Vid denna ålder väljer krummen selektivt valet av vänner, med kamrater kan han etablera stabila relationer. Ett barn på 5 år tar som vän de som har positiva egenskaper eller lyckas i alla affärer. Du kan ofta höra från ett femårigt barn att hans vän inte kämpar och han är intresserad av att leka med någon.

Vid en ålder av 5 år finns ingen stor skillnad i utbildningen av en tjej eller en pojke. Självklart är pojkarna mer energiska, och flickorna är flitiga, men de viktigaste punkterna i utbildningspsykologin är lämpliga för båda könen. Om 5 år förekommer förändringen av humör inte så våldsamt, och det vuxna barnet blir mycket lugnare. Om du vänder dig till en ansökan, svarar han tillräckligt på vuxnas ord och önskemål. Vuxna borde ständigt förklara för barnet varför något inte borde göras.

Vifta bort från de olika barnens "varför?" Vuxna hjälper den lilla att vara mindre proaktiv och tror att det finns några förbjudna frågor som det är bättre att inte fråga. Ju oftare föräldrar kommer att svara på barnets frågor, desto bättre för vuxna. Således kommer barnet att förstå att du kan vända dig till dina föräldrar med dina frågor och det betyder att han som tonåring kommer att möta sina föräldrar när han står inför problem. För att krummen inte ska bli stängd bör du ständigt kommunicera med den. Om en vuxen märkte att barnet vill säga något, kan du komma före honom och fråga honom med ledande frågor. Om barnet frågar, ska du alltid svara. För att uppfostran ska ske korrekt är det nödvändigt att ge krummen tillräcklig uppmärksamhet.

Sammanfattningsvis bör det noteras att psykologin att höja ett barn måste uppfylla krabbarnas åldersbehov. Barnets fulla utveckling är möjlig under förutsättning av trygghet och känslor av kärlek. Annars kan en vuxen riskera att möta barnets motstånd och passivitet. Att höja ett barn kommer att få effekt om barnet lyckas med någon form av aktivitet. Efter att ha överlevt ett ögonblick, kommer den utbildade personen känna en känsla av tillfredsställelse från sitt resultat och deltagande i verksamheten. Utbildningen bör inte vara öppen, annars inser kusan att den försöker påverka moraliska läror och aktivt motstår.