Psykologi och psykiatri

Psykologisk mognad

Psykologisk mognad är ett flerdimensionellt koncept som inte har en enda väletablerad definition för en given dag. Psykologisk personlighetsmognad är ett speciellt tillstånd av mentala processer och världssyn som gör det möjligt för en person att vara en självförnöjande individ. Detta inkluderar möjligheten att skapa produktiva sociala kontakter, att uppfatta verkligheten och människorna kring dem på ett tillfredsställande sätt. Dessutom är individens psykologiska mognad baserad på oberoende i att uppfylla de grundläggande nödvändiga behoven, liksom ansvaret för deras liv och handlingar.

Alla aktiviteter hos en psykologiskt mogen individ syftar till att förverkliga sina egna färdigheter, känslomässiga behov, samtidigt som man respekterar andra människors sociala normer, rättigheter och personliga gränser. Detta är en särskild färdighet som gör det möjligt för dig att uppnå framgång, både i personligt liv och i yrkesliv. Prioriterade uppgifter för en sådan individ är uppgifterna för tillväxt, utveckling, framsteg, det finns ett rikt utbud av livserfarenhet och empati som möjliggör kommunikation på nästan vilken nivå som helst.

Vad är socio-psykologisk mognad

Personlighetsmognad förvärvas inte och beror inte på passets ålder. Det är snarare en psykologisk ålder, som helt kan skilja sig från kamrater. Så en person som har gått igenom många olika situationer, lärt sig att övervinna dem och är självständigt ansvarig för sina egna val är mer mogen psykologiskt än någon som har levt hela tiden under samma förutsättningar med en minimal ansvarsnivå. Vissa har en känsla av att ju mer allvarliga en person är och mer belastad med olika viktiga uppgifter, desto högre är hans mognadsnivå. Det är viktigt att förstå sina egna förmågor och önskningar, följ noggrant en inre röst som innehåller inte bara intuition utan också anledning.

Psykologisk mognad ger en känsla av jämnhet och ökar flexibiliteten - ingen regel som en gång etablerats är oförskräcklig. Personen förstår att han förändras, den omgivande verkligheten och behoven, och följaktligen måste interaktionsvägen också förändras.

I en modig persons handlingar finns det mycket naturlighet, han kommer inte att gömma sina tårar med viljestyrka när han är väldigt ledsen och inte kommer att hålla ett allvarligt ansikte när han är rolig. Sådan frihet är född från full acceptans av sig själv, djupgående kunskap om sina psykologiska egenskaper och låg exponering för manipulation. Sociala stereotyper har liten makt över sådana människor, eftersom de styrs av sina inre känslor och sina egna behov när de väljer sin väg och sina egna reaktioner.

Att acceptera sig och världen med sina lagar, död, lidande och svagheter gör det möjligt för en att vara i större harmoni och inte försöka förändra det som finns i tusentals år. Resurser spenderas på det nödvändiga och fördelaktiga: på egen utveckling och verksamhet som ger resultat. Sådana människor slutar leva ett mer uppfyllande liv och accepterar helt lugnt döden, till skillnad från dem som spelar gömmer och söker hela tiden utan att ha gjort någonting värdefullt.

Psykologiskt mogna människor står ut från mängden, inte bara genom beteendemässiga reaktioner, men också externt, vanligtvis är deras bild ganska extravagant, eftersom det inte finns någon önskan att behålla allmänna tendenser. De har inte några klagomål om tristess och viljan att döda tid - de är fulla av stort intresse för världen och livet, ofta spelande, och det enda de kan ångra är den begränsade fysiska inkarnationen.

Psykologisk mognad hos en person kan manifestera och formas uteslutande i den sociala miljön. På sättet att växa upp går en person igenom de nödvändiga stadierna och processerna av personlighetsmognad. Detta är en slags harmonisk kombination, inklusive fysisk mognad och psykologisk ålder. Det finns speciella nödvändiga psykologiska manifestationer vid varje åldersgap, vilket indikerar en harmonisk utvecklingsprocess. När fast vid ett av stadierna hämmas personlig modning och infantilisering är närvarande.

Av många psykologer bestäms personligheten genom det existentiella förfarandet för att finna innebörden av ens egen existens och acceptera ansvaret för att manifestera valfrihetens frihet. Förutom sådana djupa och allvarliga kategorier finns mätbara yttre tecken på psykologisk mognad. För det första ingår en persons intresse inte bara i individuella behov, sin egen existens och kropp utan även i andras affärer. En sådan person kommer att ta hand om sin familj, hjälpa vänner, delta i processer som formar socialstaten. Intresset manifesteras inte bara för närmaste begränsade cirkel, utan för många sociala grupper (arbetsgrupp, statliga processer, religiösa traditioner etc.). Möjligheten att bedöma dig själv från utsidan gör att du kan skapa djupa och konstruktiva sociala relationer som bygger på ömsesidigt förtroende, medkänsla, uppriktighet, respekt och tolerans.

Socio-psykologisk mognad tillåter en person att kontrollera och förutsäga sina egna känslomässiga manifestationer. Detta bidrar till tolerans manifestationen, inte genom viljans insatser, utan på grund av den breda utsikten och acceptansen, både dess inre egenskaper och andra människor. Genom att hantera dina känslor kan du uttrycka dem i en socialt acceptabel form som indikerar din attityd och inte förolämpar andras känslor.

Äldre personlighet är ganska holistisk och flexibel i sina manifestationer. Det innebär att det alltid har ett system av värderingar och viktiga mål, vars uppnåelse alltid kommer att motsvara en persons moraliska och etiska begrepp. En känsla av humor och introspektion förvärvas även med psykologisk mognad och återspeglar en hög grad av mental utveckling.

Social mognad är inte ett identiskt psykologiskt begrepp om mognad. Det speglar endast aspekten av social interaktion, som tar hänsyn till individens tillräcklighet, förutsägbarhet och stabilitet. Detta speglar en persons självständighet i livet, när han inte behöver fysiskt, materiellt eller psykiskt stöd från andra, med full kompetens i denna fråga. Detta inkluderar förmågan att självständigt lösa sina dagliga problem, för att kunna tillhandahålla egen mat och boende.

Den socio-psykologiska mognaden är direkt relaterad till ansvaret, både i personligt manifestation om ensamstående och på den sociala nivån, där andra individer är involverade. Om psykologisk mognad tar hand om utvecklingen och förverkligandet av en individs potential, innebär social mognad riktat mänskligt beteende som bidrar till utvecklingen av mänskligheten som helhet.

Även mekanismerna hos en mogen person är inte på en primitiv nivå: bland dem kommer intellektualisering, sublimering, rationalisering, istället för repression och aggression.

Tecken på psykologisk mognad

Psykologisk mognad och psykologisk ålder är nära besläktade begrepp, men detta ger inte en förståelse och definition av en sådan person. Det mest optimala att bestämma kategorin genom tecknen, beroende på vetenskapligt begrepp, finns från fyra till femton. Huvudfunktionerna inkluderar:

- Naturligt och spontant beteende, liksom emotionellt svar. Detta innebär en fri och öppen självpresentation, men det finns respekt för accepterade sociala normer. En mogen person kommer att manifestera sina önskningar och känslor, men väljer för detta på ett sätt så att han inte skadar det omgivande mentala tillståndet, observerar etikett och tolerans.

- Relativ inblandning i världsprocesser. En person är medveten om stora världshändelser och i viktiga sociala grupper för honom, men är självständig nog i sina domar för att inte lägga sig för propaganda och manipulation. Andelen humor och frihet gör det inte mycket emotionellt att vara inblandad i världens sociala processer, vilket ger oberoende;

- I förbindelserna finns det inga handelsintressen och artificiella former av beteende. I stället är det acceptans av sig själv och andra människor i det tillstånd där de är naturliga och försöker inte konvertera dem till mer praktiska och fördelaktiga alternativ.

- Närvaron av globala mål och betydelser och ständigt arbete med genomförandet. Det gör att du odlar, växer, ständigt rör sig och är upptagen. Bland sådana mål finns vanligtvis något av högt andligt värde eller praktisk betydelse för många människor, och inte en fördel i nuet;

- processen med att uppnå mål anpassar inte individens moraliska värderingar och ambitioner. Känslighet mot orättvisa, oförmågan att förråda sina egna idealer i kombination med en hög utvecklingsnivå gör att man kan välja sätt att uppnå inom sitt moraliska koncept;

- Relationer byggda i en smal personlig cirkel är vanligtvis långsiktiga, djupa, öppna. I samband med sådan interaktion finns det en gemensam utveckling av partners och en konstant fördjupning av kunskapen om den inre världen, både vår egen och den andra.

- kreativitet och humor. Dessa manifestationer är spontana och naturliga, för deras manifestationer och den inhemska situationen och professionella problem. Dessutom berör denna uppfattning egna egenskaper och relationer med andra. Det gör det lättare att anpassa och återuppleva krisens ögonblick, för att hitta enkla och oväntade sätt ur svåra situationer.

Naturligtvis ingår alla faktorer som bestämmer en vuxen som har full materiell och straffrättsligt ansvar automatiskt. En mogen person kan bära ansvar, på grund av lagar och dokumentärkrav.

Nivån av psykologisk mognad

Nivån på psykologisk mognad är i stor utsträckning mätbar genom socialiseringsgraden, eftersom huvuddragen är speciellt relaterad till social interaktion och individens disposition. Detta inkluderar bredden av sociala kontakter, som kan vara i nivå med interaktion med en viss person, grupp av människor eller mänsklighet. Ju längre cirkeln med vilken en person kan interagera, desto högre nivå är hans löptid. Dessutom beaktas karaktären av denna sociala interaktion, vilken kan bestå i anslag och användning av andras resultat i kontaktprocessen eller medvetet reproduktion för förbättring. Ett viktigt kriterium är social kompetens, vilket speglar en persons förmåga att navigera i olika situationer av kommunikation och sociala normer.

Bland de inneboende egenskaperna återspeglar mognadsmängden den mängd värme som visas mot den andra, i kombination med känslighet, så att vård inte blir besatt. Att acceptera sig själv och andra hjälper till att skapa säkra relationer, förmågan att öppna och utveckla. Ju högre grad av självförståelse och acceptans desto större är förmågan att bilda en adekvat konstruktiv interaktion.

En hög nivå av personlig mognad består av en hög utveckling av en känsla av ansvar och tolerans. Ju högre önskan om självutveckling och desto effektivare och snabbare det sker, desto högre nivå kan psykologisk mognad sägas. Detta underlättas av positivt tänkande och en öppen inställning till världen. Utvecklingen och förbättringen av individen stoppas inte heller efter att ha uppnått fysisk autonomi eller efter socialt oberoende. Denna process är oändlig och innehåller ett stort antal faktorer som du hela tiden kan arbeta - från förverkligandet av dina egna talanger till godtagandet av världens ideal.

Titta på videon: Explanea Nyhetsbrev: Gruppdynamik (Januari 2020).

Загрузка...