IRR är en störning av vegetativ funktionalitet, ett symptomkomplex av olika manifestationer som bildas som ett resultat av ett misslyckande i balansen i tonen i det parasympatiska segmentet och den sympatiska delen av nervsystemet. Den första är ansvarig för vila eller avkoppling av ett visst organ, och det andra är för att aktivera de processer som finns i kroppen.

När en störning av ganglionsystemet på grund av en rad olika negativa faktorer uppstår, är det en ojämn match mellan den sympatiska regionen och det parasympatiska segmentet. Som ett resultat börjar ämnet att känna olika manifestationer. Samtidigt kan orgelet själv, där de smärtsamma symptomen noteras, vara helt friska, men har förlorat reglering av nervsystemet, vilket leder till störning av organets tillräckliga funktion.

skäl

De aktuella sjukdomarnas manifestationer kan leda till barn och vuxna. För första gången förekommer en IRR-attack ofta i barndomen. Idag observeras en rad symptom på IRR hos cirka 18% av barnpopulationen.

De faktorer som framkallar förekomst av smärtsamma symtom innefattar ofta arvspotpositionen. Den beskrivna överträdelsen kan upptäckas tidigt, eftersom en mekanism inte har lyckats bilda sig i en liten organism, därför kan den inte behålla alla system i tillräcklig skick och reagera på förändringar som uppstår i miljön. För att fastställa den ärftliga naturen hos sjukdomen är det nödvändigt att identifiera den aktuella sjukdomen hos de närmaste släktingarna i smulorna.

Dessutom är en möjlig orsak till IRR ofta syrehushållning, som förekommer vid fosterdannande eller vid förlossning. Också syresvält utleder skador och lidande som krummer lidit under de första månaderna av existensen. Dessa listade faktorer förhindrar bildandet av en fullständig mekanism för nervreglering. Dessutom har CNS också en negativ effekt, vilket påverkar kvaliteten på drömmarna hos smulorna, så sömnen hos barn är ofta grund och intermittent.

Barn som lider av dysregulering av vegetativa reaktioner kännetecknas av en svag förmåga att anpassa sig till olika förändringar i miljö, miljö och förändringar i vädret. De är mottagliga för fyllighet och värme. I pubertalperioden finns risk för förvärring av smärtsamma symtom på grund av hormonell omstrukturering, vilket påskyndar organens tillväxt, vilket utvecklas inkonsekvent och oproportionerligt.

En IRR-attack kan också skapa starka känslor. Bildandet av den beskrivna överträdelsen kan leda till: långvarig exponering för stressorer, psyko-emotionell överbelastning, psykiskt trauma.

Varje intensiv känslomässig shake-up, speciellt i en situation som verkar hopplös, kan orsaka skador på kroppen. Kroppen reagerar på de omständigheter som orsakade skadan. Individen uppfattar en sådan reaktion som intensiva negativa känslor. Denna reaktion kan inte undvikas. Det härstammar och är fixerat på grund av den stresspåverkan som kan generera störningar i centrum av nervvävnaden som är ansvariga för kroppens aktivitet (ton). Konsistens i organismens funktion störs först och främst av de system som är ansvariga för att kapillärhålen minskar och deras expansion. Som ett resultat uppträder spasmer som stör blodflödet, vilket orsakar syrehushållning i organen. Sådana processer kan orsaka störningar i neuro-endokrin reglering, liksom sänka smärtgränsen.

Läkare hävdar att sannolikheten för uppkomsten av IRR påverkar typen av temperament. Choleriska och personer med en melankolisk typ av temperament är mest benägna att förekomsten av IRR. Sanguine personer anses vara de mest immuniska mot den beskrivna sjukdomen, eftersom de är mindre mottagliga för stressorer och inte är korrigerade för negativa känslor.

Behandling av VSD hemma hos sanguine människor är snabbare än hos ägare av andra typer av temperament. Skillnaderna beror inte bara på nervsystemet, men också av de egenskaper som karaktären förvärvats under existensens gång. Stressorer påverkar de mest destruktiva de grupperna av människor som kännetecknas av misstänksamhet, sårbarhet, blyghet, mottaglighet, har inte förtroende för sina egna förmågor, under lång tid upplever de barbs uttraktade i deras riktning. Trötta konsekvenser väntas också för dem som ser hela världen i grå färg, lever i ständig förväntan på olyckor och problem, låser sig eller helt sätter sig in i sin egen sjukdom för att undvika behovet av att fatta beslut och vidta åtgärder.

Fysisk stress eller fysisk inaktivitet kan också leda till utvecklingen av sjukdomen. Idag finns det gott om bevis för att intensiv idrottsutbildning kan orsaka betydande skador på människors hälsa. Detta är särskilt viktigt för dem som är engagerade i professionell sport och som bara har satt ett mål och snabbt uppnår det önskade resultatet. Men för oförberedda individer är intensiv fysisk stress farlig, det blir ofta orsaken till förekomsten av denna sjukdom. Därför, om en person har bestämt sig för att träna i sport, bör man börja med måttliga belastningar, gradvis öka dem.

Trots det som skrivits ovan är huvudfaktorns minskande hälsa hypodynami och låg aktivitet, inte utmattande arbete. Minimal fysisk aktivitet i samband med permanenta stressorer och mentala ansträngningar introducerar ofta ett misslyckande i kroppens funktion och leder till en störning i nervsystemet. Intellektuella överbelastningar är också en provocerande faktor. Ofta blir studenter som passerar sessionen, forskare, människor vars arbete kräver mycket intellektuella kostnader, "offer" för denna sjukdom.

Alla orsaker till IRR kan delas in i fysiologiska, det vill säga med ett internt ursprung och psykologiskt, med externa rötter.

Den första, förutom ovanstående, bör innehålla:

- kardiovaskulär patologi

- hormonella störningar som orsakas av graviditet eller uppstår i pubertalperioden

- Förekomsten av yrkessjukdomar ökar risken för vegetativ vaskulär dystoni, medan botemedlet för professionell sjukdom inte garanterar att dystoni försvinner.

allergi

- Tobaksrökning och överdriven alkoholavlidning (bland personer i denna kategori, observeras IRR i 91% av fallen).

Den andra kategorin av faktorer innefattar: kronisk stress, låg eller medelstora sociala status, frekvent förändring av klimatzoner.

Till stressorer kan också hänföras till brist på sömn och överarbete, utan vilket den nuvarande existensen är ganska svår att föreställa sig. Stressfull miljö omger individen överallt - hemma, i affären, hemma, på jobbet. Varje dag utsätts en individ för många stressorer. Om stressens varaktighet är minimal anses den vara en användbar organism eftersom den aktiverar systemets arbete, produktion av hormoner, neurotransmittorer, som har en fördelaktig effekt på organismen. Långvarig hållbar stress leder till uttömning av kompensationsmekanismer, för efter en positiv upphetsning kommer förtrycket av systemets funktion.

Personer med låg eller medelstora sociala status och missnöjda med sin egen ställning lider ofta av arbetslivet, eftersom de strävar efter att tjäna mer, sneda upp sociala eller karriärstege och därför ta på sig omöjliga uppgifter på axlarna. Naturligtvis kan de inte klara dem. Konsekvensen av detta är vanligtvis frustration, uppmuntrande av stressrespons.

Permanenta flygningar, frekvent byte av bostad, uppehållstillstånd i olika tidszoner eller klimatzoner leder till en ökning av belastningen på ganglion-systemet, eftersom den hela tiden måste anpassa sig till de förändrade förutsättningarna.

Hos barn anses den underliggande faktorn som framkallar uppkomst av denna sjukdom anses vara alltför höga krav på barnet, högskolebelastningar, konstant missnöje med dem, bristen på tillräcklig vila. Barnens psyke är mycket mottaglig för effekterna av stressorer. Efter 2-3 månader av denna effekt av stress finns tecken på VSD.

Excitering av det autonoma systemet som svar på påverkan av stressorer är ett adekvat fysiologiskt svar hos organismen. Således svarar sympatisystemet på ett "hot" genom att frisätta stresshormoner som stimulerar myokardiet. I detta fall utgör ett otillräckligt och långvarigt svar av det vegetativa systemet i samband med spänning grunden för symptomen på den beskrivna sjukdomen.

Separat är det nödvändigt att fördela IRR och osteokondros, eftersom i nästan 80% av huvudfaktorn som orsakade denna sjukdom är osteokondros. Osteokondros är en sjukdom som påverkar fibrösa vävnadsstrukturen hos de intervertebrala skivorna på grund av överträdelsen av dess trofism. Ofta bildas denna patologi på grund av den låga belastningen på ryggmusklerna och otillräcklig motoraktivitet. Denna sjukdom kan förekomma i något segment av ryggraden, men symptomen på IRR provar ofta cervikal osteokondros. Den ömsesidiga beroendet av sådana sjukdomar som IRR och osteokondros är komprimeringen av ryggkotillären som matar hjärnan, orsakad av inskränkning av intervertebrala utrymmen och utseende av osteofyter.

symptom

Eftersom IRR är en polysymptomatisk sjukdom, påverkar den olika organ. Samtidigt känns det maximala stödet från det vegetativa systemet av de perifera nerverna. Dessutom lider myokardiet.

Idag möter människor alltmer termer som IRR och panikattacker, men bara några är medvetna om vad dessa överträdelser är och vilka konsekvenser de kan ha på kroppen. Panikattacker är samtidiga symptom på många sjukdomar, men oftare är de markerade med den aktuella sjukdomen.

Många människor lider av IRR, ofta utan att ens uppleva sjukdommens närvaro: Bland symptomen finns relativt ofarliga variationer på typen av reaktion på väderförändringar, trycksteg eller ökad trötthet. Människor börjar vanligtvis bli oroliga och söka hjälp endast när fler skrämmande symptom uppträder, såsom panikattacker.

VSD och panikattacker är två oupplösligt länkade begrepp, det måste förstås. En panikattack är ett resultat av ganglionsystemets dysfunktion.

Dystoni av hjärnkapillärer kan också betraktas som ett ganska typiskt symptom på störningen i fråga. Denna överträdelse kan klassificeras enligt syndrom med hjärt-, takykardisk, bradykardisk och arytmisk syndrom.

Hjärtat syndrom manifesteras av akut Algia i området av piercinghjärtat. Sådana algier kan uppstå ensamma eller provoceras genom fysisk ansträngning. Smärta kännetecknas ofta av varaktighet och frekvens.

Takykardisk syndrom förekommer huvudsakligen hos personer i ålderskategorin. Det kännetecknas av en gradvis ökning av antalet myokardiska sammandragningar, vars genomsnittliga antal når 90 slag per minut. Ibland med det beskrivna syndromet kan frekvensen av myokardiella sammandragningar uppgå till 160 slag. En separat manifestation av det övervägda VSD-syndromet är neurocirkulatorisk dystoni, som uppträder i hypertonisk typ. Detta symptom kännetecknas av en ökning av aktiv myokardutstötning samtidigt som man sparar inom gränserna för normen för kapillärernas perifer resistens.

Bradykardisk syndrom uppträder mycket mindre ofta och finns i minskningen av hjärtslag till 60 enheter och under. Som ett resultat, hos individer som lider av IRD, finns det en ökad sannolikhet för svimning och yrsel, i synnerhet med ökad fysisk ansträngning. Den omedelbara konsekvensen av detta syndrom är kalla extremiteter.

Neurotiska symptom är vanliga för nästan alla sorter av vegetativ dystoni. Negativa känslor anses vara deras främsta orsak. Dessa inkluderar: depressiv stämning, vrede, långvarig ångest, rädsla, ständigt upprörande ilska eller irritation. Samtidigt kan våldsamma positiva känslor orsaka dysfunktion av vegetativa reaktioner. Således framkallar långvariga negativa känslor och våldsamma känslor i positiv riktning förekomsten av följande störningar: kardiovaskulära, gastrointestinala, andningsstörningar och förändringar i termoregulering.

Dessutom är alla variationer av dystoni inneboende i kriser.

De viktigaste tecknen på IRR är: hjärtalgias, arytmier, autonoma manifestationer, fluktuationer i kapillärton, andningsstörningar, neuroslika tillstånd.

Alla symptom som är inneboende i IRR kan kombineras i 7 grupper:

- apati, svaghet, trötthet

- hjärtklapp eller obehag i myokardiet

- känsla av luftunderskott och därmed djupa andetag;

- irritabilitet, upprörd drömmar, ångest, ångest, uppmärksamhet på sjukdomen

- yrsel och huvudvärk

- överdriven svettning

- Tryckfluktuationer och förändringar i kapillärton.

typer

Alla variationer av IRR bildas vid tillstånd av allvarlig känslomässig ökning, spänning eller chock, på grund av vilket nervsystemet försvagas.

Under många år har det förekommit debatter om nödvändigheten att tillskriva IRR till sjukdomar eller till särdragen i nervsystemet. I början ansåg läkare att denna sjukdom skulle vara en sjukdom, men idag är fler och fler specialister, beroende på patienternas observationer, benägna att tro att dystoni är en funktionell störning som främst påverkar vegetationen och psyken.

Funktionshinder och subjektivt obehag tvingar sig att förändra existensvägen och behöver också aktuellt och kompetent hjälp, eftersom de över tiden kan omvandlas till ischemisk myokardsjukdom, hypertoni, magsår eller diabetes.

Symptomen på IRR är ganska olika och påverkar verksamheten hos de flesta organ. Därför kan diagnosen ta lång tid. Patienter som försöker ta reda på deras sjukdom genomgår en rad olika studier.

VSD kan klassificeras beroende på förekomsten av symtom på: sympatikoton, parasympatikoton och blandning. Svårighetsgraden av symtom bestämmer sjukdomsförloppet. Förekomsten av dystoni kan delas in i generaliserad (flera system påverkas) och lokala former (ett system lider).

Även sjukdomen är systematiserad med flödet. Den kan strömma latent, vara paroxysmal eller permanent. Eftersom IRR-syndromet uttrycks av en mängd olika manifestationer, olika i ursprung och intensitet, kan diagnosen klassificeras enligt hjärt-, hypoton-, vagoton-, hyperton- och blandartyper. Emellertid motsvarar var och en av dessa typer vissa symtom.

Diagnosen VSD kännetecknas av en mild kurs, måttlig till svår. Personer som lider av mild sjukdom känner nästan inte effekterna av symtom. Denna form kännetecknas ofta av en asymptomatisk kurs, så vissa patienter är inte medvetna om förekomsten av sjukdomar i sina liv. En mild grad åtföljs ofta av instabila huvudvärk av kort art, irritabilitet och icke-intensiv vågformig smärta i myokardieområdet, som ofta provoceras av fysisk ansträngning eller emotionell överbelastning. Intervallet mellan sådana manifestationer är ganska lång.

Med måttlig form eller svår kurs upplever patienter konstant obehag. De har problem med sin yrkesverksamhet.

Den genomsnittliga graden präglas av mer levande symtom. Perioderna av exacerbationer kan observeras under månaderna tillsammans med mer korta perioder av eftergift. Dessutom är denna grad inneboende i vegetativa kriser, som allvarligt påverkar prestanda. Personer som lider av denna sjukdomsform, förlorar ofta hälften av arbetsförmågan eller förlorar den helt.

Allvarlig dystoni anses vara den mest obehagliga graden. Dess symptomatologi präglas av uthållighet. Det manifesteras av intensiva alger orsakade av typen av IRR. Varaktigheten av exacerbationer är signifikant, vilket ibland leder till övergående funktionsnedsättning. Ofta kan det krävas inpatientbehandling. Vegetativa kriser uppträder ofta vid den ansedda svårighetsgraden.

ВСД по гипертоническому типу

Многим людям знакомо состояние, когда сердце вдруг начинает колотиться и регулярно повышается давление. Vissa kan leva med detta i flera år utan att uppmärksamma symtomen, andra kan omedelbart larma och springa för en undersökning. När, efter otaliga undersökningar och samråd, emellertid tre oförståliga bokstäver "VSD" visas i den medicinska filen med posterna "i hypertonisk typ", strävar majoriteten för att studera denna diagnos mer ingående.

Under undersökningen kan experter identifiera takykardi eller arytmi, andra indikatorer motsvarar vanligtvis norm. Det bör noteras att den aktuella sjukdomen tillsammans med andra patogena faktorer kan framkalla utvecklingen av många andra sjukdomar.

Ökningen av blodtrycket är den huvudsakliga manifestationen av den hypertensiva typen av IRR. Och huvudrollen spelas av ökningen av systoliskt tryck. Trycket är emellertid inte alltid förhöjt och i sådana perioder känner personen sig bra. Man tror att den aktuella typen iakttas oftare hos individer som leder till ett hypodynamiskt livsstil.

Det är nödvändigt att förstå att kroppens onormala reaktion på stressorer ökar kapillärtonen. Om det ständigt ökar, uppträder ett epicenter av excitation i hjärnbarken, håller instrument i ett tillstånd av hållbar aktivitet som är ansvarig för kapillärton och myokardfunktion och därmed bidrar till en ökning av trycket. Konsekvensen av detta är utvecklingen av den beskrivna överträdelsen.

Om en patient har en hypertonisk typ av IRR, då behandling behövs inte mediciner, det räcker för en person att slappna av och vila. Symtomen på den aktuella överträdelsen är praktiskt taget densamma som de initiala manifestationerna av hypertoni. I den första svängen kan den hypertoniska typen av IRR bli den primära i bildandet av högt blodtryck, eftersom dysfunktionen hos det autonoma systemet ökar kapillärtonen, vilket är huvudorsaken till högt blodtryck.

Korrekt diagnos baseras på närvaron av funktionerna nedan. Först och främst för att normalisera trycket är det inte nödvändigt att ta antihypertensiva läkemedel. Under undersökningen bör andra patologier än blodtrycksökning inte identifieras. I detta fall upprätthålls det diastoliska trycket inom det normala området.

Ibland kan den aktuella störningen åtföljas av vegetativa kriser som orsakas av en överdriven aktivering av nervsystemet, där excitationen når sin topp, vilket leder till en sympatadrenalisk kris. Ibland kan blodtrycket nå 200 mm Hg. Art.

Sådana kriser försämrar väsentligen en vegetativ sjukdom. Emellertid noteras de hos många patienter. Framväxten av sympathoadrenal kris, på grund av påverkan av maximal frisättning av adrenalin. Slutförandet av ett anfall inträffar plötsligt, liksom hans debut.

Vegetativ kris är oftare en manifestation av ett neurosliknande tillstånd. Det kan ta en tid från 10 minuter till ett par timmar. Symtomen på IRR samtidigt blir mer levande: det finns tecken på ångest, oacceptabel rädsla och panik genererad av rädsla för deras existens. Fel i funktionen av nervformationer som orsakar känslomässigt svar anses vara förutsättningar för bildandet av ett brott mot vegetationssystemets förhållande till kärlsystemet.

I hypertensiv typ är behandling inte föreskriven. Förebyggande innebär att minimera stressorer tills fullständig eliminering, normalisering av takt och livsstil. I de flesta individer som lider av VSD uppfattas en ökning av blodtrycket oftare på grund av intensiv mental ansträngning och fysisk ansträngning.

Det är viktigt att veta att med varje efterföljande kris minskar svårighetsgraden av dystoni-symtom, men andra sjukdomar börjar utvecklas. Och framförallt ökar ångest på grund av repetition av kriser. Vidare kan ett depressivt tillstånd uppstå samtidigt som den sociala missanpassningen utvecklas.

Symtomen på IRR är ganska olika och kännetecknas av subjektivitet. Det är emellertid möjligt att utesluta de karakteristiska åtföljande tecknen på den hypertensiva typen av IRR, nämligen:

- attacker med ökad hjärtfrekvens

- allvarlig huvudvärk: personer som lider av denna typ av störning, notera komprimerande smärta i huvudets baksida och migränliknande ögon;

- minnesförlust

- Nervos, rädsla och ångest, rädsla för ensamhet;

- öm i öronen

- tremor i benen

- minska eller slutföra aptitlöshet

- melteshenie "flyga" i ögonen;

- överdriven svettning

- Utseendet på en känsla av luftbrist, förträngning och tyngd i bröstregionen.

- Minskning av arbetsförmåga

- samordning

- beroende av väderförhållanden

- överdriven spänning

- deprimerat tillstånd

- rastlös sömn, uppseendeväckande, sömnlöshet

Och om de samtidiga symtomen på IRR, som anges ovan, med en attack inte kan observeras, så är höjda BP-värden alltid noterade.

VSD på hypotonisk typ

Dystoni av denna typ är en funktionell störning i ganglionsystemet. Det inkluderar också fel i funktionen av myokardiet, en minskning av blodtrycket, kapillärhypotoni och en minskning av blodtillförseln till organen. Det patologiska tillståndet i fråga är associerat med kroppens oförmåga att anpassa sig till den nuvarande situationen, förändrade förhållanden, omständigheter eller relationer. Enkelt uttryckt är en IRR av hypotonisk typ ett misslyckat sätt att övervinna en särskilt stressig situation av kroppen.

Den kliniska bilden av den beskrivna patologin representeras av frekventa sjukdomar, ökad trötthet och minskad prestanda. Dessutom leder denna överträdelse till ett antal psykologiska problem, till exempel rädsla för sjukdomens obotlighet. Försämringen orsakar panikattacker, neurotillstånd och depressiva stämningar.

Den beskrivna sjukdomen är mer mottaglig för ungdomar, särskilt kvinnor, som leder en hypodynamisk livsstil. Samtidigt uppstår debut tecken på denna kränkning i barndomen och vidare framsteg. Dock kan symtomen på dystoni ofta försvinna med barnets tillväxt. Ibland försvinner manifestationerna av denna sjukdom helt, men det finns fall där symtomen återkommer efter år.

Samtidigt är det ganska svårt att isolera specifika symptom som är unika för IRR i hypotonisk typ, eftersom varje enskilt symptom kan indikera närvaron av en annan patologi, som endast indirekt är relaterad till det autonoma systemets funktion. Om symptomen manifesterar sig på ett komplicerat sätt, identifieras kardiologiska eller vaskulära manifestationer, och det finns traumatiska omständigheter i ämnets liv, då är dessa faktorer grunden för differentiering av sjukdomen. Dessutom är ett viktigt diagnostiskt kriterium en bestående minskning av blodtrycksindikatorer som uppstår under olika förhållanden och är oberoende av externa faktorer.

Hjärtfel i IRR av hypotonisk typ representeras av subjektiva känslor som orsakas av myokardiska störningar och kapillärdysfunktioner. Ofta finns det periodisk hjärtat althii whining karaktär. De har inte en tydlig lokalisering, så deras gränser är svåra att skilja. Dessutom kan algii utstråla till olika zoner i övre torso.

Ofta är smärta åtföljd av en känsla av brist på luft, en koma i halsen, andningssvårigheter. Psykiska störningar och fobias utseende är också möjliga. Utseendet av algy beror inte på fysisk stress. De kan inte stoppas med nitroglycerin. Deras varaktighet kännetecknas inte av lika frekvens. För att eliminera smärta i myokardens område med denna typ av möjliga medel att tillhandahålla hypnotisk, lugnande eller antidepressiv effekt, vilket indikerar de psykologiska rötterna av smärtsyndrom.

I avsaknad av starkt uttryckt algi kan personer klaga på förekomsten av obehag i bäckenregionen. Ökningen av myokardiella sammandragningar och rytmets störning är det näst vanligaste kardiovaskulära symptomet. Takykardi finns i känslan av starka hjärtslag i det retrosternala utrymmet. Det är också troligt att blodtryckssprängningar och alla symtom på grund av vaskulära reaktioner, som bl a bluesess av slemhinnor och läppar, känsla av chilliness eller tvärtom, hot flushes, dermispall eller dess rodnad, kalla extremiteter är troliga. Att minska frekvensen av sammandragningar av myokardiet eller bradykardi i den beskrivna formen är mindre vanligt.

Tryckvariationer är det mest signifikanta symptomet för differentieringen av hypotonisk dystoni. Hopp i blodtryck observeras efter nervös spänning eller som ett resultat av andra symtom. På grund av hypotoni kan migrän förekomma, vilket åtföljs av yrsel, ostadighet och brist på luft. Med en kraftig nedgång i tryck är svimning sannolikt.

Hyperventilationssyndrom representeras av psyko-fysiologiska reaktioner i andningssystemet. Ett typiskt kännetecken för detta syndrom är dess uppträdande enbart på inspiration. Detta gör det möjligt att skilja det från astma, vilket kännetecknas av utandning av kvävning.

Med en IRR av hypotonisk typ är följande kombination av manifestationer vanligtvis: muskelspänning, ökad andning, obehag som inträffar när det inte finns någon yttre stimulans. Som regel har alla symtom inga samband med andningsskador, endokrina patologier eller abnormaliteter vid kardiovaskulärsystemet. Det kännetecknas av ett nära samband med ångest och panikkriser.

Grunt andning medför en minskning av koldioxidhalten. En minskad koncentration av koldioxid leder till en alkalisk miljö i blodet och depression av andningscentret. Hjärnan, som känner av syrebrist, skickar en farosignal, vilket resulterar i muskeltoniska störningar, motoravvikelser, minskad känslighet, huvudvärk, en känsla av verklighetens orealitet och andra vegetativa reaktioner: känsla av tyngd i bröstkorg, yrsel, dyspné, svaghet, medvetslöshet , frossa, domningar i benen eller stickningar i dem ökade myokardkontraktioner, hypotoni.

Hyperventilationssyndrom åtföljs ofta av gastrointestinala störningar: böjning, illamående och ökad tarmmotilitet. Eliminera kvävning genom att ge en person möjlighet att andas in i en papperspåse. Luften är rik på koldioxid, som hjälper till att normalisera andningen.

IRR av hypotonisk typ, som nästan alltid åtföljs av en mängd olika störningar i matsmältningssystemet. Symtomatologi representeras av smärta i buken av mage och spastisk natur, uppblåsthet, upprörd avföring. Smärta uppträder ofta efter en måltid eller på grund av uppskjutande av händelser i samband med stress. Dessutom kan det finnas kränkningar av aptit, rörlighetskänslor i matsmältningskanalen, sväljningssvårigheter, illamående, hicka, uppstötning. Det är karakteristiskt att en verklig sjukdom är omöjlig att identifiera i närvaro av alla listade manifestationer.

Förutom ovanstående symtom och tecken på VSD på hypotontypen kan följande manifestationer uppstå: ökad svettning, termoregulationsstörning, svaghet, trötthet, apati, nedsatt prestanda. De flesta patienter klagar också på överdriven irritation, tårighet, huvudvärk, sömnstörningar, förlust av intresse för att vara.

VSD-hjärt-typ

Denna typ av dystoni av hjärtatyp är en dysfunktion av ganglionsystemet i kombination med svåra symptom på kardioneuros. Ett kännetecken hos hjärtdystonien från andra typer av sjukdom är smärtsyndrom, åtföljt av obehag i myokardiet. Det finns ingen klar plats för algia. Smärtor kan klämma, bränna eller spränga. De uppstår efter en känslomässig shake-up eller en stressig situation. De beskrivna smärtorna liknar angina attacker, men det är omöjligt att stoppa dem med nitroglycerin. Förutom de viktigaste symptomen på sjukdomen kan du välja ytterligare manifestationer av överträdelsen. De kan inte hänföras till den specifika symptomen, men de bidrar ofta till den korrekta diagnosen.

Samtidiga manifestationer av VSD på hjärttyper är följande: Meteorologiskt beroende, Persistent migränhuvudvärk, känslomässig labilitet, skakningar i extremiteterna, överdriven svettning, sömnstörning, trötthet, apati.

Hur man behandlar IRR-hjärttypen? Terapi av denna sjukdom hos vuxna syftar till att eliminera riskfaktorer och anpassa patienten till stressorer. Den terapeutiska kursen väljs efter att ha fått anamnesis, utför de nödvändiga instrumentella och diagnostiska undersökningarna och genomgången laboratorietester.

Behandlingsstrategin omfattar farmakopoiala läkemedel, såsom lugnande medel, som syftar till att normalisera nervsystemet, lugnande medel, förbättra mental stabilitet och sänka blodtrycksindikatorer, antidepressiva medel som minimerar tecken på ångest, lindra irritabilitet, öka humör, nootropics som ökar stabiliteten i hjärnvävnadstrukturerna. till syrehushåll, cerebroprotektorer, som syftar till att optimera blodtillförseln till hjärnan, etc.

Behandlingen av IRR hemma innebär andningsövningar, autotraining, massage. Rekommenderas också systematisk aerob träning (simning, cykling, promenader), god näring, en rationell daglig rutin.

VSD på vagotonisk typ

De flesta studier bekräftar att dystoni oftast är intimt i kontakt med psykisk patologi. Orsakerna till att en överträdelse uppstår är ofta depressiva tillstånd och neuroser, tvingas ut i det undermedvetna och manifesterar sig därför av olika somatiska symptom. I händelse av funktionsfel i det autonoma systemet i den vagotoniska formen stör de funktioner som är underordnade det parasympatiska systemet som är ansvarigt för homeostas.

VSD på vagotonisk typ är en parasympatisk effekt av vagusnerven på kroppen, vilket annars kallas vagus. Denna typ av sjukdom observeras ofta hos barn och ungdomar. Förtryck av det parasympatiska systemet orsakar trötthet, apati, minnesstörning, depressiva stämningar, dåsighet. Förutom dessa symtom finns det också uppenbarelser av autonoma abnormiteter, såsom:

- lågt blodtryck

- hjärta algii;

- puffiness under de nedre ögonlocken;

- svettning

- andningsbrist

- minskning av hjärtslag

- smärta i nedre extremiteterna som uppträder under nattperioden

- hypokondrier

- yrsel

- ökad salivation

- "marmor" läder;

- intolerans stuffiness;

- smärta i buken

- illamående, aptitlöshet

- fetma, ångest.

VSD på vagotonisk typ leder till utvecklingen av rädslan, oförmågan att fullt ut utföra arbetet. Mannen blir svag. Attacker följer ofta huvudvärk.

Vagotonisk typ provar ofta individer att frukta för sina egna liv. Denna sjukdom uppstår till följd av följande faktorer: Fel i hypotalamusfunktionen, stamstörningar, individens vistelse i stressiga omständigheter, hjärnskada av en organisk typ.

VSD på blandad typ

Underliggande symptom på dystoni av blandad typ i

Titta på videon: IRR Internal Rate of Return (Januari 2020).

Загрузка...