Psykologi och psykiatri

Kärlekspsykologi

Kärlekspsykologi - Det här är det okända riket, ett favoritämne av tusentals poeter, romanförfattare och till och med forskare. En människas handlingar i kärlek till slutet kan inte förklara något vetenskapligt samfund. Älskaren är ett mysterium och samtidigt en utmaning för vetenskapen. När allt kommer omkring finns kärleken autonomt, lever av sig själv, följer inte lagar av logik och orsak. Det kan ha en destruktiv effekt på människor som förbränner allting inuti och kreativt, "lyfter det till himlen". De flesta anser älskare lite galen, och därför är kärleken själv ses som en typ av psykisk sjukdom. Men enligt ett antal forskare är kärlek ett sätt att socialisera en individ, en mekanism för sitt engagemang i ett system för sociala sammankopplingar.

Psykologi av kärlek och relationer

Ömsesidig kärlek till dödsängen och ett lyckligt familjeliv vill alla människor på jorden ha, men bara några "lyckliga" lyckas med att realisera denna dröm i praktiken. Förtroende och riktigt välmående förhållanden kommer att utvecklas endast om båda parter gör ansträngningar för att förstå skillnaderna mellan kärleksperspektivet mellan män och kvinnor.

Kärlens psykologi och förhållandet mellan en man och det fina könet varierar avsevärt. Detta hände historiskt, men tidigare blev denna skillnad inte uppfattad så akut, eftersom alla relationer mellan makarna byggdes, i grund och botten i den livsstil som utvecklades som utvecklat samhälle. Det fanns allmänt accepterade principer som i flera årtusenden angav hur makarna skulle bete sig, de föreskrev också vissa skyldigheter för dem. Moderna synpunkter på familjeliv, kärleksrelationer, utomjordiska angelägenheter har förändrats något.

Så, till exempel, i det förflutna var konrollens roll endast begränsad till familjens inhemska service och omsorg för alla deltagare i familjeförhållanden. I dag strävar kvinnor i språng för att vinna rätten till individualitet, möjlighet att leva som de vill, och inte för ordning. Skarp emancipation av representanter för det tidigare svagare könet har lett till en försvagad förståelse mellan den manliga och kvinnliga delen av befolkningen. Som ett resultat av detta har naturligtvis kvinnornas psykologi i kärlek, deras beteende, humör och psykologi av män i kärlek genomgått betydande förändringar.

Förutom det faktum att de vackra kvinnorna ursprungligen i naturen skiljer sig från representanterna för den starkare halvan, är de idag mer benägna än någonsin att drabbas inte alltid av samhällets fördelaktiga effekter. Allt detta gör dem ännu mer obegripliga mot det motsatta könet. I en man riktas allt till en viss minut, deras organism är anpassad till ett snabbt enstegs stänk av energi. Kvinnor agerar gradvis och mer plast.

Kvinnans psykologi i kärlek, i första omgången, beror på en önskan om att fortsätta loppet. Känslan av kärlek gör Eve-döttrarna verkligen feminina, det avslöjar deras skönhet och charm, gör dem skonsamma och lätta. Kvinnor är mycket svagare i människornas fysiska aspekt, åtminstone så här är naturen ursprungligen avsedd av naturen, men den nyfångade dimman för kvinnor i gym gör detta uttalande kontroversiellt för ett visst antal kvinnor. I alla fall är damerna hårdare än den starka halvan. De har också en mer utvecklad ansvarsansvar, eftersom de måste ta hand om avkomman.

Vacker femini mycket mer känslomässig än den manliga delen av befolkningen. Psykologin anser att deras känslomässiga manifestationer av kärlek är fysiologiska. Dessutom är känslor en viktig del av moderns instinkt. När allt kommer omkring, om en ny känslomor inte har en nära känslomässig kontakt med en bebis, så vägrar hon ofta det.

I grund och botten är hela psykologin av kvinnlig kärlek associerad med lusten att bli en mamma. Forskare är övertygade om att förekomsten av vackra unga damer vid deras utseende beror på en önskan att locka män, orsakade av framväxtens instinkt. Genetiskt och fysiologiskt bestämd faktor är inte kvinnornas tendens till aggressivitet. En annan viktig skillnad mellan kvinnor och herrar kan betraktas som mottaglighet av kvinnlig humör till påverkan av hormonella nivåer. Dessa hormoner kan vid första anblicken orsakas av ett lite otillräckligt beteende hos den valda.

Psykologi av kärlek och relationer, hur man förstår att du älskar

För att skapa ömsesidig förståelse i ett par och ett tillförlitligt förhållande mellan partners måste man alltid komma ihåg att det finns två helt motsatta syn på verkligheten, vilket ger upphov till skillnader i psykologi hos en man som är kär i en kvinna. För framgångsrika, lyckliga och långvariga relationer är det därför nödvändigt att studera skillnaderna som kärleks- och kärlekspsykologi, sexuell lust och vänskap omfattar, samt att kombinera alla fyra av dessa komponenter i familjelivet på ett kompetent sätt.

Kärlek ur psykologinsynpunkt innebär ett fritt förhållande baserat på ömsesidig lycka och ömsesidigt förtroende. Det döljer tre aspekter: moraliska (skyldigheter), känslomässiga (intimitet) och fysiska (passion) aspekter.

Den moraliska komponenten av kärlek innebär en vilja att göra gemensamma lösningar på problem. Denna aspekt är baserad på respekt för partens ställning och känslor, moraliska principer, intellektuella förmågor och värdighet. Respekt är garant för tillit och lojalitet i ett förhållande.

Den känslomässiga sidan av kärlek är intimitet, samstämmighet, vänskap. Kärlek har en oupplöslig länk med vänskap, vars utgångspunkt är vanliga synpunkter, mål, ambitioner. I kärlekspartners når vänskapen sin topp på grund av inre närhet och själens själ, när den personliga förvandlas till det allmänna och vice versa. Det här är en glädje för en partner, empati för honom, njuter av sina handen, som ersätter ord, sänder sanna känslor gömda från andra. Vanlig vänskap innebär inte en sådan närhet. Sådan intimitet uppstår endast när det, utöver gemensamma intressen, finns attraktion i vänskap.

Den fysiska aspekten av kärlek är baserad på passion, karakteristisk för detta beteende och upphetsning. Sexuell attraktion av sådan styrka, när en partner är den enda källan till fysisk tillfredsställelse. Älskelsesobjektet är det mest önskvärda, och andra partners är inte attraherade redan.

Alla dessa aspekter av kärlekspsykologi är lika viktiga för att bygga och utveckla relationer. I olika par kan det existera sina olika kombinationer, karakteristiska för varje slags kärlek. Men den så kallade "sanna kärleken" är baserad på dessa tre aspekter, i lika stora proportioner.

Psykologin för kärlek och kärlek har sina egna särdrag. För partners som är i ett tillstånd av kärlek är intima implikationer av relationer viktiga, för intim kärlek är inte en prioritet. Människor som älskar att nå ut till varandra för att undvika ensamhet, partnerna som verkligen älskar varandra är självförsörjande, deras inre värld präglas av oberoende från partnern. Kärlek kännetecknas av ett entusiastiskt tillstånds utseende endast i närvaro av ett objekt, och i kärlek är lycka kontinuerlig. Kärlek är en önskan att äga, och kärlek är lusten att ge. Den första kan jämföras med barnets beteende, som styrs av den enda önskan "Jag vill", den andra - med beteende hos en vuxen, klok med erfarenhet. Den första - förstör, den andra - fyller. Att vara kär måste kräva externa attribut och bekräftelser, kärlek är parets önskan att flytta i en riktning.

Om ämnet är ifrågasatt: "Psykologin av kärlek och relationer, hur man förstår att du är älskad", först måste du lära dig att lyssna på ditt eget hjärta, märka tecken på verbal och icke-verbal natur och förstå vilken önskan dominerar: att ta eller ge.

Psykologi av män i kärlek

Adams söner ses av kvinnor som varelser fulla av hemligheter och gåtor, men av en liknande åsikt och företrädare för en stark halv om vackra femininer. Den kvinnliga hjärnan ständigt plågas av tankar: "vad tänker han på", "hur man förstår sina handlingar", "vad som händer i allmänhet i hans huvud". Ofta bafflar manliga beteenden bara Eve-döttrarna. Hur hittar man gemensam grund när män och kvinnor ofta inte vill hitta dem? Och om de vill, vet jag inte hur.

Psykologin hos män i kärlek är precis vad som menas att hjälpa till. I första omgången måste du förstå ett enkelt faktum: alla människor strävar efter lycka, men alla har sin egen idé om detta tillstånd. Den ena är välsmakande nog att känna sig nöjd med sitt eget varande, den andra kommer att passera hela sitt liv till slutet, utan att veta lycka. Någon kan se skönheten i de vanliga sakerna och njuta av det, den andra efter att ha nått nästa mål på vägen till lycka, kommer att känna sig tom och eländig och ställa in nästa stapel framför dig. Samtidigt har de flesta liknande behov - i säkerhet, framväxt, respekt, kärlek. Dessa är inneboende mänskliga ambitioner som genereras av instinkter. De flesta män uppträder oförtröttligt att när de väljer en dams hjärta styrs de av följande kriterier: den rika innervärlden och möjligheten att laga gott.

Psykologin hos en kärleksfull man är sådan att representanterna för det starkare könet är mycket listiga, vilket kallar dessa kriterier som råder vid valet av andra halvan. I den första svängen bygger Adamas söner i kärleksrelationer på de unga damernas överensstämmelse med sina skönhetsstandarder. En man på en undermedveten nivå gör sitt val till förmån för en viss tjej, baserad huvudsakligen på hennes utseende. Bara mycket senare, i processen med kommunikativ interaktion, börjar en man att bedöma den inre världen av den valda och hennes ekonomi. Därför är det inte nödvändigt vid första rendezvous att måla killen alla sina kulinariska prestationer.

Psykologin hos män i kärlek beror på gamla instinkter. Följaktligen inställer mannen på förtroendet för sin egen framgång. Härav kan vi härleda huvudkomponenterna i den starka hälften och deras kärlekspsykologi:

- oförsonlig önskan att erövra flickan du gillar

- tendensen att alltid dominera relationen

- Lusten att känna sin egen överlägsenhet

- Lusten att likna andra damer och locka till sig sina åsikter

- Behovet av kärlek och uppmärksamhet.

Psykologin för män i kärlek baseras ursprungligen på den vanliga instinkten för att erövra och erövra. Många unga damer har märkt att älskande killar kan göra mycket för att vinna sitt älskade hjärta. Därför, om en gentleman "sjunger" om kärlek och ständigt skjuter ut möten, gömmer sig bakom en brist på tid, svarar inte på tjejens förfrågningar, så kallar det sällan, det indikerar att alla hans ord är tomma.

Instinct driver representanter för det starkare könet till hänsynslösa och ibland till och med lite otillräckliga åtgärder, för att beundra blickar på favoritögon. I detta fall borde tjejerna inte tro att ett sådant hänsynslöst beteende kommer att vara för evigt. Processen att erövra älskaren håller vanligtvis en kort stund. Så snart mannen säkerställer att han bestämmer sig i hjärtat av den utvalda, kommer han mindre och mindre ofta att ge ut plötsliga gåvor och göra överraskningar. Sällsynta representanter för det starkare könet kan ta hand om sin valda under hela livet. Så skönheten är dämpad, den stolta erövraren av kvinnornas hjärtan går i vila och den dominerande mannen kommer fram.

Den manliga psykologin i kärlek är sådan att för företrädarna för det starkare könet är det mycket viktigt att dominera relationer, att vara chef i familjen. Ofta hör kvinnor ett ordspel från sina älskade läppar att de alltid har rätt, att alla beslut ligger kvar efter dem, och det enda argumentet till förmån för sådana fraser är deras tillhörighet till manliga rasen. En sådan önskan att dominera är inte bestämd av instinkt, utan det beror på uppväxt, liksom på den förhållandemodell som antagits i pojkens familj. Människans adekvat vilja att dominera, behöver inte uppfattas som en nackdel, att kämpa med honom och utrota. Trots allt är kvinnor fortfarande det svagare könet, till vilket naturen är avsedd att vara djurhållare, men inte på något sätt hans beskyddare. Värre, när fruen måste dra på sina egna bräckliga axlar och man, "tjänsteman" och barn.

Psykologin för män i kärlek manifesteras också i viljan att vara centrum för den utvalda människans uppmärksamhet. Killar är ganska giriga för beröm. Därför bör man lova sin älskade, betona sin unikhet, säga vad han är snäll, smart och helt enkelt underbar. I det här fallet bör beröm inte vara blatant smickrande. Bristen på dithyramb skjuter makan för att söka på den sida som kan bedöma hans meriter.

Män i äktenskapet har lite andra manifestationer av kärlek - psykologi säger det. För företrädare för den starka hälften är ordet äktenskap förknippat med förlusten av frihet, och ändå är de väldigt rädda för några restriktioner. Dessutom, oavsett hur mycket en make tjänar, vad är hans sociala status, tenderar han att beordra och vara ansvarig. Ibland hos män är familjen den enda platsen där de kan hävda sig och träna kommandostämman. Även "män" drömmer om en ekonomisk fru. Och här spelar ingen roll vilken av makarna som har mer ledig tid, äktenskapets parti är köket. Men inte alla män beter sig på detta sätt. Kvinnor måste komma ihåg att även om de fick den mest angenämliga gentleman, bör du inte gå för långt och försvara rätten att fatta beslut. Om en man känner att hans frihet är för begränsad och ständigt under press, så kommer han att springa i naturen i den närmaste framtiden. En klok och kärleksfull make, som värderar familjeförhållanden, bör försöka anpassa sitt liv så att en man känns som familjens huvud i vilken situation som helst. För den manliga delen av befolkningen är faktisk makten inte lika viktig som närvaron av nominell kraft.

Psykologin för män i kärlek är oupplösligt kopplad till sexuell lust och intima relationer. Följande beskriver det perfekta intima livet med makans ögon på en man. Först och främst bör det starkare könet känna sig i en höjd i sänglivet. Därför borde kvinnor inte spara entusiastisk skål och beröm på detta område av samexistens. På detta område av relationer försöker makan också att dominera, och han måste tillåtas. I det här fallet kommer det inte vara överflödigt, ibland visa initiativ och dominera i sängen.

Psykologi i sängen av företrädarna för den starka hälften beror helt och hållet på deras instinkter. Det är därför män i intima relationer vill alltid känna sig starka, skickliga och attraktiva. Om makan kommer att känna det sättet att vara bredvid de troende, så kommer han definitivt inte att leta efter någon på sidan.

Förutom den professionella, intima sfären är det också viktigt för män att förverkligas i sina hobbyer, till exempel fiske eller designa flygplansmodeller. Därför är det inte den bästa strategin att ta ställning till en tyrann och förbjuda sin man att engagera sig i det som ger honom nöje. Eventuella förbud uppfattas av det starkare könet som en frihetsbegränsning, vilket kommer att leda till en önskan att bli fri. Män är frihetsälskande varelser med vilka du behöver kunna förhandla och inte agera genom förbud. Eventuella restriktioner i ett par, oavsett vilken väg de går, orsakar alltid enbart skada på förhållandet.

Inte bara vill kvinnor i ett äktenskap känna sig som om de var bakom en stenfestning, män måste också veta att de är säkra, att de inte kommer att förråda, de älskar och förväntar sig att de kommer att bli mottagna av någon, att de kommer att stödja dem och hjälpa om det behövs. Dessutom borde en man inte bara känna sig säker, utan också omge honom med skyddet av alla de kära till sitt hjärta. Detta är också en manifestation av den medfödda instinkten, som kan formuleras kortfattat med följande attityder: mitt territorium, min egendom, min fru, etc. Ansvar för en familj, egen egendom, en känsla av ägare - allt detta är också mycket viktigt för någon representant för den manliga delen av befolkningen. Därför uppmanas kvinnor att visa sina nära och kära hur viktigt det är att de känner skydd och stöd för sin make. Dessutom måste du berätta för dina män oftare att de är starka och modiga.

Kvinnor bör försöka att inte förlora någon, även de mest obetydliga framgångarna hos sina män. Endast beundran i ögonen på hans älskade och entusiastiska ord kommer att driva en man till ytterligare prestationer. Endast med den kvinnan kommer en man att leva hela sitt liv, med vilket han kommer att känna sin egen unikhet och betydelse.

Vad är i själva verket psykologi av kärlek och relationer, hur man förstår att de älskar dig?

Faktum är att kunskap om grunden för manligt beteende och de viktigaste aspekterna av psykologi är huvudassistenten till det svagare könet när det gäller att vinna hjärtat av den älskade. С возрастом приходит мудрость, а путь к знаниям открыт всегда, было бы желание. Лишь понимание специфики поведения влюбленного мужчины позволит построить здоровые, длительные и счастливые семейные отношения. И если любимый начал все реже делать сюрпризы, не стоит поддаваться панике, считая, что избранник разлюбил.När allt kommer omkring kunde han helt enkelt bestämma att han redan hade erövrat sin älskade, därför måste han nu ta hand om materiellt välbefinnande och vänta på gåvorna.

Första kärlekspsykologi

Det är sällsynt att träffa ett ämne som i sin ungdom eller i sin sena ungdom inte skulle ha överlevt första kärlek, känslor, när han, vid synen av ett siktsobjekt, försvagade benen, han var het och hisnande, svettade sina palmer och torkade ut i munnen. När jag ständigt ville vara nära min älskade, att se honom, att höra. I avsaknad av ömsesidighet, ofta ett dåligt humör, förlust av sömn och aptit, blickar kastas i hemlighet, tyst suck och omvänt med ömsesidig kärlek - eufori, upplopp av färger, lyckligt humör, ökad arbetskapacitet, energi slår bara nyckeln, lusten att omfamna alla förbipasserande och ge dem åtminstone lite av deras värme.

Man tror att den första känslan är den renaste, oklarade av girighet, lust, lust att äga. Första kärleken är en upphöjd känsla, till vilken attityden alltid är den enda allvarligaste. När allt kommer ifrån en gång i själen, återkommer allting direkt till bakgrunden - studier, idrottsutbildning och hobbyer överges. Allt lämnar, det finns bara ett syfte att sucka. Men första kärlek kan inte vara för evigt. Hon, som allt annat i livet passerar, men såren kan gå ganska djupt.

Trots den mentala angst som den första kärleken ibland lämnar, är det ett nöje för många att komma ihåg om det, att prata om sina erfarenheter. Vissa människor som har upplevt denna vackra känsla i djup ungdom är övertygade om att det var kärlek vid första ögonkastet, medan psykologi säger motsatsen.

Första kärlek - relationernas psykologi. Det är omöjligt vid första anblicken att bli kär i en främling, du kan bara uppleva en känsla av kroppens tyngd, som kan växa till något djupare, men det tar tid. Omedelbart uppstår känslan av kärlek inte. För framväxten av sann kärlek, erfarenhet av relationer, själsens själar, aspiration i en riktning, tålamod och förståelse, vanliga synpunkter, attityder, intressen och principer, vill lusten att dela alla glädje och sorger som uppstått behövs. Vid första anblicken kan alla ovanstående inte visas.

Psykologi förnekar kärlek vid första ögonkastet, för kärlek är inte bara en känsla, inte ett intryck av ett ögonblick, det är båda parternas arbete multiplicerat med tiden.

Psykologi tar den första erfarenheten av kärleksrelationer som ett viktigt personligt test. Hon argumenterar för att den sista etappen av bildandet av en personlighet beror exakt på hur en person upplever ett tillstånd av kärlek.

Varje man är ett socialt varande. Han bor i ett samhälle som dikterar vissa levnadsförhållanden, beteendemönster etc. Att leva nästa roll vet varje person exakt hur man ska bete sig. Ett barn förstår exempelvis hur man beter sig, vuxna vet vad man ska göra för familjens välbefinnande. Men när en känsla av första kärlek framträder, måste personen själv fatta beslut, att tänka på vad man ska göra. I denna roll är individen samtidigt en student och en examinator. Det finns inga föreskrivna regler, eftersom de helt enkelt inte kan skrivas. När allt är kärlek är det irrationellt. I en situation med första kärlek är en person inte längre en framgångsrik student eller en vårdande far. Här måste han öppna i förhållande till den utvalda. Att presentera dig själv innan din älskade, avslöjade, som det verkligen är.

Genom att uppleva denna höga känsla, undrar ingen vad vilken bil en älskare har, vilken typ av lägenhet, föräldraskap, materiell säkerhet. Denna känsla genomträngs av romantik, ljus och renhet, men det är omöjligt att behandla det ytligt, eftersom den första kärleken både kan skänka fri och bryta en person.

Men mer intresse är det faktum att den sanna första känslan av kärlek är sällsynt. Det finns många individer som inte har upplevt denna känsla, men det finns också de som efter många år inte kan glömma föremålet för första kärlek, vilket har en ganska skadlig effekt på personen själv.

Psykologer är övertygade om att den första känslan av kärlek ska fyllas i. Om honom borde förbli bara trevliga lätta minnen som framkallar glädje eller sorg, men inte längtan eller depression. Och ännu mer behöver inte återvända till det erfarna förhållandet. En återgång till det förflutna fördömer en person till ännu större plåga. Den så kallade "sticking" på föremålet för första kärlek bidrar till ett misslyckat äktenskap. Trots allt leder missnöje med dagens liv till idealiseringen av tidigare relationer.

Nästa faktor som orsakar viljan att återvända till föremål för första kärlek är strukturen hos en persons personlighet, benägen att splittra känslor. Till exempel verkar en gift kvinna älska sin egen make, men samtidigt rullar hon igenom andra möjliga alternativ i huvudet. Och om möjligheten ges, kan damen inte motstå.

Narkissistiska lutningar är den tredje faktorn som leder till en återgång till tidigare relationer. Självvärdighet, självförundring, beundran av ens egen person tillåter inte en att glömma tiden när det var så mycket entusiasm, beundran, så många vänliga och behagliga ord yttrade sig av den älskade.

Men den mest betydelsefulla faktorn betraktas som människans förutsättning att det finns tid. För dem finns det bara en kategori "alltid". Sådana människor uppfattar allt som hände tidigare, människor, tidigare relationer, som en del av sina egna liv nu, trots att många år har gått, har situationen förändrats och inget kan återlämnas. Narcissistiska personligheter uppfattar första kärlek inte som en tidigare känsla, men som något otrevligt.

Men situationen är farligare, inte när människor "stallar" på den första känslan, men när människor inte har upplevt denna känsla alls i ung ålder, när den första kärleken kommer i åttiotalet år. En sådan situation är katastrofal, även trots den här känslans sublimitet och kreativitet, till de positiva känslor som den bär i sig. Den katastrofala situationen är gjord av det faktum att varje person redan i denna ålder har en viss livsstil, vissa har redan familjer, barn, arbete och allt som behövs för ett vidare lyckligt liv. Och så plötsligt kommer oväntat en känsla som vänder allt i livet, förändrar det vanliga sättet att leva och förstör ensam familjer. När allt kommer omkring, är livet utan ett föremål för groaning meningslöst. Här ligger den största risken för den försenade känslan av första kärlek.

Det är nödvändigt att förstå att de första kärlekspsykologiska staterna förr eller senare kommer att övervinna alla. Det kan vara ömsesidigt eller obefogat, men det kommer att komma ihåg för en livstid. De känslor som genereras av det hjälper en person att känna igen sig själv. Första kärlek behövs för att lära människor att älska.