En utomstående är en individ som inte kan uppnå professionalism och prestationer i sin verksamhet. Denna term lånas från engelska och betyder att det går att lagra. Enkelt sagt är en outsider en förlorare, där laget spelar. I någon social grupp finns en sådan person som upptar en nisch - en outsider. Ingen vill komma in i denna nisch frivilligt, själv bestämmer gruppen själv en outsider efter eget gottfinnande. Ofta kommer en person där, mycket sämre än någonting annat, om det inte finns någon sådan person, tas den av nykomlingen till laget, om den här nischen är upptagen flyttar den till nästa. En utomstående känner sig underlägsen, såväl som begränsad i sina rättigheter.

Oavsett om det är en stor eller en liten social grupp, kännetecknas den av en stratifiering av nischer. I en liten social grupp kan det finnas flera utomstående på en gång. Ju fler sådana personligheter mot vilka andra medlemmar i gruppen känner sin betydelse och deras överlägsenhet desto bättre. Men om det finns en byst med antalet utomstående kommer gruppen att försöka begränsa dem genom att flytta utomstående till huvudnischen. Ett stort antal försvunna personer i gruppen sänker sin status, vilket gör det i sina egna ögon bristfälligt.

Vem är en outsider

Detta är en person som genom sitt beteende, utseende eller karaktär orsakar en avslag i majoriteten av gruppmedlemmarna. Denna tolkning är dock inte helt korrekt. En grupp är en grupp av människor som skiljer sig lite från varandra. Detta är inte nöjd med majoriteten av människor, eftersom det är viktigt för en individ att känna sin betydelse och unikhet. På grund av psykologisk komfort behöver individen tron ​​att han är en unik person. Och om uttrycka talanger eller särdrag inte är inneboende i honom, då skulle ett av de enklaste sätten att höja sig vara att förminska den andra. Därför är närvaro av en utomstående i gruppen en lönsam och nödvändig bakgrund för resten, eftersom laget hävdar sig på bekostnad av laggarden, vilket gör honom syndabock. Mot bakgrund av en sådan person känner andra sig bekväma och säkra. En utomstående är en "outcast" som är nödvändig för ett lag, och om det här stället är gratis kommer det automatiskt att tas av den som kommer sist i laget.

En utomstående är ett konstant värde, det är mycket svårt för en sådan person att komma ut ur en låg status nisch eller till exempel bli ledare. För att göra detta måste du göra stora ansträngningar och utarbeta dina kvaliteter hos en psykolog som kan ge specifika råd baserat på individuella mänskliga egenskaper. Mycket sällan händer det att en person faller in i den låga nischen utan förtjänt, självklart har han en viss personlig kvalitet, varför han togs där.

Hur man främjar ledarskap till en outsider

Det första som en person som upptar en låg status nisch behöver göra är att sluta överväga sig själv som en outsider.

Den andra är att specifikt definiera själv vilket ledarskap som är. Om det inte finns någon kunskap och förståelse att ledaren är den som riskerar och tar ansvar för sitt liv, kommer det inte att fungera utifrån en outsiders nisch.

Personer som strävar efter ledarskap ska vara inneboende:

- tydliga etiska principer, ärlighet, integritet, utseende

- Höga professionella och personliga egenskaper

- uthållighet, korrekthet, självdisciplin

- förmåga att arbeta i ett lag

Därför är det för det tredje nödvändigt att inse att det är den person som bestämmer sitt liv och tar ut alla risker, ansvaret, medan han inte litar på någon.

Fjärde, testa dig själv för ett test - finns det några förutsättningar för ledarskapsutveckling eller inte. För att göra detta, stäng dina ögon före sänggåendet och kom ihåg din mest omhärdade dröm. Därefter överför din dröm till din dag och presentera de första stegen i genomförandet, baserat på den erfarenhet som redan finns. Till exempel är du anställd i banksystemet, men du drömmer om att sjunga från scenen. Vad ska du göra för detta? Från banken att inte sluta, men att börja spara pengar, vilket kommer att krävas för vokal träning. Då letar du efter en vokallärare och ställer undan tid för vanliga klasser. Efter det här presenteras alla, du somnar.

Om man på morgonen vaknar med gott humör, inte förstår orsaken, är han redan 50% ledare! Om en person vaknar i rastlöst tillstånd och inte gillar allt runt, borde du arbeta på dig själv, i ett sådant tillstånd är personen inte redo att ta ansvar eller risk. Det krävs att träna med bagage, från de mest obetydliga stegen. Till exempel kom du till jobbet där du inte gillar länge vad din chef berättar för dig, och du vill överföra några av dina funktioner till en annan artist och du vill göra något annat själv. Om du tidigare klagade precis till dina kollegor ledde du alla, nu borde du skriva ett memorandum som professionellt kommer att presentera ditt problem och därmed ta det första steget mot ledarskap.

För det femte uttrycks begreppet ledarskap i det faktum att individen måste bestämma sig själv vad är hans eller hennes yttre eller inre världsprioritering? Världen förändras enligt lagar som inte är beroende av människor, och om en person anpassar sig till dem, som en kameleon, orienterar sig mot omvärlden, kommer han att förlora sig, kommer att glömma vad meningen med hans liv betyder. Begreppet ledarskap välkomnar filosofisk individualism: "hela världen är densamma som i mig." För politiker, byråkrater, anställda i offentliga företag är den yttre världen en prioritet: de anpassar sig för pengar och karriärens skull.

För det sjätte måste en person hävda att man alltid och allt kan utveckla sig själv, det viktigaste är att ha uthållighet och lust, och fasthet, karisma, engagemang, sociability och passion kommer bara att påskynda processen.

Hårdhet. Svåra situationer uppstår från tid till annan i varje persons liv och för att kunna fatta rätt beslut bör man visa sin karaktär. Ofta, i sådana situationer, graden av uthållighet och hårdhet karaktär. För en person som inte vet hur man är fast vid hanteringen av viktiga frågor, som visar inkonsekvens, kommer andra aldrig att nå ut.

Utstrålning. Att utveckla de karismatiska egenskaperna, som består i attraktivitet. För att utveckla det borde du lära dig att älska ditt liv och människorna omkring dig.

Hängivenhet. För att bära människor tillsammans måste du tro på ditt arbete och vara trogen mot honom. Om det är intressant för dig, kommer det säkert att vara samma personligheter som kommer att bäras bort av dina idéer. Du måste kunna göra personliga ansträngningar för att uppnå de önskade målen i fallet.

Sällskaplighet. Det är nödvändigt att utveckla interpersonella färdigheter - kommunikationsförmåga hos olika människor, du borde kunna kommunicera dina idéer med andra personligheter. Det är viktigt att inte komplicera ditt tal, att märka individualitet i varje person, att tala uppriktigt och insistera på ett svar.

Passion. Det utvecklar individens viljestyrka. Om en person har en önskan att uppnå något, kommer han alltid att finna styrkan att göra det, även om man måste offra någonting. Passion ökar möjligheten att uppnå målet. Passion förändrar världen runt människan.

Ledarskap är inte en lätt uppgift för en utomstående. Enligt begreppet ledarskap delar människor i samhället tre huvudorsaker. De drivs av lusten att lära sig rätt information, för att få emotionellt stöd, för att bygga upp affärsrelationer. Således innefattar ledarskap i en organisation tre komponenter: informativ, känslomässig och verksamhet.

En person som kan återkalla ett gemensamt mål vid rätt tillfälle och uppmuntra order är företagsledaren. Med en sådan person fungerar bra kan han organisera ett företag, upprätta nödvändiga relationer och affärskontakter.

En person som har stor erfarenhet och kan förmedla den nödvändiga informationen till resten är gruppens "hjärna" eller informationsledare.

Den person som adresseras till "gråta i väst", det vill säga för sympati är den emotionella ledaren.

Förutom de tre typerna av ledarskap som nämns ovan finns det en fjärde typ - universell. Denna personlighet omfattar alla tre komponenterna. Valet förblir för personen själv, vilken typ av ledare han vill vara. Det viktigaste är att inte vara rädd för svårigheter och att övervinna dem tillräckligt.