frånvaro - Det här är ett slags epipriation, vilket är ett symptom på epilepsi. Frånvaron av en oväntad kortsiktig förlust av medvetandet manifesterar sig. Individen plötsligt, utan synliga föregångare, slutar röra sig, som om kamenet. Samtidigt är hans blick framåt, ett konstant uttryck framträder på hans ansikte. En person visar inte reaktioner på yttre stimuli, svarar inte på frågefraser, tal är brått. Efter några sekunder återgår tillståndet till normalt. Individen kommer inte ihåg det erfarna staten, han fortsätter helt enkelt den rörelse som producerats tidigare, därför uppträder han som om ingenting hade hänt. En särskild egenskap hos absansa anses vara en hög förekomst. Ofta kan nå 100 anfall per dag.

Skäl till frånvaro

Ofta är attackerna av absans obemärkt, vilket innebär att kärnan i deras ursprung är ganska svår att upptäcka. Ett antal vetenskapliga siffror lägger fram en hypotes om genetisk predisposition mot bakgrunden av uppkomsten vid ett visst ögonblick av aktiveringen av hjärncellernas funktion.

Dessutom skiljer man mellan äkta beslag och falska absans. Från den sista personen är det lätt att dra tillbaka vid beröring eller genom konvertering, med högt plötsligt rop. Om beslaget är sant, svarar inte ämnet på ovan beskrivna åtgärder.

Också bland de sannolika etiologiska faktorerna för ursprunget för det aktuella landet är följande:

- hyperventilering av lungorna, vilket leder till förändringar i syrekoncentration och koldioxidnivåer, vilket orsakar hypoxi

- Förgiftning av giftiga produkter

- Överträdelse av förhållandet mellan de erforderliga kemiska föreningarna i hjärnan.

Det bör emellertid förstås att i förekomsten av alla ovanstående provokationsfaktorer utvecklas inte alltid staten. Sannolikheten för initiering av en abscess ökar om någon av de nedanstående sjukdomarna diagnostiseras i ett ämne:

- Dysfunktion av nervsystemet

- Medfödd konvulsiv sjukdom

- ett tillstånd efter överföringen av inflammatoriska processer som förekommer i hjärnan;

- Hjärnanusioner, olika skador.

Barnabsus uppträder oftare på grund av patologier som härrörde under ontogeni hos barnet på genetisk nivå. När ett foster stannar i moderns livmoder spelas förändringar i bildandet av hjärnstrukturer och nervsystemet registreras, vilka efter deras utseende detekteras i neoplasmer, mikrocefalier eller hydrocephalus.

Dessutom kan barns epileptiska absans uppträda på grund av felinriktning av bromsimpulser och nervsystemet excitationssignaler, som härrör från infektionssjukdomar, hormonella störningar eller hjärnkontusioner i spädbarn eller tidig ålder.

Följande är typiska faktorer som orsakar abscess hos barn:

- ständigt närvarande stressorer

- ökad mental stress

- Ökning av fysisk aktivitet

- anpassning till klimatförändringar

- infektionssjukdomar, operation på hjärnan eller skador

- Det finns njursjukdomar, patologier i myokardiet och andningsorganen.

- Intensiv belastning på syn på grund av överanvändning av datorns spelvärld, läsning eller tittar på ljusa tecknade teckningar.

Absans hos vuxna

Behandlad sjukdom är en icke-allvarlig typ av epiprikadkov. Men människor som har tecken på abscess bör övervaka deras egen hälsa närmare. De uppmanas att försöka mindre vara ensamma, och du kan inte vara dig själv när du simmer eller interagerar med osäkra tekniska enheter. Dessutom är personer som lider av sådana anfall förbjudna att kontrollera fordon och annan utrustning.

Absans, vad är det? För det mesta kännetecknas avvikelser av följande manifestationer: kroppsstivhet, frånvarande ögon, liten fladdring av ögonlocken, tuggrörelser, smackande läppar, samtidiga motordrivningar i överarmarna.

Det beskrivna tillståndet har en varaktighet av flera sekunder. Återhämtning från avvikelse sker snabbt, individen återgår till sitt normala tillstånd, men kan inte återkalla beslaget. Ofta kan människor uppleva flera attacker per dag, vilket ofta väsentligt komplicerar deras yrkesverksamhet.

Typiska tecken på frånvaro är det missade utseendet, färgförändringen på hudens hud, fläckning av ögonlocken. Individer kan ha en komplex absans, som åtföljs av en bakre böjning av kroppen, med mönstrade motorakter. Efter att ha lidit ett komplicerat anfall känner individen vanligen att han har lidit något ovanligt.

Den övertygade överträdelsen accepteras för att systematiseras i enlighet med svårighetsgraden av deras ledande manifestationer, därför utmärks typiska anfall och atypiska absans. Den första - förekommer i avsaknad av preliminära tecken. En man verkar vara lumbering, hans blick är fixad på ett ställe, motorns operationer som utförs före anfallet upphör. Efter några sekunder återställs mentalläget.

Atypisk variation av förekomsten av frånvaro kännetecknas av en gradvis debut och avslutning, liksom en bredare symtomatologi. En epileptisk kan uppleva en bockning av bagaget, en automatism i motorhandlingar, förlusten av saker från händerna. Att sänka tonen orsakar ofta en plötslig droppe i kroppen.

Svårt frånvaro av en atypisk kurs kan i sin tur klassificeras i 4 under formulär.

Myokloniska anfall karakteriseras av en kort partiell eller fullständig medvetslöshet, som åtföljs av skarpa, cykliska tremor i hela kroppen. Vanligtvis finns myoklonier bilaterala. Ofta finns de på ansiktsområdet i form av rubbning av läpparnas hörn, ögonlockskingrar och ögonmuskler. Ämnet, som ligger i palmerna, faller ut vid en passform.

Atoniska former av absansa manifesteras av en kraftig försämring av muskeltonen, som åtföljs av ett fall. Ofta kan svaghet endast uppträda i nackmusklerna, vilket leder till att huvudet faller på bröstet. Sällan, med denna typ av abscess uppstår ofrivillig urinering.

Aketisk form kännetecknas av fullständig avstängning av medvetandet, tillsammans med hela kroppens immobilitet.

Frånvaro som uppträder med autonoma symptom, uppenbarar förutom att deaktivera medvetandet, urininkontinens, rodnad av ansiktsdermis och ett vass dilation av eleverna.

Absans hos barn

Den aktuella sjukdomen anses vara ett ganska frekventt symptom på ett epileptiskt anfall. Absans är en form av funktionell störning i hjärnan, mot vilken en kort förlust av medvetandet uppstår. En "epileptisk" nidus härstammar i hjärnan, som verkar på sina olika regioner genom elektriska impulser, vilket bryter mot dess funktionalitet.

Absans uttrycks i form av epipriper, kännetecknad av en plötslig igångsättning och abrupt avslutning. När han återvänder från attacken, kommer inte barnet ihåg vad som händer med honom.

Barnabcessen uppträder av följande symtom. Med anfallet blir krummens kropp rörlöst, och blicken är frånvarande. Samtidigt flåsar ögonlocken, tuggar handlingar, lip-smacking, identiska handrörelser. Det beskrivna tillståndet kännetecknas av en varaktighet av flera sekunder och en liknande snabb återställning av funktionalitet. Hos vissa barn kan flera anfall observeras dagligen, vilket gör det svårt för normal livsaktivitet, komplicerar lärandeaktiviteter och interaktion med kamrater.

Ofta märker föräldrar inte omedelbart förekomsten av sådana anfall på grund av deras korta varaktighet. Det första tecknet på patologi är en nedgång i skolprestandan, lärarna klagar på utseendet av frånvaro och förlusten av koncentrationsförmågan.

Du kan misstänka förekomsten av abscess i smulorna med hjälp av synkronmotoriska operationer med händer, en fristående blick. Skolbarn med en frekvens av flera anfall per dag är också markerade av sjukdomar i den psyko-emotionella sfären. Barn med frånvaro bör alltid vara under den obevekliga kontrollen av vuxna, eftersom förlusten av medvetandet kan få den lilla en överraskning, till exempel när man går över en upptagen transportväg, cyklar eller simmerar.

Barnabcessor, konsekvenserna är inte särskilt allvarliga, och ofta försvinner anfallen på egen hand vid tjugoårsåldern. De kan dock provocera utvecklingen av fullvängda krampanfall eller följa med individen genom hela sin existens. I svåra fall observeras abscesser tiotals gånger om dagen.

Också är det aktuella tillståndet farligt plötsligt frånkoppling av medvetandet, vilket kan leda till att barnet faller och skadar sig, drunknar om ett anfall hamnar i vattnet. I avsaknad av en effektiv terapeutisk effekt ökar anfallet, vilket hotar att bryta mot den intellektuella sfären. Dessutom är de minsta invånarna på planeten sannolikheten för social missanpassning.

Behandling frånvaro

Terapeutisk korrigering av frånvaro är i själva verket förebyggandet av allvarlig epilepsi. Det är därför det är extremt viktigt att se en läkare när de första manifestationerna av sjukdomen detekteras. I allmänhet är den terapeutiska prognosen för absans i 91% av fallen gynnsam.

Det är nödvändigt att inleda medicinska åtgärder först efter felaktig etablering av diagnosen. Det rekommenderas också att påbörja behandling efter ett återkommande anfall, eftersom en enda manifestation är slumpmässig, till exempel på grund av överhettning, berusning eller på grund av metaboliskt misslyckande.

Epileptisk absans behandlas vanligtvis med farmakopoida läkemedel. Drogbehandling av det aktuella tillståndet utförs huvudsakligen med hjälp av medel som är relaterade till antiepileptiska substanser baserade på succinimidderivat (Ethosuximide) och fettsyror (valproinsyra). De visar god effekt vid kontroll av anfall.

Den initiala doseringen av farmakopoiala medel väljs utifrån de minsta tillåtna siffrorna och justeras till en nivå som kan förhindra eller signifikant minska antalet anfall som tidigare bestämts med användning av daglig övervakning av elektroencefalogrammet.

Vid behandling av barockabscessor, appliceras behandling med ett farmakopémedel. Om den terapeutiska effekten saknas eller om negativa symptom uppstår, ska läkemedlet ersättas av en annan. Korrigeringen av fravarstillstånd hos vuxna utförs på samma sätt.

En antiepileptisk läkemedelssubstans baserad på bensodiazepinderivat (Clonazepam) kan också användas, och det övervägda läkemedlet har ett positivt resultat endast om det används under en kort tid. Flertalet läkare rekommenderar emellertid inte detta läkemedel vid behandling av abscessbeslag på grund av snabb missbruk, liksom på grund av den höga sannolikheten för förekomsten av negativa symtom.

Med snabb tillgång till professionell hjälp, korrekt diagnos och adekvat terapi kan den aktuella sjukdomen korrigeras korrekt och på så sätt undviker konsekvenserna av frånvaro. Men i vissa situationer finns sannolikheten för att bevara bristen på en intellektuell funktion fram till slutet av livsstilen. Det är svårt för sådana patienter att läsa och räkna, de kan inte hitta skillnaderna mellan objekt och identifiera deras likheter. Dessutom betraktas faktorn för social anpassning och anpassning till arbetet ytterst viktigt, eftersom återkommande attacker kan påverka dessa områden av livet negativt.

Ofta är prognosen för enkla former av absansa gynnsam, särskilt hos barn. Även i avsaknad av förbättrad terapi försvinner symtomen maximalt över en femårsperiod. Hållbar kontroll av anfall uppnås i 80% av fallen. Prognosen för komplexa former av frånvaro beror på sjukdomsförloppet.