Adulter är ett begrepp som är synonymt med äktenskapsbrott, vilket innebär en handling av intimitet mellan två personer som inte är officiellt registrerade relationer. Denna handling anses vara skyldig, men den rättsliga ram som innebär att straffa saknas. Men många skilsmässaförfaranden börjar med det faktum att äktenskapsbrott i ett förhållande blir permanent. Denna ståndpunkt förklaras av det ursprungliga äktenskapet på frivillig basis, vilket utesluter stunder av äktenskapsbrott.

I kulturer och familjer, där en betydande regleringskroll av sociala stunder av livet tilldelas religiös moral, kan äktenskapsbrott inte bara orsaka verbal censur från dem som strikt heder för kyrkans dogmer, men också fysisk straff, fram till exekvering. I det moderna samhället hänvisar ordet äktenskapsbrott till de olika personkategoriernas moral och personliga ansvar. När man går in i ett förhållande, bestämmer paret för sig själv huruvida förråden är tillåtliga, liksom graden av psykisk skada och ytterligare åtgärder vid en händelse. Vissa kan följa de gamla kyrkokanonerna, andra föreskriver sina skyldigheter i äktenskapskontraktet, medan andra kan försvara sin frihet i intim och betrakta det som en okränkbar rätt till privatliv.

Betydelsen av ordet Adulter

Ordet äktenskapsbrott är av franskt ursprung och betyder bokstavligen äktenskapsbrott, förräderi. Konceptets semantiska belastning bär en negativ och avskräckande konnotation, fördömer attityden gentemot vem som begått förräderi eller kränkta familjenormer av moral. I en modern konversation används denna term extremt sällan, sedan dess inrättande har skett en förändring i institutionen. Dessutom ökar antalet civila äktenskap, förräderi som inte ingår i begreppet äktenskapsbrott, eftersom det inte finns någon officiell registrering av relationer.

Enheten i sig av relationerna mellan människor nu mer och mer medger närvaron av en andra partner eller hans utseende, när det tidigare förhållandet lätt slutar eller återupptas igen efter en kort affär med andra människor.

Adyulter i konversation ersätts av förräderi, vilket inte så mycket återspeglar familjeband och lojalitet mot familjen, som förräderi av en viss persons personlighet och valet av en annan istället för honom, antingen en gång eller som en ständig följeslagare.

Begreppet äktenskapsbrott används när någonting binder människor, förutom den tillfälliga önskan att spendera tid tillsammans och handlar om man-kvinnliga relationer. Mot bakgrund av de nya lagar som införs blir detta begrepp irrelevant för homosexuella par, personer som bor i tre, swingers och alla de vars relationer inte är registrerade av officiella statliga organ.

Således används begreppet äktenskapsbrott uteslutande för att karakterisera äktenskapsbrott med närvaro av intakt kontakt i ett heteroseksuellt par, som har ett officiellt registrerat förhållande. För alla andra variationer används mer välkända och moderna begrepp av förräderi, otrohet, förräderi och andra.

Vad är äktenskapsbrott i förhållandet mellan en man och en kvinna

Adulter i ett förhållande är ett ämne för det andliga lidandet i många biografier, böcker skrivs om och filmer görs. Utan tvekan finns det en viss andel av romans och ljusstyrkan i upplevelserna, liksom förvärringen av gammal psykotrauma och otänkbara situationer kring alla deltagares liv.

Ur den djupa psykologiska synvinkel är det äktenskap, där det faktum att äktenskapsbrott är närvarande, är det mest stabila. Vid första anblicken verkar sådan information motsägelsefull, eftersom få människor tycker om att bli lurade och ska lämnas in för skilsmässa, men samtidigt utmärker en tredje parts utseende hela systemet. Systemet innebär deltagare, det vill säga makar som frivilligt ålagts ansvar och ett antal skyldigheter avseende en partners liv och liv. Detta inkluderar både materialsidan och tillförlitligheten när man inte lämnar de svåra tiderna, psykologiskt stöd - många saker som människor kan ge varandra, är i officiellt registrerade relationer. Dessutom innebär dessa skyldigheter inte att absolut kärlek föreligger. I detta skede kan ett tredje sätt att uttrycka kärlek och behov uppstå för den tredje deltagaren i interaktionen, som kommer att fylla de nödvändiga behoven och fungera som en blixtstång och i det här fallet kan vi prata om närvaron av varma känslor och ett lämpligt sätt att tillgodose psykologiska och fysiska behov.

Älskare och älskarinnor uppmanas att kompensera för bristen på något i ett äktenskap, och om de inte var, skulle facket troligen bryta upp sig. En person är inte kapabel att uppleva en brist länge och börjar antingen kräva tillfredsställelse av nödvändiga behov från de närvarande eller letar efter deras förverkligande på andra möjliga sätt. Det är viktigt att notera att älskare inte nödvändigtvis är enskilda personer - de kan också vara gifta individer. I denna utföringsform kan sådana triangulära relationer vara i decennier, eftersom de erhållna fördelarna stöder alla deltagare i processen, och upplysningar och uppsägning kommer inte att gynna någon. Detta ger en viss stabilitet och säkerhet, i motsats till de ljusa känslomässiga färgerna som upplevs av ogifta partner som vill ha officiell status.

Attityder till äktenskapsbrott i manliga och kvinnliga prestationer i samhället är olika. Ofta förstår man förräderi och förgir, flickor från barndomen lär sig att svara på dessa episoder som en manifestation av den naturliga manliga naturen. Kvinnor har inte råd med en sådan intim frihet, bara i vissa kulturer finns det matriarki, och det finns manliga harem i långa historier.

Männen själva är lättare att relatera till äktenskapsbrott, bland annat för att välja en älskarinna, ingen av dem kommer att lämna sin fru. Det finns ett minimikrav för en tillfällig följeslagare, medan en fru vanligtvis är en kollektiv bild av många dygder. Kvinnors förräderi präglas av grundlighet, och därför är älskaren vald att matcha eller till och med bättre än den officiella makan. En sådan situation hotar att bryta upp ett äktenskap mycket starkare än en flyktig manlig intrig, och följaktligen är en kvinnlig inställning till äktenskapsbrott allvarligare.

Orsaker till äktenskapsbrott

Orsakerna till förräderi i ett äktenskap bestäms i stor utsträckning av deltagarnas personliga egenskaper, för i olika livssituationer, med samma externa faktorer bestämmer inte alla externa anslutningar. Det enda som förblir detsamma är ansvarsfördelningen för äktenskapsbrott. Båda eller bara en av partnerna kan förändras, men ansvaret för händelsen delas av båda. Förräderi är en extrem punkt i att uttrycka problem i ett förhållande, där uppmärksamhetsfaser, ärliga talar om otillfredsställda önskningar, förändringar i beteende och världsuppfattning saknades. Följaktligen ligger ansvaret för familjesystemets sammanbrott som ligger på båda sidorna - på någon i den perfekta åtgärden, å andra sidan - i avsaknad av uppmärksamhet på de framväxande förändringarna.

Den vanligaste orsaken till äktenskapsbrott är ouppfyllda behov. Intima och ekonomiska stunder kommer först i åtanke att makan inte kan ge på grund av fysiska eller psykiska egenskaper. Frekvensen av fysisk kontakt och dess kvalitet är frekventa teman i bio, men i verkligheten söker paret efter något att fylla sin själ. Så älskare letar efter någon som kommer att stödja, berömma, hjälpa till att klara av osäkerhet och komplex. Familjelivet, omvandlas till livet och lösningen av nuvarande problem, berövar helt älskarens ögon och oro över parternas sinnesstämning. Denna förhållningssätt uppstår mot bakgrund av trötthet från varandra och av besvikelse hos en partner, men om det inte finns någon styrka eller önskan att starta ett nytt förhållande är äktenskapsskap utvägen som hjälper till att känna igen glädjen i livet utan att ändra sitt tidigare sätt.

Också kan äktenskapsbrott användas för att kompensera för komplex som förvärvats under livet och psykologiska trauman. En person som förför allt fler partners kan älska sin lagliga maka mycket, men han kan bevisa sin relevans och attraktivitet på ett liknande sätt. Olovade barn, tonåringar med frustrerad sexualitet, de som grymt mobbades, försök att hämnas i vuxenlivet, förtjänar andras kärlek.

Barn som tas upp i situationer med hyper eller hypoveca vet inte hur man ska vara i ett hälsosamt förhållande, och då blir äktenskapsbrott en faktor som reglerar det psykologiska avståndet mellan makarna. Sådana frågor löses på personlig individuell terapi, där frågorna om att skapa gränser, bilagor, manifestationsfrihet och personligt ansvar för varje utarbetas.

Uttryckliga personligheter kan tillgripa ett äktenskapsbrott för att hämnas en make för ångest, ouppfyllda löften eller hans förräderi. Normalt, när förräderi används som straff, bryr sig inte makarna mycket om att dölja detta faktum, men tvärtom, visa extremt slarvlöshet, som om provocerande avslöjande. Det finns inga varma och uppriktiga känslor för älskare, utan de brukar uppmärksamma den rättmätiga makan på deras tillstånd.

Det är omöjligt att helt utesluta människans biologiska karaktär, när det är omöjligt att motstå en av de nya bekantskapen under påverkan av ferromoner. Men socialt utvecklade varelser kan styra dessa manifestationer, förutom denna typ av skarpt begär kan inte uppstå mellan kända personer eller orsaka långsiktiga relationer. Följaktligen kan orsaken till den biologiska giltigheten motiveras endast några fall av äktenskapsbrott.

Adulter är inte alltid uppnås med inre ansträngningar för att avsluta förhållandet, men det är det sista försöket att ändra någonting. För dem som har lyckats överträffa känslor och stolthet, titta på situationen utifrån personligt ansvar och eget bidrag till det som hände, öppna nya horisonter. Många par började verkligen fördjupa nivån av intimitet och öppenhet i relationerna först efter förräderiet som inträffade.

Titta på videon: Ezu - Hor Labna. Official Video. Latest Punjabi Songs 2019 (Januari 2020).

Загрузка...