Psykologi och psykiatri

Inre världen

Inre världen är ett koncept som ursprungligen brukade utse en del av vardagsrummet som återspeglar den psykiska sfären. För tillfället utförs uppdelningen i personlighetens inre värld och det yttre i vetenskaplig mening inte längre, även om uttrycket fortsätter att användas synonymt med begreppet mentala. Av alla spektra av psyks möjliga manifestation återspeglar inre världen tillståndet för fred och ro, en viss godhet och tillfredsställelse.

Inre världen är en representation av en viss verklighet, som bildas genom neurons samspel och samtidigt representerar mentala bilder om världen, dess personlighet och strukturen i samma inre värld. Det är annorlunda för varje individ och presenteras i en enda unik variant, som bildas i en kombination av ärftfaktorer, utvecklingsegenskaper, inneboende förmågor och förvärvade intressen, såsom nervsystemet och karaktäristiska egenskaper. Vidare, med ålder, påverkas bildandet av en specifik inre struktur av livserfarenhet, accepterade sociala värderingar, idealer, som är en djup reflektion av en person, arketypiska bilder.

Var och en av de mänskliga sinnena som representeras svarar på ett visst sätt och ger sin egen individuella information, den inre världen hos olika människor kan målas i olika nyanser även under samma förhållanden. Samtidigt existerar inte reproduktionen av mottagen från utsidan, som det händer med drömmar, utan bara processen med direkt svar på vad som händer i verkligheten.

Vad är människans inre värld

En människas inre värld bildas genom direkt interaktion och upprättandet av band med samhället, och ingår i medvetandet. Detta är strukturen hos psyken, engagerad i behandling av perceptionsprocesser och ytterligare exteriörisering i processerna för extern aktivitet (handling, beteende). Det är genom den yttre utförandet av det inre och osynliga arbetet att vi kan bedöma den andliga världens mångfald, utveckling och semantiska innehåll, vars komponenter är psykologi, värderingar, personlighet (inre egenskaper), intelligens, beteende. Aktiviteten hos dessa komponenter kan manifesteras med olika styrkor vid olika tidsintervaller, medan närvaron och utvecklingen av varje komponent förändras med förändrade förhållanden. När någon kommer att vara i det omedvetna skuggan, och den andra tvärtom, upplyst av medveten uppmärksamhet. Från denna interaktion och fullhet följer sådana egenskaper hos den inre världen som dess rikedom, harmoni, djup, komplexitet och andra.

Vanligtvis kan en person inte helt kontrollera innervärlden, såväl som känslomässiga manifestationer, eftersom han inte är något effektivt, men reagerar bara på externa förändringar. Från denna bestämmelse visar det sig att innervärlden reglerar det sociala samhället, omgivande personlighet och yttre förhållanden. Men för människor som är mer fokuserade på sitt tillstånd än på externa händelser blir förmågan att styra innervärldens processer lättare och mer tillgängligt.

Att använda förståelsen för sin inre värld för ett mer framgångsrikt och harmoniskt liv är en obestridlig sanning, men för närvarande finns inga objektiva metoder för kunskapsutveckling. Av det arbete som utförts är fenomenologiska analyser av intresse, vilket representerar möjligheten att överväga individualitet av manifestationen av specifika delar av inre världen, men det ger inte rätt att utvidga dessa mönster till alla människor. Varje reaktion, varje reflektion av den inre spegeln av externa händelser är en egenskap som är fast i rymden och tiden, vilket kommer att förändras när någon av parametrarna ändras.

Att vara en återspegling av det yttre, representerar inrevärlden inte en kopia, annars skulle det vara samma för alla. Det är ursprungligen subjektivt och bryter den visade verkligheten genom sina egna filter. En grov jämförelse metafor kommer att vara ett rum med böjda speglar, där din bild ändras beroende på spegeln, men din kopia finns inte där. Dessutom speglar flera olika personer helt annorlunda alla aspekter av verkligheten och sätter alla bilder som erhållits i en flerdimensionell bild som har hundratals skillnader från den andra.

Vad betyder rik inre värld

På grund av interaktion med yttre rymden bildas inre världen av nya element och ansikten. När människor pratar om en rik inre värld, innebär de alltid en kombination av mänsklig erfarenhet och fantasi. Samtidigt innehåller erfarenheten såväl praktisk kompetens som teoretisk kunskap, men utlämning och förmåga att motivera och förstå olika ämnen och deras inflytande på varandra kan inkluderas här. Förutom bredden av uppfattningen gäller dess djup också; det räcker inte att ha ett ytligt koncept på alla områden, det är nödvändigt att förstå i detalj åtminstone några av dem.

Livsupplevelsen som bildar inre världen bygger på resor och kontakt med andra kulturer, vare sig genom direkt interaktion med andra människor eller genom konst, kommer det inte att betyda mycket. Själlevärlden är berikad genom att läsa böcker och titta på filmer, lyssna på musik och prova en ny maträtt. Varje ny erfarenhet som man uppnår utökar och berikar sin inre värld. Fantasi påverkar också djup och rikedom, när en person inte behöver andra att självaktualisera eller att bli av med tristess. I princip kan en andligt rik person utveckla, resa och lära andra livets visdom, vara låst i en ensam cell för alltid, bara ha väggar och en säng.

En person med en rik inre värld kan förstå någon annan, eftersom hans rymd innehåller känslor, handlingar, situationer och information om många livstider. Det betyder inte att han uppmuntrar alla och förenar alla, utan speglar en viss tolerans och förmåga att passa in i en cirkel och situation, förstå andras erfarenheter, men handlar i enlighet med hans övertygelser.

Hur man utvecklar din inre värld

Att utveckla din inre värld innebär att du utvidgar din erfarenhet och harmoniserar reaktioner på externa händelser. För denna goda meditation, där det finns nedsänkning i djupet av hans personlighet. Du kan studera en viss känsla eller din reaktion på en viss händelse, du kan titta på tendensen på många sätt med dina nära och kära eller leta efter ditt yrke. Det viktigaste i denna meditativa övning är regelbunden bekantskap med dig själv och dina funktioner.

Inre världen existerar oavsett hur mycket du vet det, men medvetet kan du utveckla det bara genom att bekanta dig med innehållet, kanske förstå de lagar som gäller i din verklighet, försvinnandet av utvecklingen kommer i sig.

Ta regelbundna promenader och resor till naturen - direkt kontakt med den naturliga delen av omvärlden vaknar för att intensifiera och skapa harmoni i ditt inre utrymme. Dessutom, om du går till nya ställen varje gång, beriker du automatiskt din erfarenhet och breddar dina horisonter. Förutom påverkan på mentalanordningen bidrar regelbunden kontakt med naturen till att förbättra välbefinnandet, vilket också är viktigt för den inre världen.

Sambandet mellan det fysiska och det andliga är mycket stort, så för utvecklingen av den inre världen är det nödvändigt att ta hand om och utveckla din kropp. Övning, rätt näring, gott om frisk luft hjälper dig att ta bort de destruktiva faktorerna i form av dålig hälsa.

Markera önskade vägar för din utveckling och följ dem, låt varje dag fyllas med något nytt, en ökning av någon form av skicklighet. Även om du valt att lära sig ett språk och memorera ett ord på en dag, expanderar du din vision. Och processens regelbundenhet utlöser viktiga mekanismer för vanlig utveckling. Försök att utveckla olika aspekter av din personlighet, och inte fokusera bara på det fysiska eller intellektuella. Vanligtvis leder sådana snedvridningar till den andliga världens utarmning. Träna din vänlighet och lyhördhet, hjälp de behövde, snälla trevliga människor, se bra filmer.