Psykologi och psykiatri

Hur förlåter du dig själv

Hur förlåter du dig själv? I det stora undergivandet av förlåtelse är det svåraste att förlåta oss själva, för för andra är det lättare för oss att hitta ursäkter, vi märker inte alla underströmmar och övre motiv, vi vet allt om oss själva och förlorar därför fantasi i sökandet efter ursäkter. Dessutom är för många förlåtelse i samband med deras personlighet oförståelig, det förblir något relaterat till interpersonella relationer, och det gäller för sig själv endast i fall av mycket allvarliga blunders som är förknippade med starka brott i deras känslomässiga konsekvenser. Men vi är inte så fluffiga som det verkar, och vi begår många oacceptabla handlingar, och ögonblicket av självförlåtelse är en integrerad del av livet.

Bristen på förlåtelse för sig själv kan döljas från personen själv, särskilt om den är inneboende i djup barndom och har blivit ett välbekant system av beteende och själv attityd, där det inte finns någon självacceptans och självkärlek. En sådan person kännetecknas av den självklara beläggningen av sig själv, begränsningen av hans förmågor i samband med att bli lycklig, för vilken hela känslomässiga och moraliska system är uppbyggda och provocerar lidande. Efter att ha hört fördömelserna och förbuden från en tidig ålder, när det kritiska tänkandet uppfattar vuxnas uppskattningar som dogma, växer upp, blir en sådan person förstörande förälder för sig själv och fortsätter att straffa, förbjuder att manifestera sina sanna önskningar och anpassa sig till andras behov. Den bifogade uppfattningen om sig själv som fel och ovärderlig tillåter inte att man accepterar sina brister och betraktar dem som unika egenskaper hos sin unika personlighet.

Många energier spenderas på ett sådant levande arrangemang, vilket orsakar mer och mer vrede mot andra, eftersom de ständigt förväntas bli stroked och stöds, vilket de inte tar emot (specifikt från andra, eftersom de är huvudindikatorn för acceptans). Så i en person finns det fler och fler döda, block, brott, mindre och mindre livlig cirkulation av energi och förmågan att reagera adaptivt på förändrade förhållanden. Men problemet är inte att bli så bekväm som möjligt för omvärlden, för att det förblir grundläggande omöjligt, men hur man förlåter dig själv och accepterar med alla tillgängliga funktioner för att låta känna livet.

Hur man förlåter dig själv för misstag i det förflutna och startar livet från början

Betydelsen av självförlåtelse kan tyckas alltför uppblåst, men den har en direkt inverkan på människans självuppfattning, eftersom det gör det möjligt för en att acceptera sig själv eftersom det är ett naturligt alternativ, men ens syn på andra.

Förlåtelse av sig själv gör att man kan rensa den emotionella sfären av negativa erfarenheter, åtminstone på sin egen väg, som för vissa är den dominerande delen av upplevelser som är giftiga om det finns missnöje, aggression, vrede och andra negativa känslor. Gammal oförlåtelse och icke-acceptans av sig själv leder till utvecklingen av psykosomatiska störningar, förstör systemet för sociala förbindelser och personlighetens allmänna struktur.

Förlåt dig själv, släppa förbi det förflutna och öppna dörren för nya möjligheter, så om du väntade på ett stabilt familjeliv och kollapsade i skilsmässa för några år sedan, så finns det flera sätt att skämma på dig själv att du inte klarade, leta efter oförutsedda stunder och stoppa ditt liv eller känna igen dina misstag Förlåt din svaghet och börja bygga nya relationer eller resa världen, men bli av med den tunga bördan av hopfällda förhoppningar. Genom att släppa bort det förflutna genom att förlåta dig själv ger du framtiden en chans att inse snabbare. Antag att du inte blir astronaut, du kan sitta och dricka denna sorg varje kväll och kritisera din brist på integritet och olämpliga fysiska data, men du kan acceptera dina brister och bli en tränare för framtida rymdhjältar. Det kan väl vara att det du kan göra, medger dina misstag och accepterar dem, kommer att bli mycket roligare och mer användbart än självavskrivning om misslyckande.

Efter att ha lärt sig att förlåta dig själv, kan du lättare tolerera dina misstag, omorganisera dig snabbt för att rätta till dem, och efter det kommer en förståelse och accepterande attityd gentemot andra. Förhållandena blir varmare när det finns två ofullkomliga, men levande och förmåga att förlåta människor, än när perfektionisterna kommer in i fraygen, som inte förlåter misstag för sig själva eller andra. Endast skurk jord kvarstår efter detta, i stället för känslor och samlag. Ju fler påståenden och klagomål mot dig själv, desto mer konfliktsituationer och kollisioner hittar du i dina interpersonella kontakter. Många försöker förbättra relationerna, försöka förändra sin partner, men de som börjar behandla sig med mer kärlek, försöker inte störa en annan persons liv, märker med tiden att förhållandet i sig har blivit bättre och trevligare för båda.

Självförlåtelse hjälper till att relatera annorlunda till de misslyckanden som förut kommer att hända i livet, eftersom det är omöjligt att leva perfekt, men nu är det möjligt att uppfatta det som en utvecklingslärning och inte som straff och indikatorer för dess ovärderlighet. En lättare inställning till negativitet i sin egen person förhindrar uppkomsten av tunga emotionella och fysiska block, och minskar därmed risken för somatiska sjukdomar och släpper ut mycket energi som spenderas på fasthållning.

Det förflutna och dess händelser påverkar nutiden, och uppfattningen av denna erfarenhet utgör framtiden. Och om du behandlar händelserna under de senaste dagarna hur man ler eller är stolt, så är allt bra, men inte alla händelser är sådana, det finns de som gör dig vaken i mitten av natten, lägre självkänsla, bildar negativ självuppfattning och tillåter inte att passera linjen där nytt liv.

Hur man förlåter dig själv för det förflutna kan bli en fråga för en kväll, om situationen inte är så dramatisk och du har någon att kasta ljus över sin dynamik, ta bort skuldkänslor och kan bli ett ämne av arbete i flera månader, vilket kräver höjning av mycket gamla minneslager som påverkar på dessa händelser och förnimmelser. Förlåtelse är inte ett beslut, eller en andra förändring i situationen, det är en process som startas genom att fatta beslut, kräver en attitydförändring, men påverkar fortfarande olika existensområden och tar tid.

Det är nödvändigt att räkna ut hur man förlåter dig själv och leva vidare, och det är i den här sekvensen, eftersom början på ett nytt liv är omöjligt med en massa missförstådda lektioner bakom dig och utan att släppa bort det som länge har förlorat sin relevans. Tidens handlingar, som nu diagnostiseras som felaktiga, tillåter inte samvetet att sova fridfullt eftersom de inte längre motsvarar den verkliga bilden, dvs dina moraliska och etiska värden har förändrats på ett sådant sätt att tidigare beteende eller dom har blivit oacceptabelt. Det är denna mekanism av personlig utveckling som ger upphov till en känsla av skuld eller skam för vad vi var förut, för det finns en omvärdering av både händelserna och manifestationerna av vår personlighet, och för att vara i färd med en sådan omvandling, måste du komma ihåg att fokusera inte på att straffa och skylla på dig själv. , men det är bättre att fokusera uppmärksamheten på de förändringar som har inträffat. För att märka vad som har blivit av detta med din personlighet, att du nu överväger vad du har gjort fel, att dra slutsatser från detta och tillämpa dem på ditt framtida liv - det första steget som krävs för att vända sidan. Försök att dra nytta av ytterligare inre ojämlighet för vidare utveckling, även om det inte är direkt men användbart med erfarenhet, även om ditt rykte och sociala samband har lidit, kan du nu förstå mekanismerna för sådana handlingar. Dessutom gör vissa tidigare handlingar skam inte för att vårt värdesystem har genomgått förändringar, utan bara för att de var okunniga, som istället för att skylla oss själva, bör ses som erfarenhet och kunskap för framtiden.

För att leva ett nytt liv borde händelserna från det förflutna lämnas där de hände, och inte släpade in i varje ny dag med ett försök att korrigera, dvs. leva annars måste du starta just denna sekund. Varianten med en annan upprustning av relationer med en person där han inte står upp och oförskämd talar om oförstörd inkompatibilitetserfarenhet och viljan att fortfarande rätta sig själv eller sin partner, för att förändra det förflutna från nutiden, men i verkligheten stannar det bara utvecklingen, förvandlar livet till en groundhog-dag.

Om du funderar på att förlåta dig själv och leva vidare, börja med att utarbeta en plan för ett nytt liv och de nödvändiga förändringarna. Det är viktigt att analysera de önskade förändringarna i förhållande till det förflutna du väljer mentalt ett annat jobb, ett annat svar för gärningsmannen, en annan stad, en annan väg. En sådan fantasi bör ges särskild tid och ge en känsla för vad som händer med var och en av dina celler, föreställer sig att förändringarna har inträffat. För många är detta en utsläpp av ackumulerad spänning och en stimulans till verklig förändring, när en tydlig medvetenhet kommer att de levde en artificiell och inte riktigt sitt eget liv. Men det är inte nödvändigt att ändra i verkligheten alla punkter du skrev, några av dem kan lämnas med ovärderlig erfarenhet och inre visdom. Det är knappast värt att gå till ett annat land för att annars svara en fråga för en årtionde, även om betydelsen av denna fråga kan tvinga dig att köpa en flygbiljett och drastiskt förändra ditt liv - bestämma.

Vi måste arbeta med rullning av negativa situationer i mitt huvud, eftersom deras ständiga närvaro endast medför en förvärring av det negativa känslomålet. Spåra vilka ögonblick dessa minnen uppstår och försök att styra dem, inte dölja skulden så mycket som möjligt och koncentrera sig på logisk analys och praktisk användning av upplevelsen, du kan undersöka den från sidan för att bestämma graden av fasan. Ju oftare slår du på den logiska kontrollen över de tankar som uppstår, desto större nytta kommer du att få, och när du kan lära dig allt som du kan förstå detta avsnitt kommer det undermedvetna att sluta automatiskt visa den fula bilden.

Var tålmodig med denna process och tryck inte på dig själv, din uppgift är att ge dig själv kärlek och förstå att det är nödvändigt att ändra tid och paus, tålamod och eventuell återgång till föregående nivå. Ändra konceptet nu och välj att berömma dig själv för dina prestationer än att skela dig för att du inte kan förlåta dig snabbt, då kommer den nya livssidan att komma närmare.

Ordna en omstart för dig själv för att skilja den nya livsperioden från externa händelser - du kan lämna den vanliga staden, ändra situationen, skriva till en ny kurs eller psykologisk grupp. Du kan ändra din sociala cirkel eller bara lägga till nya bekanta och intressanta ämnen, eller du kan ändra ditt utseende eller vägra något skadligt. Allt som kommer att signalera dig om ett nytt livs början har rätt att existera, även om det är ett nytt land, till och med en tandborste.

Hur man förlåter dig själv för tidigare misstag och börjar respektera dig själv

Hur man förlåter dig själv för det förflutna, om de misstag som skapades där helt dödade självkänsla, eventuellt förstörda viktiga områden i livet eller personligheten - frågan är extremt komplex och brukar ställas i ett förtvivelsestillstånd. Förlåtelse lovar inte försvinnandet av några känslor i denna fråga eller att du kommer att kunna tänka bara om detta ämne. Förlåtelse är en mångfacetterad kategori som påverkar olika sfärer av personlighet, dess bildning, komplex och skador, så processen kan vara smärtsam och långvarig men helande helt för den övergripande bilden av mänsklig existens.

I början måste du erkänna händelsen och korrekt ta exakt din del av ansvaret, och inte vad andra kommer att försöka lägga till. För att bli av med sina egna skuldkänslor. Försök att sönderdela situationen så objektivt som möjligt utan att falla i livslängden av outhärdliga känslor, se orsakerna, kursens dynamik och alternativ för eventuell färdigställande. Det hjälper inte just nu, men det kommer att bidra till att dra slutsatser och inte upprepa det i framtiden. En tydlig ansvarsfördelning hjälper till att göra känslorna mer hanterbara och de kommer att ha en vektor. Skyllet för interaktionen och situationer där människor är involverade, kan aldrig helt ligga på bara en. I händelse av prestation i argumenten om tanken på deras fulla ansvar för vad som händer - eller gräva djupare funktioner i din personlighet relaterad till gränser eller gå till ett samråd med en terapeut som kommer att bidra till att skilja mellan inflytningsfält.

Kom ihåg att i den situationen i det förflutna gjorde du det mest korrekta, men från och med nu kan det verka som ett misstag. Du kan gå med familjen och återvända till jobbet, hitta ordern viktig, men det visade sig faktiskt att inget kritiskt, men den förolämpade makan kommer ihåg det till idag. Men för att du i det ögonblicket styrdes av en önskan att inte förlora en bra ställning för familjens skull. Eller nu ångrar du att du tillbringade mycket tid på tolerans mot elakhet och elakhet från någon du känner, hoppas att de kommer att förändras, slösa ner dina nerver, men i den situationen visste du inte att det var värdelöst. Många misstag ångrar vi från de kunskaper som förvärvats över tiden. Och vid den tiden var det rätt beslut med den kunskap och erfarenhet som var tillgänglig. Nu tack vare dessa misstag kommer mer erfarenhet att visas och det kommer inte att hända, men barn skäller sig inte för att inte förstå multiplikationstabellen.

Markera de positiva aspekterna av situationen - vanligtvis ligger de djupt och det krävs tid för att förverkliga dem. Förlusten av självkänsla och oförmågan att fortsätta att leva med en skuldskuld från sina egna handlingar är en allvarlig personlig kris som förändrar världsutsikten, underlättar omstruktureringen av värde- och semantiska sfärer. Kanske en sådan händelse hjälpte dig att se den sanna vägen som motsvarar din förståelse och vända sig till den genom den levande smärtan. Var försiktig, kanske är skuldkänslan falsk och dikterad av tidigare beteendestarotyper. Detta händer om värdena ändras över tiden men personen är inte medveten om detta (det kan vara obekvämt att vägra att träffa vänner, välja jobb eller inte hjälpa kollegor, väljer att spendera den här tiden tillsammans med familjen). Allt som krävs här är en medvetenhet om sina inre behov och livsregleringen i enlighet med dem, snarare än att behålla den onödiga kursen som valts för årtionden sedan.

Att ta emot egna misstag ger dig inte en dålig person, det är vanligt att göra misstag, och åtgärder kan vara negativa, men inte en person. Det är lättare att förlåta dig själv när det finns kommunikation med människor, där du kan dra på andras erfarenheter av misstag och förlåtelse, se att inte alla är perfekta. När det är omöjligt att acceptera dig själv med kärlek och förlåtelse, kan du börja med andra, använda spegelbilden i de interna och externa relationerna. Ju mer du kan förlåta andra, förstår deras misstag, desto mer mildhet kommer att synas för dig. Be om förlåtelse från andra, så enkla och ärliga ord som möjligt behöver du inte uppfinna långa och kloka tal. Faktum är att de flesta av de stunder som vi hävdar oss själva är kopplade till andra människor, och du kan få din egen förlåtelse genom att få förlåtelse från en annan. Om den här personen inte befinner sig i din räckvidd eller levande, kan du begära förlåtelse i dina mentala meddelanden eller från hans släktingar som representanter för hans vilja.

Respekt för sig själv kommer efter förlåtelse, men för att stärka det måste man arbeta för att få erfarenhet, synkronisera sina ord och handlingar och förhindra upprepning. Respekt är inte förenligt med en lögn (sig själv och andra). Därför har man gjort både gott och dåligt, det är nödvändigt att hitta styrkan och erkänna sitt ansvar i detta. Misstag måste åtgärdas och inte skämma bort sig på kvällarna för dem och känna igen de perfekta fördelarna och inte gömma sig i garderoben. Med denna metod av handling och attityd ökar självkänslan och respekt för andra människor dyker upp.

Hur man förlåter dig själv och andra

Moment av förmågan att förlåta sig och förlåta andra är starkt sammankopplade och reflekterar i princip den mänskliga förmågan att förlåta, och dess riktningsvektor är sekundär. Därför är det möjligt att börja utveckla förmågan att förlåta från kanten som du personligen trivs - från dig själv eller från andra, och resten kommer automatiskt att dras upp. Många tror att förlåtelse är synonymt med en väktare och i mycket lång tid försöker de att uppnå ett liknande tillstånd i situationer som inte är lämpliga för sådana. Förlåtelse talar inte om våld eller försvinnande av negativa känslor, utan handlar om möjligheten att frigöra och förenkla situationen, för att ta bort sig därifrån emotionellt. Глупо было бы начинать дружить с тем, кто ограбил вашу квартиру, но вот перестать мысленно возвращаться к негативным чувствам и стремлениям восстановить справедливость вполне возможно. Не стоит пытаться убрать негативные переживания по поводу изнасилования, но снизить их аффективное воздействие и сделать соответствующие выводы, без примеси эмоций можно, чтобы дальше изменить свою жизнь.

Признание любого человека уникальным и ценным в том соотношении позитивных и негативных качеств, которыми он обладает, является основой принятия, а соответственно и прощения. Eventuella åtgärder som bedömts som ogynnsamma kan vara sådana endast från en persons okunnighet. Så ständigt påminner mig om att kanske denna handling var den mest optimala i den situationen och med den medvetenhet som var och var den mest positiva. Detta tillvägagångssätt är lika användbart för att bedöma sig själv och andra.

Förmågan att förlåta är förmågan att fortsätta, genom andras egna misstag och förräderi.

Du kan arbeta med förlåtelseprocessen, både själv och andra, ganska framgångsrikt och snabbt, med hjälp av experter från gestalt-tillvägagångssättet och artterapeutiska tekniker, är stressavlastning vid detta tillfälle hjälpt av kroppsorienterad terapi, du kan välja böner och samråd av präster till din smak, tillvägagångssätt för olika esoteriska skolor. I vilket som helst koncept, som på något sätt rör på själen, kommer det att finnas tekniker för att arbeta med förolämpningar, eftersom det är förlåtelse som hjälper till att ta bort de tyngsta belastningarna från själen och fortsätta. Men inte alla väljer att använda hjälp av en psykolog eller en guru som hjälp, och inte alla väljer att förlåta. Att vara förolämpad är fördelaktig eftersom många människor känner sig ledsen för en sådan person, de hjälper, han kan hävda den unika känsligheten av hans känslomässiga sfär och andra fördelar, men med dessa sekundära fördelar förlorar energi.

Antagandet av förekomsten av förolämpning är det första steget i frisläppandet av det. Nästa ögonblick blir medvetenhet och frisläppande av alla stoppade känslor. Förnekelse stoppas av andra känslor, vanligtvis av aggressiv karaktär, när vi inte öppet kan manifestera dem på grund av kärlens gärning eller rädslan för honom. De avstannade känslorna av ilska visar var gränserna bröts och de måste realiseras: skrika på spillplatsen, slå kudden, föreställ dig tillsammans den sten som har förolämpat dig och berätta allt för honom utan att vara generad i uttryck. På samma sätt fungerar det om du behöver förlåta dig själv, det är bara nödvändigt att ange omständigheterna på ett sådant sätt att de inte lämnar dig andra lösningar. När den affektiva komponenten avlägsnas spenderas mycket energi på fasthållning och nu kan du fortsätta med det, dvs leta efter värdefull erfarenhet som presenteras av denna situation. Du kan bli förlåtad när en förståelse kommer för den skull som denna situation har hänt och vad det lär ut, kanske du förstår hur man omorienterar ditt liv.

Lär dig att be om förlåtelse (när du slår din armbåge eller drack någons juice, när du var fem minuter sen och när du glömde att ringa tillbaka) - detta ger dig en förståelse för ditt inflytande över situationen och samtidigt tränar förmågan att erkänna misstag. Dessutom kommer den som vet hur man ber om förlåtelse och gör det ofta och rutinmässigt definitivt inte i katatoni vid allvarliga brott och kommer att uppskatta sådana begäranden som riktas till honom.