Psykologi och psykiatri

Känsla av mening

känsla av mening - är ett personlighetsdrag som kännetecknas av ett medvetet, konsekvent, långsiktigt, stabilt fokus på det konditionerade resultatet, som kallas målet. Syfte i psykologi är en persons förmåga att formulera en uppgift med vissa egenskaper, planera aktiviteter, utföra åtgärder enligt målets behov, övervinna motstånd, internt och externt. Meningsfull person är den som har utvecklat målmedvetenhet, men han kan medvetet planera aktiviteter och konsekvent utföra det för att uppnå målet.

Vad är målmedvetenhet?

Syfte är en positiv, individuellt och socialt uppmuntrad kvalitet. Det anges i lediga jobb, de vill födelsedagspersoner, de anser det vara en värdefull komplimang. Trots förvärvet av denna egenskap är antalet personer ganska små, att de lätt kan definiera sig som en målmedveten person och ännu färre kan stödja uttalandet med verkligt beteende.

Syftefullhet är ett integrerat begrepp inom psykologi. Huvudområdena av psykologisk väsen i det är känslor och vilja, men det handlar också om uppfattning, intellekt, karaktär. Det handlar inte om restriktioner, utan om sätten att utveckla en given kvalitet och omfattningen av dess inflytande på en person. Det finns inga objektiva begränsningar i utvecklingen av ensamhet, det finns inga "medfödda icke-målinriktade" människor, eftersom det inte finns några som har denna kvalitet som ett genetiskt lotteri.

En persons målmedvetenhet är inte ett medfödd drag, därför saknar exemplet i generationerna ingen roll, och det finns ingen ålder, kön eller kulturbegränsning i sin utveckling. Detta är ett förvärvat drag som genereras av sekventiella åtgärder. Förnekandet av detta drag är i sig en förräderi av dess väsen, eftersom det inte finns några objektiva argument för att det är omöjligt att utveckla denna kvalitet i en rationell person. Alla har en upplevelse av engagemang och naturlighet av dess manifestation. När ett barn lär sig att tala, bilda ett nytt ord och sedan fortsätt att repetera det - är han ett exempel på engagemang. Talbildningen är en väldigt komplicerad process som kräver mycket resurser. Det krävs mycket för att lära sig rätt tal, det är inte så automatiskt att det utvecklas i sig, vilket bekräftas av friska fysiska barn med problematiskt tal på grund av dålig träning.

Personlighetens engagemang är en färdighet som absolut alla individer kan ha och, vägrar att ha rätt att utveckla den, berövar han sig av källan till förverkligandet av sina drömmar. Även med en stor medfödd talang för dess genomförande krävs för att passera scenen av bestående insatser.

Att definiera målmedvetenhet är förknippad med uthållighet, uthållighet, motivation, klarhet i uppfattningen och viljestyrka.

Syfte och målmedvetenhet

Syfte är den kvalitet som föreskrivs av resultaten av dess genomförande, och inte tillåtet. Du kan inte vara potentiellt betinget, passivt ändamålsenlig. Bara genom att uppnå de mål som ställts kan en person tillskriva denna egenskap för sig själv. På samma sätt, om en person har uppnått ett visst mål var det en viss period av målmedvetenhet, då stoppade han de nödvändiga åtgärderna, valde passivt beteende, målmedvetandet kommer att försvagas och efter ett tag blir det inte en egenskap som kan hävdas. Utan yttre manifestation fungerar funktionssinne inte.

Syftefullhet är i psykologi ett av nyckelbegreppen i relation till den emotionella volymen sfären. Exempel på engagemang är också historien om förverkligandet av dess natur. Syftefullhet är ett psykologiskt verktyg, universellt, eftersom det är tillämpligt på varje linje, dröm, mål eller önskan. Att utveckla målmedvetenhet förvärvar en person allt fler krafter och förmågor att påverka de allt större och djupa lagren i hans liv.

Syfte och engagemang är oskiljaktiga. Om målet är oattraktivt, inspirerar inte ens i drömmarnas skede, så kommer det att vara möjligt att antända från det och styra krafterna endast med viljan och i kort tid. Om målet är brådskande, men inte ett svar i själen, borde du medvetet introducera en emotionell bakgrund. När hon är så behövd betyder det ju att hon har vad hon drömmer om. dvs det kan ingå i strukturen av ett större och mer attraktivt mål genom att göra en delklausul. Nöjet att uppnå ett mål i stor skala är alltid lite otstrocheno, kom ihåg detta, du kan känna betydelsen av ordet "förväntan".

På engelska är en av stavningarna av ordförpliktelsen uttrycket "mening av syfte", bokstavligen - "meningen med målet". Och härmed är det värt att börja med dig själv - varför och varför du spenderar resurser för att nå målet. Det kan till exempel vara för lat för att göra minimala övningar eller att gå till gymnastiken helt enkelt "för hälsa", men presentationen av din sportkropp på stranden, bär vackra kläder för en fest eller kör en maraton kommer att sporra motivationen. Följaktligen skulle det första steget vara att föreställa sig ett slutmål åtminstone approximativt. Med tiden kan det förändras, gå in i bakgrunden, men nu borde det ha en motiverande betydelse.

Hur man övervinnar latskap och utvecklar en känsla av syfte?

Ofta är ett hinder för att utveckla en känsla av syfte lata. Detta är en villkorlig fiende inom oss, som jag skulle vilja övervinna och bli sammansatt och målmedvetet.

Lathet kan förekomma av ett antal anledningar, vilket kan relatera till såväl planet av fysisk indisposition som inre motsättningar med ett syfte. För att förstå dig själv måste du analysera syftet, dess omfattning, omfattning, resurskostnader, inklusive tid.

Victor Frankl, skaparen av den psykoterapeutiska riktningen "logoterapi", sa att för bättre motivation bör målet vara lite mer än möjligt, vara lite "bortom horisonten", alltid en liten ouppnåbar dröm. Då kommer det att finnas en god stabil nivå av motivation och förebyggande av "besvikelse att nå". Mannen som passerade koncentrationslägernas fasor, drivs av hans mål, visste vad han pratade om.

Hur man övervinnar latskap och utvecklar en känsla av syfte? Ibland maskerar latskap rädslan för att inte motivera sina egna förhoppningar, när det verkar som att målfältet är för högt, men jag vill inte erkänna mig själv. För att göra detta ska det globala målet delas upp i delmål och en riktlinje för att ta den som inte orsakar sådan stress. Låt den globala vara en dröm som möjliggör en viss otillgänglighet för tillfället. När planen fortskrider planen kommer att revideras och de steg och prestationer som redan har genomförts kommer att stärka förtroendet för möjligheten att realisera drömmen. Eller det blir ett delmål för mer.

Ofta är ett hinder för att uppnå ett mål kallad brist på motivation, eller snarare, dess nedgång som den implementeras eller i planeringsstadiet. Motivation är en del av den emotionella sfären, "bränslet" av viljan. Om du skjuter upp genomförandet under lång tid, gör lång planering, den emotionella energin spenderas, och det finns ingen förstärkning, minskar motivationen. Vid implementeringsfasen minskar motivationen på grund av ökad belastning från lasten.

För att nivån av denna minskning är det nödvändigt att påminna dig om resultaten, samt att planera mellanstadier med ett visst önskat resultat, så att nöjet från det som mottogs stärker motivationen. Det bästa alternativet är när en sådan utbyte sker ständigt, för att detta ska uppnå målet bör vissa steg göras dagligen. Därför är det i början av bildandet av denna kvalitet värt att börja med bildandet av en vana, när handlingar behöver vara dagliga och varje dag finns en positiv förstärkning i form av en "tick" för den utövade åtgärden och nöjen från att själv övervinna. Dessutom är det mer effektivt att skapa en ny, användbar och inte att kämpa med den gamla, dvs. beröva dig inte av något som kan stressa och öka, men lägg till något som är nödvändigt. Gradvis är det nödvändigt att komplicera uppgifter, eftersom det långsiktiga resultatet av en alltför lätt uppgift minskar nöjen, eftersom det inte längre utvärderas som en prestation. En viss tillfredsställelse kommer att förbli bakgrunden, men för att ständigt behålla en konkret nivå måste man gå vidare till nästa steg.

Hur blir man en motiverad person?

Syfte och engagemang - begreppet känslomässig-volym sfär. Det är inte av en slump att känslor och vilja ses tillsammans. På ett sätt kan du parafrasera att målet är ett föremål för känslor. Representerar henne, tänker på prestation och resultat, en person matar sig med fördröjda känslor av nöje och glädje.

Syfte är ett resultat av volontärarbete, väl samordnat och konsekvent beteende. Väsentliga ansträngningar är ett beteende där en person verkar under självtryck och känslor hjälper honom att klara detta tryck och minnas resultatet.

Och för att bli en målmedveten person måste du integrera dessa begrepp. Välj ett mål som är önskvärt, inspirera och utföra konsekventa volymåtgärder. I de inledande stadierna måste målet väljs så, i vilket uppnåendet som det är praktiskt taget ingen tvekan och de åtgärder som är nödvändiga för att realisera uppfattas som obetydliga. Men nöjet att genomföra bör vara ganska subjektivt signifikant. Målet ska vara miljövänligt, ha en positiv och bör ta hänsyn till personliga resurser så mycket som möjligt och inte vara inriktad på andra, dvs. maximalt autonom för individen.

När du har slutfört det här steget kommer målnivån att höjas och de nödvändiga åtgärderna blir mer komplicerade. Faktorn att uppnå upplevd tillfredsställelse från de åtgärder som utförs med en liten utvecklingsgrad av egenskapen för engagemang är av stor betydelse, det kommer senare att bli mer automatiskt och kvarstå en aktiv länk i interaktionen. Att slutföra den tidigare uppgiften kommer att ge förtroende för din styrka för att uppnå följande, färdigheten kommer att stärkas i dina egna ögon, liksom i ögonen på dem omkring dig kommer att bilda en bild av en målmedveten person. En person kan tro att prestationer är många andra eller förlorar hjärtan i vissa steg.

Exempel på engagemang i andra människor kan inspirera sin egen verksamhet. Att studera biografier och framgångshistorier, beundra hjälternas envishet och engagemang, ökar förtroendet för människornas förmågor. Och när vi tittar på dem undrar vi hur vi ska utveckla en känsla av syfte i oss själva.

Hur man utvecklar en känsla av syfte?

Som någon funktion är målmedvetet en vana att agera enligt det avsedda syftet, det är en neuralt samband i hjärnan i form av ett "misshandlad spår". Med varje efterföljande "passage", genomförandet av den nödvändiga åtgärden sker detta med större lätthet, mindre och mindre medveten viljestyrka krävs. En person med en bra utveckling av denna färdighet tänker inte längre på om han kommer att kunna upprätthålla den planerade planen, eftersom tidigare erfarenheter förstärker självförtroende.

Från sidan verkar det som han vill, och han uppnår resultat med lätthet, känslan av syftet är i hans blod, men i verkligheten är det resultatet av en välutvecklad skicklighet, eftersom en idrottsman är inte svår att springa flera kilometer och inte utbildad en kilometer verkar oöverstiglig. Nöjet som uppnåtts av en person som är utbildad i målmedvetenhet är bättre och mer kvalitativ från processen och hans känslomässiga-volitionella integration fungerar smidigt och så mycket som möjligt oberoende av yttre omständigheter, som oberoende anpassar och kompenserar nivån av stress från volontärarbete.

Att fråga sig hur man utvecklar en känsla av syfte i sig är det viktigt att komma ihåg att mänsklig psykologi är systemisk och om du följer regler som verkar orelaterade med viljan, kan du indirekt påverka utvecklingen av målmedvetenhet.

Analysera vilka situationer och ord som bryter mot vardagen. Ju mer noga och distraherande en person är desto mindre resurser kommer det att finnas för de nödvändiga sfärerna. Man måste komma ihåg att betoningen inte ligger på vem som distraherar, men varför distraherar oss själva. Det är mycket önskvärt att engagera sig i någon fysisk träning, även om sport och utseende inte är intressanta områden. Detta bidrar till att indirekt träna viljan, tålamod och systemism varje dag, samt minska överdriven känslomässig labilitet. Detta kommer att stärka tron ​​i ens egen styrka, eftersom det ständigt kommer påminna dig om förmågan att övervinna motvilja och lathet. Övningar kan anses vara det allra första steget i utvecklingen av engagemang för någon person.

Undersök orsakerna till att skjuta upp de nödvändiga stegen och påminna dig själv om att detta är din önskan. Målet är kanske inte så intressant, har inget svar. Men om det inte är så löser hindren sig. Det är viktigt att inte stanna i självhäftning i hjärnkörteln, men att utveckla en konditionerad reflex. Om det inte finns några tvivel om behovet av åtgärder, först gör det och tänk då varför det inte skulle vara önskvärt om det vore förnuftigt.

Det bästa alternativet att uppmuntra åtgärder bör vara nöjet att nå målet. I de inledande skeden kan du formulera ett abstrakt pris för uthållighet, men när den är mottagen associerar du den med den utövade åtgärden och bildar anslutningen av nödvändig åtgärd med nöje. Positiv förstärkning vid vanaformning fungerar mer effektivt än negativ förstärkning när det finns ett straff för bristande överensstämmelse. Maximala positiva sammanslutningar bör kopplas till nödvändiga aktiviteter, negativa orsakas av ovanliga ansträngningar och en ytterligare ökning av stress från straff kan helt beröva motivationen för målet.

Om målen verkar vara storskaliga, och deras krafter är små, bör du börja med små mål eller delmål. Låt målet bli uthållighet, engagemang som ett mål. Det kan verka små och dumt, men när man når det globala målet i sig krävs en sekvens av små men systematiska steg. Det finns också fenomenet "platå", när en del ansträngningar inte ger resultat eller det är litet. Ofta, under denna period är känslomässig inspiration redan reducerad eller utmattad, och bara vanan i det dagliga arbetet slutar inte. Här målets önskan, en påminnelse för dig själv varför allt började, vad nöjen lovar och vilken glädje som helst kommer också att vara avgörande. Ju större målet är desto mer komplicerat är processen i struktur, men principen är densamma som vid bildandet av hushållens vana, för vilken syftet är också nödvändigt.