Uttryck är ett begrepp som är synonymt med uttrycksförmåga, intensitet, manifestans ljushet och presentation av ens emotionella tillstånd, känslor och upplevelser. Dessutom kan termen uttryck användas för att hänvisa till indirekta meddelanden och tankar hos en person i en icke-verbal form (tårar, hysteri, utrop, etc.). dvs Uttrycket påverkar inte statens beskrivande sida, när en person kan reflektera över vad som händer, men det omedelbara ögonblicket, känslomässans levande, dess förverkligande i yttre rymden.

Ordet uttryck uttrycker sin mening uteslutande på yttre planet för manifestation av personlighet. Personlighetens styrka och kvalitet beror till stor del på de medfödda egenskaperna i samband med temperament, styrka och rörlighet i nervsystemet, takt, amplitud och intensitet i mentala processer. Uttrycker meningen av mening för en person av en annan eller tidigare händelse, och uttrycker dessutom såväl graden av betydelse som riktningen (positiv eller negativ).

Uttryckliga komponenter av manifestation i omvärlden återspeglar individens status (samhällsacceptans ökad uttrycksförmåga), liksom att tillhöra en viss kultur eller gemenskap (till exempel italienare är mer uttrycksfulla än estonier). Utvecklingsnivån för kommunikationsfärdigheter manifesteras också genom graden av utveckling av uttrycksfulla manifestationer och deras lämpliga användning för att skapa socialt acceptabla beteenden. Förutom sådana externa faktorer tjänar uttrycket som en utmärkt regulator för individens interna tillstånd, vilket ger ett sätt att känna sig utsatt under stress.

Uttryck används i stor utsträckning för att styra och justera relationer, så att du kan bestämma en viss optimal avstånd av avståndet, för att ändra interaktionens natur. Så uttrycksfullt manifesterad ilska kommer att avvisa en oönskad samtalare, och en lika intensiv glädje från en persons utseende kommer att främja närmande. Ett levande uttryck för sina egna känslor gör det möjligt för en att ge en viss form till kommunikation: konflikt, förtydligande, interaktion, samtycke, underordnad etc.

Vad är uttryck

Uttrycket innebär uttryck och därför används detta begrepp ofta i konsten. Det finns konstnärligt och teatraliskt uttryck, uttryck i musik. På alla kreativa områden serveras känslor och detaljer mer volumetriskt, uttryckligt och levande i jämförelse med vardagen. I psykologi fungerar konceptet enbart som en manifestation av den emotionella sensuella sfären.

Uttryck omfattar, förutom emotionell manifestation (uttryck av känslor), också en dynamisk komponent (uttryck av rörelser). Det är det senare som studeras alltmer av vetenskapen på grund av dess tydlighet och bekvämlighet vid fastställandet av resultaten. Det visuella erkännandet av uttrycksfulla rörelser som indikatorer och en persons emotionella tillstånd fastställdes av evolutionära mekanismer och tjänar som en integrerad del av kommunikationen. Det är viktigt att kriterierna för erkännande och dekryptering av informationens uttryckliga handlingar i kommunikationen kan vara desamma eller olika. Sådana inkonsekvenser förklaras av skillnaden i kulturer och särdrag hos nationens temperament. Samma gester och intonationer kan innebära olika saker (en nod betyder inte alltid en överenskommelse), och svårigheten hos en gest kan skapa ytterligare nyanser i olika kulturer.

Mimicry (ansiktsuttryck), pantomimic (gestures, poses, gait) är utmärkande; dessutom innefattar uttrycksfulla manifestationer timbre, intonation och ljudstyrka. I kombination ger dessa manifestationer ett individuellt personlighetsmönster av manifestation till utsidan, och påverkar också individens interna organisation. Inverkan på de interna processerna av yttre manifestationer sker genom frisläppandet av känslomässig intensitet eller dess retention, liksom i vägen för dess manifestation.

Uttrycket av känslor återspeglas inte bara på beteendets nivå, men påverkar alla yttre manifestationer hos en person - det kan vara kläder, frisyr, val av tillbehör. Du kanske märker tendensen att den mer laddade en person är med uttrycksfulla manifestationer, det ljusare och det vanliga utseendet han väljer. Samtidigt kommer samma person med en brist på känslomässig påverkan och utåt att se mindre tråkig ut.

Impressivitet är motsatsen till uttryck och manifesterar sig som en orientering mot innervärlden, lever sina egna känslor isolerat från samhället, och är mer inriktade mot den negativa sidan av processen. Sådana människor ser kalla, fristående, utan känslomässiga, skyddade från samhället och inte i behov av interaktion. Men frånvaron av yttre manifestationer i en stark och meningsfull form betyder inte avsaknaden av starka erfarenheter som sådana. En uttrycklig eller imponerande orientering av en person bestämmer inte styrkan och varaktigheten av känslor, men karakteriserar bara hur de upplevs.

Det finns ingen konstant separation av människor till uttrycksfulla och imponerande, för I sin harmoniska utveckling kan personligheten kreativt och spontant välja form av uppehåll för känslor, som är mest adekvata för situationen. Manifestationer fokuserade på extern utbrott och på intern analys borde vara i konstant balans. Om det finns en stabil förspänning i en riktning kan vi prata om karaktärens accentuering, men om en person bara har ett sätt att uppleva, kan det finnas brott mot det psykiatriska spektrumet.

Uttrycket kan inte skapas artificiellt, eftersom det i hög grad styrs av biologiska egenskaper och är en manifestation av omedvetna processer. Det är en slags okontrollerbar bakgrund, där mer komplicerade aktivitetsformer, som styrs av medvetandet, realiseras.

Uttryck av känslor

Uttrycket av känslor, som deras livliga manifestation och marknad, är en viktig del av människans, världens och samhällets växelverkan. Framväxten av känslomässiga reaktioner är ett signalsystem av kroppen, eftersom en förändring i den emotionella bakgrunden uppträder som svar på förändringar i yttre rymden. Om fara kommer, känner vi rädsla eller aggression, om våra gränser har brutits, då uppstår en förolämpning eller ilska, när allt går bra, tillfredsställelse och glädje är födda. Följaktligen kan känslor som uppstår omedvetet med lämplig analys berätta mycket information om vad som faktiskt händer i mänskligt liv.

Dessutom kan manifestationen av emotionellt uttryck inte bara läsa och analysera händelserna utan även reglera individens liv. Detta händer genom hantering av känslomönster. Det är känslor som gör att du väljer en eller annan uppförandekod, anpassar dig till implementeringen eller blockerar någon aktivitet. Förutom åtgärdens riktning har uttrycket av känslor och det sätt på vilket det produceras, en direkt inverkan på borttagandet eller ökningen av känslomässig spänning, vilket i slutändan påverkar både somatiska funktioner och den ytterligare personligheten.

Eventuella känslomässiga manifestationer påverkar fysiologiska processer, och med inte särskilt uttalat uttryck är effekten på den fysiska sidan inte så märkbar. Med starkare stötar är reaktioner av tårar, tremor, känslor av kyla eller värme möjliga. Men när man tolkar de gestural och fysiska manifestationerna av känslor är det nödvändigt att utöva maximal försiktighet, eftersom det inte alltid finns en matchning i uttrycket. Det mest lämpliga är sådana manifestationer hos barn som gråter när de är upprörda, stampar när de är onda och skrattar när de är lyckliga. Redan i ungdomar uppträder en blandning av manifestationer, och med personlighetens utveckling och komplikation kan yttre manifestationer vidare gå bort från direkta manifestationer. En person börjar gråta med glädje, skrattar av ilska, krossar möbler med sorg och är extremt lugn när allt livet går nedförsbacke. Detta är en följd av de införda sociala normerna och reglerna för beteende, där vi alla fick veta hur man ska bete sig, och hur inte. Det resulterande psykologiska traumet kan förändra en persons emotionella uttryck när ett otillräckligt svar tas emot som svar på en sann och öppen känslomässig reaktion.

Uttrycket av känslor kan undertryckas eller tvärtom uppmuntras av kulturella egenskaper och ju starkare kulturella inflytande desto mer genomgår förändringar i förhållande till dess ursprungliga naturliga kurs.

Загрузка...

Titta på videon: Förenkla uttryck (September 2019).