Psykologi och psykiatri

Vad ska man göra om fruen "sågar"

Före äktenskapet verkar det som en man som han har en tillräcklig uppfattning om sin framtida make, men med tiden blir det tydligt att de utvalda inte präglas av de egenskaper som de tyckte om när de valde en fru. Skälet till skandalerna är ständiga meningsskiljaktigheter och hånar. Ofta utbildade kvinnor, utrustade med intelligens, blir kvinnor, som kontinuerligt "sår" sina män. Det beror på att kvinnors psykologi och dess egenskaper förklaras av ökade känslighets- och hormonförstörningar för alla interna förändringar. Dessa manifestationer i den kvinnliga psyken läggs evolutionärt, eftersom för avkommans överlevnad var det viktigt att notera nyansernas stämning och tillstånd, övervaka säkerheten och funktionaliteten hos sina livsmiljöer, såväl som deras personliga tillstånd.

Nu har situationen förändrats, det är inte nödvändigt att skilja könsfunktioner, men kvinnornas känslomässighet och inkonsekvens fortsatte, eftersom kvinnlig kön från och med barndomen inte får ett förbud mot uttryck av sina känslor. Det verkliga köns handlingar är alltid autentiska, vilket innebär att det yttre uppförandet motsvarar det interna innehållet. Ofta är det svårt för en man att förstå det faktum att hustrun börjar "skära" varje dag av någon anledning (han kom sent, tog inte bort, glömde att ringa, köpte något annat osv.). Och för en kvinna är detta normen och bara av anledningar som är förstår bara för henne. Detta beteende hos fruar är inte motiverat, eftersom de inte är nöjda med något konkrett, men med alla utan undantag. Kvinnor måste räkna med sina makas känslor, lära sig att styra sig själva och inte "nagla" dem för ingenting.

Könpsykologi har svårigheter att förstå av båda könen och konflikter som uppstår, skelningar uppstår på grund av bristande förståelse för intersexuella funktioner. För att minska antalet konfliktskärmningar måste männen känna till funktionerna i kvinnlig psykologi. Om en hustru "sågar" varje dag, så indikerar detta en ökad kvinnlig känslighet och att fruen lever i en känslomörelse, där även negativa känslor kommer att manifestera sig för att vara medvetna om sig själva som signifikant än deras fullständiga frånvaro.

Kvinnans känslomässiga egenskaper innehåller ett sådant behov som ett antal lugnande faktorer och lång tid att bli lugn, eftersom kvinnans nervsystem svarar på stimuli starkare, mer känsligt och exklusivt. Hos män orsakar sådana känslomässiga egenskaper förvirring och slutligen irritabilitet, och de börjar tänka på hur man stannar den konstanta kvinnliga missnöje.

Huvudskälet till att kvinnorna är i missnöje är (enligt kvinnorna) mannen som har felaktigt beteende. En kvinna som lever i ett äktenskap ser att en man har negativa karaktärsdrag, negativa vanor, egna åsikter, världssyn och principer.

Så vad ska man göra om fruen "sågar" varje dag? För att förstå hur man slutar att uppleva en kvinnas psykologiska tryck bör man vara medveten om orsakerna till att hon styrs av att "utföra hjärnan". Det är möjligt att mannen inte hjälper till att höja barn, hör inte förfrågningar från första gången, inte finansierar familjen, tar hand om sin utvalda, inte deltar i hushållning och undviker fritidsaktiviteter, spenderar sin fritid med sina vänner.

En vanlig orsak till inhemsk konflikt är ilska som har ackumulerats från vrede i en kvinna. Om fruen ständigt "sågar", och mannen inte vet vad man ska göra med detta, så borde han "se inuti sig", analysera sina handlingar och försöka hitta orsaken till konflikterna. Kvinnlig ilska har en "off-knapp", det viktigaste är att hitta orsaken till missnöje och ge kvinnan vad hon vill, till exempel att ta en paus från inhemska sysslor. Efter det kommer hustrun att ersätta ilska med barmhärtighet. Gissa orsaken till kvinnlig missnöje är inte nödvändigt. Det är nödvändigt att diskutera - ärligt och öppet, det problem som uppstått i paret. Man bör komma ihåg att alla meningsskiljaktigheter borde fungera som en utveckling i förhållandet, och inte leda till förstörelse.

Det är viktigt för män att förstå att en kvinna väljer sin kompis med vilken hon vill starta en familj enligt vissa kriterier. För det första mötet är utseendet viktigt, och över tiden påverkar en persons karaktär. Amerikanska psykologer har funnit att efter tre år mellan människor slutar tiden för eufori (kärlek) och en känsla av verklighet kommer. Makar börjar visa karaktär, om de inte får tillfredsställelse att leva tillsammans uppstår rädslor.

Det är möjligt att förbättra familjeförhållandena genom att tillämpa positiv förstärkning. Om hustrun "sår" varje dag, rekommenderar psykologer att ändra sin inställning till makan. Det innebär att säga mer trevliga ord, komplimanger, tack för frukost eller middag. Kärnan i denna metod uttrycks i det faktum att makan måste lova, oavsett resultatet för var och en av hennes handlingar, till exempel även för brända potatis till middag.

En kvinna kan vara lika lyhörd, snäll, kärleksfull, förståelse och arg, oförskämd, irriterad. Orsaken till humöret beror ofta på familjen, såväl interna som miljöfaktorer.

Interna faktorer som påverkar kvinnans humör:

- brist på kärlek och värme

- nervsystemet

- premenstruellt syndrom

Miljöfaktorer:

- missförstånd av mannen och barnen

- dålig dag

- problem på jobbet

- Otillräcklig finansiering av familjen.

Vad ska en man göra när hans fru upplever sin inkonsekvens? Det måste, utan att förlora inre kärnan, alltid förbli lugnt och stabilt. För att börja förstå en kvinna, bör du noggrant lyssna på henne. Lyssnande fokuserat, du kan se att det finns nya detaljer även i det tidigare diskuterade ämnet. Kanske upprepar kvinnan, för att hon inte gillar möjligheten att lösa situationen. Dialog för en make är en indikator på kvinnlig betydelse, vinkar bort från sin fru, och med tanke på att hon kommer att prata med sina vänner, väcker en man ett ännu större antal konflikter.

Om du berömmer din fru, kommer kvinnan att börja förbättra sitt beteende till det bättre. En kvinna vill inte ha sin känslomässiga attityd för att påverka en man, för det är i krisetider att hon väntar på lugn från honom. Om du alltid säger bra ord, samtidigt som du lägger till några åtgärder, kommer relationen gradvis att återhämta sig. Hitta en ömsesidig förståelse med sin fru hjälper en romantisk middag och vila från familj, hushållsaffärer, diskutera i förväg vad din fru inte gillar och hur man åtgärdar det.

Om de presenterade rekommendationerna inte ledde till det önskade resultatet och spänningen mellan makarna fortsätter i familjen, skulle det lämpliga alternativet vara att avsluta förhållandet och sprida sig. Inte alla människor kan stå emot en såg länge, även om han först lider av sina barn, blir hans liv gradvis tråkigt.

Moralmissbruk av en man minskar hans självkänsla och påverkar psyken negativt. Gemensam existens blir "helvete", från ett sådant förhållande jag vill springa.

Om följeslagaren har alltför stora krav är det meningsfullt att föreslå att hon försöker skapa sig alla fördelar som krävs av mannen. Och under tiden kommer en man gradvis att återställa sin sinnesfrid och livsstil, som han brukade gifta sig med en hysterisk fru. Det är nödvändigt att titta på skilsmässa nyktert, man borde inte begå det med dödlighet, med tanke på att det inte finns något liv efter det. Psykologer tror att om alla tecken på ett slutgiltigt äktenskap är uppenbara, och paret inte kan hålla med, än att försöka bevara förhållandet, är det bättre att få en skilsmässa.