En insinuation är information som ges till andra, vilket är uppenbart falskt, vilket har en negativ konnotation. Syftet med sådana meddelanden är att föreslå en negativ attityd gentemot en person eller att uppvisa både tankar och beteende hos en motståndare i ett negativt ljus. Vanligtvis utesluter insinuationsmetoder direkt öppen opposition och använder olika manipulativa tekniker som förnekar rykten hos den person som de riktas till. För detta ändamål tillgriper de ofta incitament, skvaller, antydningar, indirekta eller hemliga hänvisningar till ogiltiga negativa aspekter i en annan persons liv.

Insinuation förvärvar sin mening endast för att undergräva andras bild, det är inte förknippat med direktattacker, men närmare skvaller, vars syfte är att ändra andras inställning till en person eller ett objekt. I alla fall är insinuatorn alltid medveten om det sanna läget, och han skapar medvetet en negativ falsk åsikt. Vanligtvis är insinuationer inte gjorda för underhållning eller från dåligt humör, vilket är fallet med tävlingar eller tillfällig försämring av humör. Den negativa karaktären riktas och struktureras, syftar till att eliminera en konkurrent eller en motståndare, vinna fördelar eller vinna när en ärlig kamp inte ger upphov till seger.

Ord betyder

Insinuation har en semantisk betydelse i fallet med en mjuk, suggestiv form av manipulering av andras åsikter när, genom diskreta formuleringar, nödvändig information läggs i det mänskliga medvetandet. Denna term kan förstås som inte bara avsiktlig skada för någon, utan också en persons önskan att undvika problem i sin egen biografi. Det här är inte ett fullständigt ärligt sätt, i stället för att utveckla sin egen personlighet och professionella kvaliteter, försöker en person minska en annans förmåner eller lägga positiva händelser i ett negativt ljus.

Insinuationer förvärvar karaktären av förtäckta allusioner och kan till och med se ut som en hemlig överföring. Från utsidan och vid den första undersökningen kan sådana uttalanden till och med se ut som oro för andra, en önskan att varna, när det i verkliga händelser inte finns något hotande. Att försöka ta reda på vilken insinuation är det viktigt att komma ihåg att det använder de mest subtila hävdarna av inflytande och inte är tillgängligt för primitiva människor eller har ett varmt temperament. Detta beror på de speciella varvtalen, på vilka en insinuationsuttryck är uppbyggd, med många betydelser och dubbla budskap, är spelet av intonationer och ansiktsuttryck lika viktig. Det finns ingen plats för direkthet och öppenhet, och det finns ingen direkt förtal och svärta, men samtidigt är den destruktiva kraften för andras rykte ganska stor. Otillgängligheten av insinuationer för snabbhärdade, lättrörda människor består i det faktum att det tar tid att både förbereda en bördig mark, vänta på ett speciellt ögonblick och ha tålamod att vänta och få resultat.

Bokstavligen översätts insinuation som inbjudande, utan att använda några positiva betydelser av detta koncept. Förförisk in i medvetenheten hos den relevanta publiken placeras den nödvändiga tanken och domen, och om det inte märktes omedelbart börjar många efter några dagar att överväga de inbäddade idéerna som sina egna.

Sådana metoder för förslag används ofta i olika tävlingar, särskilt av politisk karaktär. I sådana händelser är det otillåtet att direkt skylla eller förolämpa en motståndare för att bevara sitt eget fromma ansikte, men samtidigt, tack vare insinuationer, är det möjligt att ange publiken om hans brister. Genom att tillgripa sådana manipuleringar finns det ett utmärkt tillfälle att inte bara presentera konkurrenten i ett negativt ljus och förstöra sitt rykte, men också att fördröja en del av den gynnsamma attityden på egen bekostnad.

Men förutom den negativa inverkan på någons rykte eller egenskaper i projektet kan insinuationer användas som en del av en misslyckad flört eller ha tydliga intima övertoner och lutning till intim. Satser som kan tolkas på två sätt beror exakt på denna kommunikationsmetod. I detta fall kan författaren av uttalandet, samtidigt som han rättfärdigar sig själv, alltid välja den ofarliga och formella sidan, medan sammanhanget med en intim hint eller förolämpning kommer att vara ganska uppenbart och tydligt för resten.

Insinuatorn är alltid ren, ger möjlighet att tolka sina uttalanden och handlingar på taktfull sida, så det finns ingen möjlighet att ringa upp ett frankt samtal och klargöra förhållandet. Men alla förstår vad som händer och det är helt acceptabelt att göra direkta kommentarer eller stoppa detta beteende med andra tillgängliga medel.

Exempel på användningen av termen insinuationer

Vad är insinuation blir de mest begripliga exemplen, inklusive uttalanden, inredda i en artig, etisk och vänlig ton, men antyder på eller har deras subtext förolämpningar, provokationer, förlöjligande eller förnedring av en person. Så en vän kan säga till en annan: "Jag ser din flickvän snabbt hitta ett gemensamt språk med killar, bara en professionell." Ett sådant uttalande, i form av komplimang och beröm, tyder faktiskt på flickans otrohet, liksom att förolämpa hennes ära. Det finns inga fakta i denna fras, direkta instruktioner och förolämpningar, men samtidigt kan den ge upphov till betydande misstro mellan partner. Om killen inte tar sådana manipuleringar på allvar kan sådana fraser tjäna som en anledning att klargöra förhållandet.

Många insinuationer bygger på att man ändrar ordets semantiska mening till motsatsen. I dialog kan detta göras med hjälp av gester som citerar i citattecken eller genom ett intonationsspel. Till exempel är fraserna "din pojkvän den mest trogen", "här kommer vår skönhetsdrottning", "du är så smart" och liknande väldigt lätt vända från beröm och beundran till uttalanden som förstör självkänsla bara tack vare accenter som gör ordet av ordet.

När det gäller exempel på sexualiserade insinuationer kan det vara en kollegas fras, "Jag skulle rida dig efter jobbet". Vanligtvis åtföljs detta av ett otvetydigt leende och en minskning av fysiskt avstånd, men när han försöker anklaga en person av trakasserier kommer han att fokusera på den tolkning som är bekväm för honom. Ingen kommer ihåg om gester, ansiktsuttryck och intonation, även om det fanns vittnen, men den som tillät sådana uttalanden skulle lätt kunna kalla dig en knepig person och presentera sig i det ädla ljuset av en person som erbjöd sig att åka en kvinna på natten.

Nästan ett direkt alternativ, men fortfarande hänförligt till innuendoes, är att starta ett tal från förnekelse, och ytterligare lista de nödvändiga fakta ("du är en person som aldrig är sen, du kan kontrollera tiden och ställa in larmet" eller "den här killen har definitivt inte tagit dokumenten , han var ensam på kontoret vid den tiden, bara kameror fixade honom, och det var när filerna försvann, men han tog dem inte "). Den mänskliga psyken är utformad på ett sådant sätt att den inte uppfattar de nekande partiklarna, speciellt om de intonationellt ger dem en sarkastisk ljud. Med tanke på motsatta saker lägger insinuatören den nödvändiga informationen i huvudet.

Fler subtila tekniker används i politik, där motståndare kan lova varandra. Det ser vanligtvis ut som beröm för ett projekt som godkänts av en konkurrent, en beskrivning av dess fördelar och betydelse för folket. Därefter beskrivs sitt eget program för ytterligare åtgärder som syftar till att lösa de svårigheter som orsakas av denna nya antagna lag.

Alternativen för insinuationer kan vara många, de utmärks av deras direkthet, räckvidd och handlingsbredd samt av insinuatorernas ålder (även i barndomen finns en liknande inverkningsmekanism redan tillgänglig). Det är ingen mening att granska varje fras och exempel på olika nivåer (från conciergen till presidenten). Det viktigaste är att få en gemensam känsla av att det här är ett förslag utan direkt anklagelse, vanligtvis med flera semantiska konsekvenser, så att insinuatorn i alla fall skulle kunna motivera.

Загрузка...

Titta på videon: Master The Art Of Insinuation - The Art Of Seduction Animated Summary (September 2019).