Psykologi och psykiatri

Musikens inflytande på en person

Musikens inflytande på en person, nämligen musikens inflytande på psyken, noterades även i förhistoriska tider, när den användes för att åtfölja heliga ceremonier och shamanistisk helande. Musik följer nu många områden av mänsklig aktivitet och har sitt inflytande på deras produktivitet och det allmänna känslomässiga tillståndet. Den viktiga punkten är kombinationen av vissa musikaliska rytmer med vad exakt en person är upptagen och vilket resultat han vill uppnå. Enkla exempel från alla människors liv ger en förståelse för att avslappnande lugn musik hjälper till att lindra irritabilitet och somna och den glada man kan aktivera kroppens styrkor och vara en inspirerande faktor vid tungt fysiskt arbete eller sportaktiviteter. Men musik kan också vara vilseledande och distrahera, fördjupa sig i negativa känslomässiga tillstånd och höja långvariga traumatiska händelser från det förflutna, vilket gör dem relevanta i uppfattningen.

Musikkens inflytande på hjärnan studeras bäst i exempel på klassiska verk, bland de mest slående effekter som observerats är en minskning av huvudvärk, minnesförbättring, lindring från sömnlöshet och depressionssyndrom. Separat uppmärksamhet bör ägnas åt separation av inflytande från olika musikaliska genrer, inte bara på människans psyke och fysiska tillstånd utan även på utvecklingsprocesserna (detta är viktigt för de flesta levande organismer, inte bara människor).

Förutom sådan allmän forskning borde man beakta nationella och kulturella egenskaper, eftersom ett arbete av nationell eller kulturell karaktär kommer att vara väldigt näringsrik och fördelaktig för en representant för denna grupp eller religiös orientering. För företrädare för andra kulturer kan främmande musik ha en negativ inverkan. Konstant lyssna på någon annans musik kan leda till utvecklingen av allvarliga psykologiska avvikelser, medan man lyssnar på sin egen etniska musik kan skingra sådana brott.

Hur musik påverkar människor

Det påverkar inte bara genren och etnicitet, rytm och volym, såväl som musikinstrument som är inblandade i arbetets utförande. Från praktiken av musikstudier avslöjades att arbetet som spelades på fiolen orsakade huvudvärk och illamåendeattacker hos en person, medan man spelade trummorna inspirerad glädje och energi och normaliserar kroppens interna processer. Detta inkluderar också musikens inflytande på neuroendokrinfunktionen, när ljudet av vissa instrument (piano) rensar sköldkörteln, stimulerar hjärnaktiviteten.

Musikens inflytande på psyken har märkts och används nu även inom marknadsföring och försäljning: För att köpare ska kunna göra inköp snabbare, sätta på dynamisk och glad musik och stanna längre på restauranger - långsamt och avkopplande. Otillbörligen anpassas människans rytmer till rytmerna i den ljudande melodin. Hjärtfrekvens, andning, rörelseressens skarpa, beslutshastighet och ljusstyrka hos känslorna upplevde sakta ner eller påskynda.

Musik kan påverka människornas sinnesstämning och hälsa - även i antikens tider, behandlades musik med hjälp av musik och ansåg den som påverkan av andar som kommer till instrumentets samtal och hjälper den lidande personen. Nu heter det musikterapi där studier har gjorts av inflytande av frekvenser och vibrationer direkt på kroppsvävnad och psyke.

Genom sitt inflytande täcker musik helt hela människans väsen, det är omöjligt att isolera ett visst system eller känslor och avlägsna resten från påverkan av ljud och vibrationer (detta inkluderar metaboliska processer och intellektuell nivå, antal arbetsfel och samordning av rörelser).

Effektens mångfald beror på att musikens inflytande på hjärnan är enorm, och alltså på alla andra processer som följer den. Man bör inte anta att alla effekter är positiva, eftersom musik som alla potenta substanser också kan vara skadlig. Om dess vibrationer inte matchar, förstörs kroppsvävnaderna, muskelspänningar och smärta kan orsakas. Om musikens rytm och frekvenser sammanfaller med hjärnans frekvenser, kan psykiska störningar uppstå (maniska tillstånd och psykotiska visioner), men utan frekvens av frekvenser kan mindre motiv ge upphov till depression eller förvärra befintliga tills suicidala försök. Bakgrundsmusik, så vanlig, inte bara på offentliga platser, utan också hemma, uppfattas av hjärnan som buller och överdriven stimuli, som överbelastar nervsystemet.

Musik är likartat i dess effekter på människor med något kemiskt ämne, den korrekta doseringen och den tidiga administrationen som både kan rädda och döda. Analysen är så relevant att den även täcker beroendet. Eftersom det finns vissa musikaliska droger som påverkar psyken, jämförbar med kemiska droger. Kunnig användning av musikens kraft kan skapa hemisfärisk kommunikation (om du justerar ljudet i ett öra vid 150 Hz och i det andra vid 157 Hz), vilket säkerställer synkronisering. I ineptiska händer leder musik till nedbrytning, reducerade reaktioner och en intelligensnivå (särskilt när det gäller långvarig lyssning på samma typ av musik).

Musikens inflytande på människors hälsa

Människans hälsa är beroende av musikaliskt inflytande, främst beroende på att någon musik eller rytm synkroniserar organens och systemens arbete. Detta görs i riktning mot förbättring eller obalans - frågan om urvalet av arbetet, men det faktum att den fysiska kroppens känslighet påverkar effekterna av vågor av olika frekvenser och kommer in i resonans med dem, varifrån rytmerna i kroppens arbete upphör, är obestridliga.

Effekten av musik på den neuroendokrina funktionen används oftast för att den ger en positiv effekt på ganska kort tid, eftersom Det är nervens sensoriska vägar som är mest mottagliga. Att minska ångest och minska smärta är förknippad med en ökning av produktiviteten hos hormonerna av glädje och fred. Denna effekt är relevant både för att minska huvudvärk orsakad av nervspänningar och i fysiska skador (i studien, när en liten elektrisk urladdning tillämpades, kände deltagare som inte lyssnade på musik nästan inte obehag, medan andra noterade en signifikant smärta).

Att ge en allmän avslappnande effekt på kroppen lindrar muskelklämmor som orsakar smärta, dessutom svarar de avslappnade musklerna mer anpassningsbart mot smärreffekten, gör dem delaktiga och absorberar trycket, medan spända dem motstår än att öka smärtan.

Musik förbättrar hjärtets funktion och normaliserar trycket, vilket uppnås genom att koppla av de klämda kärlen och synkronisera organens arbete. I princip har alla sjukdomar i organ en sak gemensamt - en förändring i arbetsrytmen, som kan återställas genom att lyssna på musik med liknande vågor och rytmer för ett hälsosamt organ.

Vissa ljud (speciellt klockljud) kan förstöra skadliga virus och bakterier. Men även vissa ljud kan förstöra cellerna i organismen själv. Eftersom varje organ vibrerar och arbetar i sin egen rytm, liksom varje cell i det, kan musikaliska vibrationer antingen vara en specifik helande massage för dem (trots allt tränger dessa vibrationer djupt in i vävnadsstrukturen) eller en destruktiv hammare. Genomförande av studier av ljudet av människokroppen på vibrationell nivå avslöjades likheter med melodiernas ljud (DNA liknar indiska tempelmantraer och cancerceller ligner på begravnings marscher).

Välja vad du ska lyssna på och i vilken mängd vi antingen återupplivar oss eller slutligen avslutar vårt fysiska och mentala tillstånd, och inte bara på den yttre nivån utan på den cellulära.

Påverkan av musik på barn

Barnens organism har inte bara den mest kraftfulla effekten, men är en formativ faktor för utvecklingen av alla organsystem och uppfattningen av den omgivande verkligheten. Det är en faktor som expanderar individens potential, så barn som ständigt lyssnar på klassisk musik börjar prata snabbare än sina kamrater, mer ljud finns tillgängliga för dem att uttala, de är redan väl medvetna om intonation av mening i barndomen.

Musikens inflytande på barn börjar inte med lullabies och världens ljud utanför fönstret. Och även när barnet befinner sig i livmodern, som styr nervsystemet, kan du synkronisera processerna för internt arbete (precis som hos vuxna är det bara skillnaden att normalisering av det orörd organet är viktigt för vuxna, och dess bildning är viktig för fostret födseln).

Musikaliskt inflytande överensstämmer perfekt med borttagandet av ångest och rädsla hos barn, när logiska argument om säkerheten vid underbäddsutrymmet inte är lämpliga och lullabies är det bästa lugnande och hypnotiska läkemedlet. De justerar hjärnans vågor till ett harmoniskt flöde, orsakar avslappning av muskelspänning. Från nervsystemet är det musik som är en naturlig och effektiv metod för att korrigera personliga och känslomässiga problem hos barn.

Under de första åren av livet är det särskilt viktigt att välja rätt musikaliskt ackompanjemang med en specialist, eftersom det hjälper barnet att anpassa sig snabbare och mer organiskt till en okänd värld. Dessutom minskar effekterna av negativa effekter av födelse eller graviditet. Speciellt med syresvält i historien.

Musik stimulerar produktionen av nödvändiga enzymer, ökar aktiviteten hos nervbanorna och hela kroppen, vilket vanligtvis reduceras när det inte finns tillräckligt med näring av vävnaderna med syre. Neurologiska störningar kan korrigeras genom att tillgripa musikterapi, men här borde du inte förvänta dig snabba resultat, eftersom du hellre behöver en års musikterapi för att lugna dig ner från långsam melodisk musik. Siffrorna är inte så stora, med hänsyn till de absoluta naturliga effekterna och återupplivandet av kroppens egna styrkor, i stället för medicinsk behandling, och det kan också ingå i det naturliga livet i vardagen.

Naturligtvis finns kontraindikationer, både i valet av kompositioner och i barnets egenskaper, med svåra sjukdomar, krampanfall och högt tryck, det är bättre att överge den musikaliska påverkan och korrigera akut tillståndet med hjälp av en läkares råd.

Musikens inflytande på barnets utveckling

Barnet börjar uppfatta ljudvärlden från den femtonde veckan av intrauterin utveckling, och vid den tjugonde gången uppträder aktivitets manifestationer på det musikaliska inflytandet, som innehåller en melodi och rytm. Det är från denna ålder som effekten av musik på barnets utveckling börjar med ett direkt inflytande på andningsfrekvensen och muskeltonen, och dessa indikatorer leder till att de somatiska och mentala egenskaperna fungerar väl. Mättnad och näring av vävnader med syre bidrar till deras fulla bildning, vilket kräver minskning av muskelspänning med hjälp av klassisk musik. Rockälskare bör förbereda sig för barnets hyperupphetsning, aggressivitet och nervositet. Att lyssna av modern (och därmed barnet i livmodern) klassiska och andra harmoniska verk har en positiv effekt på bildandet av hög intelligens, lägger ner den accelererade utvecklingen av talförmåga.

När det gäller rekommendationerna är det vanligt att musiken ska vara melodisk och balanserad, utan låga frekvenser och hårda ljud, men i vilket fall som helst bör du inte följa instruktionerna i artiklarna som rekommenderar ett visst arbete om barnets reaktion på det är negativt. Barn känner sig subtilt av sina kroppar och vet vad som är bra för dem och vad som är destruktivt - experimentera och sätt på den komposition som barnet tycker om. Med tiden är erkännande av välbekanta melodier av ett barn i livmodern möjligt, vanligtvis lugnar det sig, fryser, somnar.

För förskolebarn är musik relevant för utvecklingen av minnes- och hjärnfunktioner, ovärderlig vid problem med talapparat och koncentration, mental stress. Förutom korrigeringen utvecklar musik det intellekta, logiska och rumsliga tänkandet, bidrar till bildandet av en holistisk och mogen personlighet. Kreativitet är mer uttalad hos barn som är bekanta med musik sedan barndomen, och de utvecklar också en medfödd estetisk smak (sådana barn behöver vanligtvis inte prata om klädselns och beteendets relevans och relevans, och de har en känsla av taktfödd).

En person som har kontakt med musik utvecklas inte bara snabbare och mer harmoniskt, utan klarar lättare i krisens emotionella stunder (oavsett om det är ålderskriser eller händelsestimmar som stör stämningen).

Musik ger nervsystemet ett brett utbud av responsalternativ, samt ett springbräda för miljövänligt boende av ackumulerade känslor, vilket ökar anpassningsförmågan och stabiliteten.