Empati är en kategori som används både i samband med att beskriva ett personlighetsdrag och den ackumulerade moraliska kvaliteten, kommunikationsförmågan eller interaktionsformen med verkligheten. Empati som en persons kvalitet manifesteras i en persons inre behov att dela andras känslor, och detta görs omedvetet när hjälp erbjuds eller sympati uttrycks, och den emotionella sfären förbinder sig självständigt med andras tillstånd. Under empati förenar de emotionella rikerna hos flera människor och deras erfarenheter förenar, oavsett vem som först började uppleva känslor.

Kvalitetens empati, som en kompetenskategori, innebär att en person inte tar emot denna förmåga från födseln, men kan utvecklas självständigt eller att denna färdighet utgör ett samhälle. Som en interaktionsstil ersätts empati ofta med andra, inte identiska, begrepp av medkänsla eller barmhärtighet. Det är viktigt att förstå att det finns en sammanslagning av några känslor - du kan glädja, övertyga, sondeyat, etc. Detta är den största skillnaden från andra moraliska kategorier som reglerar emotionella relationer i samhället.

Kanske är det förmågan att uttrycka empati till en annan person är den mest värdefulla kvaliteten, för även i vänskap kan människor stanna sida vid sida i problem, hjälpa och lyssna på många problem, men samtidigt kan de inte bära lycka och framgång för en annan. Det känslomässiga spektrumets empati är mest livfullt representerat i föräldraskapet, när barnets glädje åtnjuter sina föräldrar ännu mer, och när hans smärta inuti gör ont ännu mer.

Vad är det

Emosionell empati är en term som betecknar en persons tillstånd när han ansluter sig till en andras känslomässiga sfär, vanligtvis med den negativa negativa färgningen av känslor. Men empati har inga begränsningar på manifestationer, vilket resulterar därför i en känsla av närhet, värme och stöd. En sådan interaktion beskriver mest fullständigt vänskap och tro på en person, eftersom innebär inte så mycket praktiskt bistånd som kallt tillhandahålls genom logisk beräkning, utan snarare antagandet av andliga upplevelser och ger den andra en känsla av integritet.

En person kan manifestera denna kvalitet endast på egen hand, det är omöjligt att få en annan att känna det ungefärliga spektrumet av sina känslor eller oroa sig för ett ämne som är obetydligt för honom. På mottagarens sida uppfattas empati alltid som något trevligt, vilket ger en känsla av lugn och brist på ensamhet framför att uppmana känslor. Men om sådant beteende kräver människor, kom ihåg hur gynnsamt det var, då skulle inget annat än starkt motstånd på något sätt delta i samspelet.

Empati kan inte kontrolleras eller avsiktligt kallas, även om denna färdighet kan utbildas. Den har i sin struktur något som liknar sina egna känslor, som uppstår spontant i förhållande till den omgivande verkligheten, men dåligt kontrollerad, men med viss praxis, långvarig psykoterapi eller självanalys kan en person få möjlighet till sin omvandling.

Det är skillnaden i andras attityder och de interna processer som uppträder hos en person under empati som inte tillåter att denna kategori endast hänför sig till positiva manifestationer av personligheter. Detta anses vara en bra funktion för dem som vill få stöd och sympati medan emotionellt tillstånd av personen själv tar honom till den andliga sfären hos en annan, där inte bara sin egen identitet utan också kontrollen går förlorad. Det här är någonstans som att förlora sig själv när andras önskningar uppfattas som egna, hans idéer verkar vara extremt korrekta och nykter bedömning är endast möjlig när människor kommer ur fusionen och det finns ingen gemensam känslomässig sfär. För att inte förlora sig i andliga impulser är det nödvändigt att kunna avlägsna sig i övrigt både från andras glädje, kunna utföra sig i okänd eufori och av andras smärta som förstör nervsystemet och psyken.

Förekomsten av denna känsla är en uteslutande subjektiv kategori som har ett stort inflytande på den allmänna processen för bildandet eller frustrationen av samhällets moraliska normer.

Empati ligger ofta på medlidande och medkänsla, kapacitet för självuppoffring och empati - alla dessa kategorier är direkta nycklar som stärker den mänskliga utvecklingen av mänsklig utveckling. Empati utvecklas från barndomen, och även om den har en medfödd bas som förmåga att empati, krävs det ytterligare inre arbete.

Hur man lär sig att empati

Kunskapen att känna andras humör, tillstånd och tankar för vissa människor är medfödd eller förvärvad på grund av faktorer som är oberoende av individen (uppdragsuppdrag och social miljö). De som inte har en högutvecklad empatisk orientering av sin sensuella sfär och som förstår behovet av dess vidare tillämpning i livet, kan speciellt lära sig att empati. Inte allt kan läras medvetet, för att vi kan uppleva någon form av känslor, inte bara under mentala sfärens inverkan, men också arbeta genom inre hinder som hindrar känslighet eller avlägsnar stressfångstblock för alla.

Den första uppgiften för att lära känna vad som händer med andra är viktigt i alla subtila nyanser för att förstå vad som händer i sin egen känslomässiga sfär. För att göra detta måste du bekanta dig inte bara med de grundläggande känslor som är tillgängliga för en person och i deras livliga manifestationer, men också lär dig att känna igen de som vanligtvis drivs bort av det undermedvetna sinnet eller dela känslor i halvtoner och olika kombinationer.

Att acceptera och leva din egen negativa sensuella palett avslöjar känslighet för andra. Ju mer en person är inhägnad från obehagliga upplevelser, växlar, desto mer förlorat förmågan att känna igen dessa känslor alls, både i sig själv och i andra. Därför möjliggör man sig själv att möjlighet att arbeta genom sorg och sorg, ilska och missnöje, utan att fly från dessa erfarenheter, gör det möjligt att märka sådana erfarenheter bland andra. I sällsynta fall måste du låta dig känna glädje, glädje, lust, som möjligheten till empati med den positiva sidan. Psykologiska block med relativt bra känslor är mindre vanliga och följs vanligtvis av allvarliga trauma (till exempel när det var omöjligt att öppet uttrycka kärlek) och kräva personlig psykoterapi.

För orientering i känslorna och öppna dig själv tillgång till alla deras manifestationer, måste du släppa dina känslor dagligen. Det kan vara i form av dialog eller dagboksposter, teckning eller sport hjälper någon, dansklasser eller bloggar - formatet är absolut inte viktigt. Efter att känslan av att känna igen känslorna är bildad, är det nödvändigt att gradvis skifta uppmärksamheten mot människorna omkring dig, för vilken du ska kunna använda aktivt lyssnande. Du bör inte fokusera på den text som talaren talar om - din uppgift är att fånga förändringar i röst, intonation, gester och andra manifestationer av narrativets emotionella färgning.

En viktig punkt vid bedömningen av andras tillstånd och försöker känna att det är nödvändigt vid uppfattningen att glömma de förolämpningar eller glädje som kopplade dig till personen, hans handlingar i det förflutna eller dina förhoppningar om vidare utveckling. Ju mindre bindningarna till känslomässig uppfattning kommer att vara, desto större är sannolikheten att under historien kommer du att uppleva samma känslor som den andra personen känner. Det är nödvändigt att utrota rädslan för att känna obehag eller smärta, eftersom det är ovilligheten att uppleva negativa känslor som gör att människor blir hårdare, vänder sig bort från lidande, avminner från grupper som talar om olycka. Självklart kan empati inte bara ge glädjen att dela seger eller känslan som hjälpt en vän utan kräver också mental styrka att leva andras smärta, som om det var deras egna. Då blir det nödvändigt att återhämta sig, för att ordna nervsystemet, de skadade, även om det kände mindre smärta.

Övningen fungerar perfekt när du försöker föreställa dig själv i stället för samtalaren, i princip, som empati förklarar i grunden. Det här liknar hur vi skämmer överens med ödet för tecknen i böcker eller filmer, när vi inte sover på natten för att läsa eller be om ledighet från jobbet, för att en uppföljare har publicerats. Dessa erfarenheter kommer att likna liknande känslor av att vänta på återlämnande av en älskad, även om du inte har ett förhållande eller en känsla av övervakning, när du läser detektiverna, trots att du är en bakare i en godisaffär. Sådana fördjupningar i en utomjordisk värld är möjliga med en hög nivå av uppriktigt intresse, men du måste hitta ditt eget intresse, antingen i samtalarens personlighet (då kommer varje historia automatiskt att uppfattas fullständigt) eller i historien (det är bättre att fånga personliga viktiga ämnen, då söker svaren göra och för en annan).

Formation av empati färdigheter

Det finns en mycket praktisk sida av bildandet av empati, baserat på användningen av olika verbala meddelanden och icke-verbala handlingar. Vår hjärna läser information och kan stängas eller öppnas för nya upplevelser, inte bara beroende på deras ämne, men också i vilken situation själva åtgärden äger rum.

Varje gång det är nödvändigt att förbereda inte bara ditt psykologiska utrymme, utan också din fysiska. Bättre uppfattning om en annan inträffar om det inte finns några synliga hinder som skapar ett hinder (detta inkluderar bord som står mellan pratning, ryggar på stolar, skärmar). Denna teknik kan också användas motsatsen - om du behöver vara extremt oberoende av en annan persons emotionella inflytande, sätt åtminstone vissa hinder mellan dig, och ju mer imponerande det är desto mer skydd får du. När hinder avlägsnas på materialnivå måste de avlägsnas på kroppens icke-verbala nivå. Det ska inte vara korsade ben, stängda och vända. Det här är allt som samtalaren mer villigt och i detalj talar om, men du blir också mer öppen för att ta emot information.

För att uppmärksamma att fånga alla nyanser av förändringar i intonationer eller ansiktsuttryck är det nödvändigt att i förväg minimera de omgivande ljuden, distraheringar, möjligheten att plötsligt stoppa konversationen (öppen dörr, ringtelefon etc.). Vad hjälper till att hålla uppmärksamhet - försöker att upprepa talarens ställning och gester. Våra fysiska manifestationer återspeglar mentala tillstånd, det finns bekräftade studier, när man använder upprepningen av en persons hållning, kan en annan kalla sina känslor. Om du också lyssnar på texten blir informationen och detaljeringen av samtalarens erfarenheter ännu tydligare. Liknande processer uppstår på grund av användningen av spegelneuroner och den biologiska formateringen av den emotionella sfären under dess fysiska uttryck.

För att få veta mer om människor än de presenteras endast med text behöver du utveckla en ständig önskan att lära sig mer information. Det här är en typ av läkemedel som endast informativ eller känslomässig mat kan fylla. Ju mer du strävar efter att lära dig om människor varje dag, desto större blir empati, och du borde vara intresserad av både biografier av kända personligheter och grannens pensionsålder. Fråga folk om deras erfarenheter, när de tittar på solnedgången eller när de dricker lavendelte - försök ta reda på svaren från helt olika människor, reser, om inte över hela världen, åtminstone till de omgivande städerna.

För att förstå rätten att diagnostisera och känna andras känslor är det bra att be någon från dina släktingar att träna. Det är bara att en person ska ärligt tala om du uttrycker hans känslor. Du kan prata om dina känslor om den andras känslomässiga sfär, då när du känner något och när du logiskt kan anta att känslan upplevs.

Titta på videon: Vad är empati och kan man öva på att bli snäll? (Oktober 2019).

Загрузка...