Livsvärden är de kategorier av moraliska och materiella aspekter som leder till valet av livsstrategi, sätt att uppnå och orientera i det semantiska rummet. På många sätt är det exakt värderingar som bestämmer en persons förmåga att fatta beslut, samt luta sin verksamhet i en viss riktning.

Närvaron av stressfaktorer, problemssituationer och andra problem kan leda till att en person ändrar sina positioner eller börjar göra ansträngningar för att försvara sin synvinkel. Det kan sägas att alla svårigheter som finns på vägen, testa en person för styrka i sina egna övertygelser, gör det möjligt att bevisa att de valda kategorierna representerar en persons livsviktiga värden och inte omedelbara behov.

Vad är det

En persons livsviktiga värden är ödesdrivande och ödesdigitaliserande faktorer och har direkt inverkan på alla livsbeslut. De påverkar alla sfärer av livet, inklusive personens och själens högsta syfte, relationer med nära och ytligt kända personer, inställning till materiella varor.

Mångfalden i livsvärdena är unika i samma utsträckning att varje person är unik. Det är exakt vävling av vikten av attityd till en eller annan kategori som gör det möjligt för oss att se ett individuellt mönster av betydelsen och värdeutrymmet. De flesta använder tillfälliga impulser för att bygga ett livskoncept utan djup medvetenhet om sina prioriteringar, som arbetar på en undermedveten nivå.

Frekventa smärtsamma meditationer, oförmåga att välja, att göra det rätta eller de efterföljande hälerna för sig själv för det misstag som gjorts är de vanliga konsekvenserna av avsaknaden av en uppenbar position. Om vi ​​ökar medvetenheten, förstår vår värdering gradvis, då kan en betydande mängd tvivel och valmöjligheter undvikas.

Vägen underlättas av det faktum att vägen redan har valts, även om det för långsiktigt skull är nödvändigt att offra tillfällig komfort. Den som för första gången sätter familjen kommer inte att tveka länge hur man ska reagera på myndigheternas förslag på en sexmånaders affärsresa i ett annat land och inte förstå vad som prioriterar honom i hela livet, han får inte bestämma sig för grundläggande förändringar eller ett fel

Bestämningen av de mest signifikanta värdena påverkas av många faktorer, både den inre strukturen hos den mänskliga psyken och yttre händelser i det omgivande rummet. Först läggs grunden av personlighetsdrag och utbildningssystem - många värderingar har en biologisk grund (behovet av aktiv eller passiv livsstil, antal kontakter, vård) och är också internerade från omedelbar miljö i en tidig ålder.

När de blir äldre bildar kärnvärden livsupplevelsen, personliga känslomässiga erfarenheter från vissa situationer som bildar en gemensam inställning till livet. Som ett resultat framträder en märklig konstruktion som skiljer viktiga saker och händelser från mindre.

När en person bygger sitt liv, lita på de underliggande sanna värdena, känner han sig full av energi och lycklig. Den omvända lagen verkar också - ju mer liv avviker från interna behov, desto mindre lycka finns det, irritation och missnöje börjar dominera i en persons emotionella bakgrund. Det är nödvändigt att bestämma sina prioriteringar, samtidigt som man inte glömmer att det mest harmoniska är livet där alla sfärer utvecklas. Även om en person definierar för sig vikten av två eller tre värden, är det nödvändigt att upprätthålla alla andra på rätt nivå för att undvika obalans och disharmoni hos individen.

Grundvärden av mänskligt liv

Under de grundläggande värdena förstås kategorin av universella värden som är av otvivelaktig betydelse för alla människor, i planetskala och individuell nivå. Det som är viktigt är värdet av sitt eget liv, kärlek för alla dess manifestationer. Detta leder till oro för fysisk och andlig hälsa, förmågan att prioritera och framför allt se till att man överlever. På många sätt styrs denna viktigaste punkt av självförsvarets instinkt, men bara på fysisk nivå uppträder psykologisk offer alltmer bland människor och har en skadlig inverkan på liv och mentala tillstånd.

Att vara ett socialt varelse är att människans natur är mycket värdefull för relationer såväl som deras kvalitet. Behovet att accepteras och uppskattas bidrar till överlevnad och bättre genomförande i bostadsutrymmet. Nästa efter betydelsen av sociala relationer eller i stället för dem kan betraktas som värdet av familjeförhållanden, inklusive föräldrafamiljen och bygga egna.

Intima relationer kan romantiska manifestationer också hänföras till denna punkt. Utveckla denna kategori, det finns värdet av kärlek för barn och behovet av dem. Det kan realiseras flera ytterligare stunder i taget, till exempel realiseringen av dess sociala funktion, syfte, förmåga att överföra kunskap och så vidare.

Betydelsen av infödda platser, de där en person föddes växte upp, spenderade det mesta av sitt liv, kan gränsar till patriotism. I den globala förståelsen utgör vår födelseplats och uppväxt direkt personligheten - det är här du kan känna dig accepterad och förstådd. Hemma och bland människor med samma mentalitet är det lättare att anpassa och andas lättare, det finns möjlighet att visa alla sina egenskaper mer ljust och mångsidigt. I många kulturer bevaras traditionerna för att upprätthålla kommunikation med det inhemska landet, från en intuitiv förståelse av vikten av den mängd energi som människan mottar från sitt vanliga utrymme.

Professionella och sociala aktiviteter, förverkligandet av sig själv som specialist eller uppnåendet av nya resultat i ens hobbies blir en praktiskt nödvändig faktor i den moderna världen. Detta innebär dödsskräcken, som kommer att uppstå utan materiell säkerhet och lusten för utveckling och erkännande som huvudmekanismer för mänsklig aktivitet. Sådana starka faktorer i slutet gör att många lägger arbetet i prioritet, resultatet är en allvarlig bias i en riktning.

Fortsättning från värdet av arbetet är värdet av vila, så att du kan återställa resurser, växla. Under vila kan en person upptäcka en ny vision av den tidigare situationen, känna smaken av livet, inser opraktiska men mentalt signifikanta önskningar. Allt detta gör det möjligt att harmonisera resten av livet.

Livsexempel

För att förstå tydligare hur värden manifesterar, är det meningsfullt att överväga flera exempel på var och en av dem. Värdet av familj och relationer manifesteras därför av vård, förmågan att komma till räddningen och ge den även när den inte direkt efterfrågas. Den person som allokerar tid till alla viktiga personer i sitt öde uppskattar klart denna kategori. Detta inkluderar också förmågan att alltid respektera människor, vara mottagliga, toleranta och toleranta. Frånvaron av dessa manifestationer på kort tid kan förstöra alla förhållanden och en person lämnas ensam. Naturligtvis kan han offra detta, rikta energi för att inte vara uppmärksam på andra, utan till utvecklingen av sin egen karriär eller färdigheter, men då framgår helt olika idealer i sina prioriteringar.

När en persons grundläggande värde är materiellt välstånd manifesteras detta i den ständiga självutvecklingen inom hans yrkesområde, sökandet efter nya möjligheter och positioner. Ett utmärkt exempel är att hoppa över en familjen middag eller middag tillsammans på grund av ett viktigt möte eller behovet av att slutföra övertid. I strävan efter finansiell solvens kan människor ta på sig ytterligare arbete, ordna frilansare utöver sin kärnverksamhet, offra arbetsförhållanden, ersätta anställda för en privilegierad plats.

När hälsan är skakad, är den här kategorin den första bland värdeslistan, eftersom annars kan en person inte fungera normalt och kanske till och med säga adjö till livet i allmänhet. I många situationer uppstår behovet av att ta hand om det fysiska tillståndet exakt mot bakgrund av problem, men det finns människor som har satt sig till ett av de högsta värdena och försöker upprätthålla ett konstant välbefinnande. Detta framgår av regelbundna undersökningar, efterlevnad av lämplig kost och motion, genom regelbundna rehabiliterings- och rehabiliteringsprocedurer.

Värdet av självutveckling och andlighet kan se ut som ett val istället för en pilgrimsfärd eller en esoterisk festival, istället för nya skor föredras psykologisk träning. Allt som är viktigt för en person tar tid och uppmärksamhet, så endast medvetenhet kommer att hjälpa till att planera tiden på ett sådant sätt att andra livssfärer inte påverkas.