Psykologi och psykiatri

Människa inre kärna

Människa inre kärna - Detta är ett metaforiskt begrepp som beskriver personlighetens inre styrka, medvetenhet, praktiska egenskaper, frihet från utvärderingar, mönster och andras åsikter. Personlighetens inre kärna hjälper till att klara avtryck av livsbrott, orienterar i en tillförlitlig riktning för att uppnå uppgifter, som förbereder personligheten för andlig utveckling.

Om en person med en mycket stabil livsorientering, som är medveten om sitt ansvar, förstår sitt personliga livsuppdrag, säger de - han har en personlig kärna. Ju starkare han blir desto starkare blir personen desto svagare blir han desto mindre stabil kommer personen att vara till livsförlopp. En individ som har en förvrängd uppfattning om världen och har ingen inre kärna, använder någon negativ upplevelse att förvandla sig till ett olyckligt offer, så att andra sympatiserar med och hjälper honom i allt.

Hur hittar man den inre kärnan? Det kan förvärvas och stärkas om du blir mer aktiv, kreativ, aktiv, skapar ditt eget liv, skapar egna åsikter och principer. Måttlig arbetsbelastning, utveckling av självständighet, att hitta ditt eget mål, höja självständigheten till åtaganden - allt detta bidrar till bildandet av en intern kärna.

Personlighetens inre kärna är ett system av personliga riktlinjer och principer, logiken över handlingar och tankar. Det här är en allmän uppfattning om en person om allt, förmågan att skilja det väsentliga från sekundäret. En kvinna som har en inre kärna dömer inte andra, kritiserar inte och erkänner några mänskliga manifestationer. Den här kvinnan bildar sin egen verklighet och utstrålar kärlek till alla runt henne.

Den inre kärnan i en man representerar hans psykologiska motstånd mot olika problem, de största svårigheterna.

Inre kärnan av en kvinna

I en kvinna med en inre kärna skapas alla livshändelser och öde av kvinnan själv, hennes tankar, känslor och avsikter.

Den inre kärnan i en kvinnas personlighet representerar hennes personliga "jag", som uttrycker henne som en formad personlighet, av en vuxen individ som lever i nuvarande tillstånd, nuvarande tid. En sådan kvinna löser alla relevanta frågor utan att försena dem och gör sitt eget val. Denna kvinna har självrespekt och tillåter inte att förödda sig själv. Hon har en speciell syn på världen, sin egen syn på alla händelser och på andra människor.

Den inre kärnan i en kvinnas personlighet gör det möjligt för henne att vara fast i sina önskningar och beslut, utan att tysta dem eller undertrycka dem. Han hjälper henne att gå in i "maskulin" tillstånd, för att visa maskulin mod och fasthet i beslut, att säga nej, när hon vill. Han hjälper också att kommunicera önskningar till hela världen, till släktingar och till hans man; uppriktigt uttrycka dem så att en man kunde agera i enlighet med sina önskningar. En sådan kvinna skapar sitt eget öde, med hjälp av själsfärgerna, med vilka hon och hennes inre energi är fyllda. En kvinna måste koncentrera sig på sig själv, hennes inre utrymme, att drömma och älska. En man omgiven av en sådan kvinnas kärlek kommer att vara mer lyhörd för henne och inspirerad. Den feminina energin hon har ger henne mannen makt att gå vidare.

Ofta en kvinna som helt och hållet ägnar sig åt en social roll, glömmer bort personliga önskningar och kärlekens betydelse. Hon ger energi till andra individer, lever sitt scenario. Den äkta kvinnliga naturen är inte sällsynt för hårdheten och kategorin, vilket är mer lämplig för det manliga könet. En kvinna som ägnar sig åt livscykeln bor i en verklighet utomjordisk för sin natur, avslöjar manliga egenskaper och egenskaper, men oftast accepterar hennes själ inte denna roll. En kvinna trampar över hennes sanna kvinnlighet när hon agerar som en man. Hon har verkligen en inre kärna, eftersom hon är modig nog, men det här är inte hennes sanning.

Den älskade och kärleksfulla kvinnan skiner med harmoni, glädje och lycka, hon är säker, hennes kärlek till sina släktingar ger henne styrkan och förmågan att skydda sina släktingar. Detta uttrycker sin inre kärna. Denna kvinna är lättare att uppnå mål och förbli fri.

Inre kärnan av en man

En man som har en personlig kärna är livets herre, som inte blir andras slav. En man behöver en inre kärna för att kunna bli en sann auktoritet för sitt barn och fru.

Personlighetens inre kärna ger en man förmågan att effektivt motstå några svårigheter, göra konsekventa och kloka beslut, hålla sig fri, se bort från andras åsikter och inte bero på några påträngande yttre omständigheter.

I förståelsen av många kvinnor är den inre kärnan av en man den kvalitet som lägger till den attraktivitet som observeras på sätt som en man talar, att intressera att ha. En man som har en stark karaktär, kommer att kunna gå in i en spänd diskussion och att motivera en personlig ställning. Även vid missförstånd kommer han att förbli med en individuell åsikt och motstå flödet av motståndarens lögner, han kan också hålla tyst om det behövs. En sådan man är lätt att anpassa sig till kontinuerliga förändringar av omständigheterna. Det är lätt för honom att övervinna depressionen, att inte låta negativa känslor utvecklas, för att stödja andra i deras behov. En sådan man kan dämpa sina känslor, minnen och tänka positivt i en negativ situation. Han är alltid redo att skydda personliga intressen. En man utan en personlig kärna är inte avgörande, inte fast i avsikt, det är lätt att tvinga honom, att övertyga eller att luta sig till beslut som strider mot hans nuvarande åsikter.

Hur man utvecklar den inre kärnan

Utvecklingen av den inre kärnan beror på personens medvetenhet om varför han behöver det. Om en individ har ett svagt humör, och han vill stärka honom, för att bli starkare, måste han följa några rekommendationer.

Utvecklingen av den inre kärnan börjar med det faktum att en person upphör att skifta sitt eget ansvar gentemot andra. Efter allt, alla händelser och situationer som händer med honom, bara hans val. När en person dumpar ansvaret för de talade orden och handlingarna på någon, blir han svagare än han förstör hans personlighet. Det händer också om han tillåter känslor att styra sig själv.

Hur hittar man den inre kärnan? Tro på din egen styrka, acceptera dig själv som du är, dina tankar, svagheter och dygder. En person som representerar sig uteslutande från den bästa sidan, försöker vara trevlig och vänlig för alla - bryter upp som en fullvärdig person, slutar att vara hel, för att han inte känner igen existensen av sin andra hälft. Att vara beroende av andra, upplever hur andra uppfattar en person, blir ett problem som försvagar karaktär.

Hur hittar man den inre kärnan? Det är nödvändigt att bestämma det livsmål som de återstående mindre målen ska bifogas. Målet eller livsuppdraget definierar den personliga inriktningen som stimulerar utvecklingen av fasthet och bestämning av personen. Det är viktigt att definiera dina mål inom huvudområdena i livet (familj, arbete, samhälle). Människan är utformad så att han utan sitt mål förlorar sin livskraft.

Självutveckling är det enda målet som inte har några hinder, därför är det lämpligt att bilda målen på ett sådant sätt att man omedelbart lär sig något.

Utvecklingen av den inre kärnan är omöjlig utan att läsa, vissa färdigheter, så det är viktigt att läsa, lära sig mer ny information, samla praktiska färdigheter, lära sig nya saker varje dag, analysera, systematisera och tillämpa.

Utvecklingen av den inre kärnan beror på livserfarenhet, vilken är en viktig komponent i personlig utveckling och indikerar vuxen ålder och mognad hos en person. Därför bör du lämna barnets bryr i det förflutna, sluta skylla på andra för dina problem, börja skapa liv efter eget gottfinnande.

Det är nödvändigt att skapa ditt liv, trots hur andra bor, bör du ställa egna regler, visa individualitet i dem. Andra människors stereotyper hjälper inte till att skapa ditt eget lyckliga liv, utan även att utveckla självkontroll och karaktär. Personliga synpunkter bör utvecklas om populära ämnen som diskuteras i samhället. Skapa egna landmärken, bygg kategorier. I hjärtat av den inre kärnan borde ett system med egna åsikter om allt som händer i livet. För att utveckla det måste en person försöka leva medvetet, styrd av medvetet val.

Utvecklingen av den inre kärnan innebär att en person kommer att utveckla förmågan att följa sitt personliga val. För att göra detta är det nödvändigt att hela tiden i någon avgörande situation för att ställa frågor framför mig: vad gör jag, för vem, varför etc. En person som utvecklar en inre kärna måste vara medveten om att alla hans handlingar måste följa hans riktlinjer och livsval.