Arrogans är en personlig kvalitet, som manifesteras i en likgiltighet för en person till andras åsikter och känslor, tendensen att sätta sig över alla andra och deras behov. En viktig punkt när det gäller att definiera arrogans är att visa sin förakt, attityd, utan respekt för andra, som manifesterar sig både verbalt (löjligt och nedsättande anmärkningar) och icke-verbalt (ansiktsuttryck eller misshandel).

Psykologin betraktar kvaliteten på en persons arrogans som en kategori som bildas i utvecklingsprocessen, under inverkan av pedagogiska och sociala faktorer, men även ibland leder det till särdragen i den psykologiska utvecklingen och det psykologiska traumet som tas emot. Avspeglar arrogansen hos de processer som förekommer i egot och bildas utifrån självkänsla, uppfattningen av deras personliga egenskaper, men tyvärr inte i ett objektivt perspektiv.

Vad är det

Folkets arrogans framstår som en följd av en förvrängd uppfattning om sin egen personlighet, när den minsta förtjänst eller prestation uppfattas som superviktig eller relevant. Prismet om uppfattningen av ens eget bidrag är brutet så mycket att en person målar utövandet av vardagliga angelägenheter och till och med uppgifter av en genomsnittlig nivå av komplexitet som en prestation som hela världen ska uppskatta.

Otillräckligheten av självkänsla och bedömning av andras nivå leder till det faktum att en arrogant person anser sig vara mycket mer framgångsrik, värdig, intelligent och vacker än i verkligheten. I jämförelse med andra ger arrogansen upphov till attityden att alla är ovärderliga och bristfälliga, även om objektiva indikatorer säger motsatsen. Det finns en märklig slöja framför en person som inte tillåter att svara på vad som händer, vilket aktualiserar andra negativa manifestationer av personligheten, såsom tendensen att vara oförskämd, arrogant och förgäves, och i en mer subtil mental organisation, till beröring, egoism, lust att manipulera.

Trots det faktum att arrogans huvudegenskaper är ett brott mot självkänsla och beteendemässiga aspekter av att reagera på sociala incidenter är orsaken till den arroganta världsutsikten utbildning. Föräldraincitament måste naturligtvis vara närvarande i någon uppfostran, eftersom de bildar förtroende och förmågan att klara av ytterligare livsvårigheter, men med överdriven beröm skapas en backlash.

Barnet, som ofta beröms, och använder formuleringen, där han kallas bäst eller jämfört med andra, bildar förtroende för sin egen personliga exklusivitet, särskilt när föräldrar försöker uppmana krummen eller ersätta den med några andra kommunikationsfunktioner. De äldrarnas ytterligare gynnsamma kommentarer från verkligheten är ju mindre tillräckliga barnets självkänsla kommer att vara, eftersom en person från barndomen lär sig att uppfatta andra som ursprungligen ovärderliga eller lägre. För att undvika en sådan utveckling är det bara nödvändigt att lova eller skona ett barn endast för de engagerade handlingarna, tydligt markera sina handlingar, men inte utvärdera personen.

Gynnsamt är denna kvalitet endast för felaktig egen uppfattning av en person, för andra är det för det mesta en negativ upplevelse. Arrogans har också en negativ effekt på nivån på den allmänna utvecklingen av en person, hans personlighet och kognitiv sfär. Motivation försvinner nästan helt, för det är ingen mening att driva någonting, anser att du är mest framgångsrik. Ju längre en person lever i ett arrogansläge, desto sannolikt är det början av tidig känslomässig oro, för verkligheten återställer alltid naturens natur. Vid sådana tillfällen står människor inför sin egen impotens, obetydlighet, underutveckling och andra egenskaper av underutveckling och felaktiga åsikter om sig själva. Vi måste omorganisera vår interaktionsmodell och söka hjälp från dem som till och med hälsningar betraktades som ovärderliga. En person kan ändra situationen i tid om han orienterar sig i tecken på arrogans.

Tecken på arrogans

Arrogans manifestation är bristen på en persons förmåga att notera andra människors talanger, prestationer och värdiga egenskaper. Lider också av förmågan att märka de handlingar som begås av honom av andra, hjälp, gynnsamma recensioner eller förlåtelse av misstag.

Ett tecken på arrogans är oförmågan att utvärdera allt som andra gör för en person, något bidrag tas för givet och förutom de som spenderar sin tid kan man göra anspråk på otillräcklig kvalitet eller hastighet. Samtidigt känner en arrogant person inte några moraliska eller aktivitetsskulder - det här är en slags parasit som anser att han är exceptionell, kan bara ta emot.

Det är möjligt att öka misstänksamhet och känslighet, vilket beror på att människor runt omkring dig börjar göra kommentarer om arrogans eller otillräcklighet i bedömningen. Ju mer nivået av arrogans växer, desto oftare börjar en person att tro att samhället underskattar honom - det orsakar inte bara en förolämpning mot uttag och isolering utan också provocerar flera konflikter. Oförmåga att motstå kritik och ansvar - huvuddragen i arroganta personligheter. Alla problem är att skylla på andra, det finns alltid förklaringar för att motivera sina egna missteg.

Arroganta människor undviker frågor, tro att detta är ett tecken på okunnighet och en demonstration av deras behov av hjälp från andra. Behovet att lämna ett rykte för ofelbarhet är så hög att en person väljer att förbli utan nödvändig information, även om den lider av materiell skada. Det kommer till löjliga alternativ när det inte finns någon intern möjlighet att ställa vägen på en obekant plats eller fråga servitören att berätta om specialiteterna i maträtten i den nya restaurangen. Samtidigt är den enda motivationen att även främlingar inte misstänker inkompetens i en situation där fenomenet bristande orientering i ett okänt område är normalt.

Bredvid rädslan för att visa sin okunnighet finns det oförmåga att erkänna misstag, att acceptera andras synvinkel. Ibland leder envishet i att upprätthålla sin åsikt till katastrofala konsekvenser om en person har en ledarposition eller att hans verksamhet är kopplad till att arbeta med människor. Obstinitet och självrättighet tillåter inte att säga ursäktets ord. Även om en person instämmer under allvarligt tryck från någon annans ställning, kommer han externt att visa missnöje och vara tyst när han erkänner sina misstag.

Ökad egoism och kärlek till uppmärksamhet manifesterar sig i återupplivandet av allmänna möten och konferenser eller till och med bland vänner. En sådan person försöker se till att han bara talade utan att ta hänsyn till andras intressen i sina tal och med hypertrophied känslighet för avbrott eller anmärkningar. Personen själv kan inte lyssna på talaren, all information verkar obetydlig, dum eller inte värt uppmärksamhet, därför är avbrott och den enkla oförmågan att fördjupa sig i samtalarens historia ofta förekommande.

Kommunicera med människor är tydligt inte hans cirkel orsakar överdriven irritation, som visas av alla tillgängliga medel. Tolerans är frånvarande, liksom uppfattningen att någon person är en unik person. Här är även direkta förolämpningar, grymma skämt och mobbning möjliga.

En känsla av överlägsenhet framkallar sådana manifestationer av stolthet som frånvaron av elementära tecken på artighet och uppfostran, till exempel att hälsa på en person när de möts först eller låna ut en hand. Man får den inre känslan att ett själv är så viktigt och exceptionellt att alla andra bör märka det och säga hej först, annars blir den ökade självbetydelsen skapad genom att ignorera andra.

Problemet med arrogans

Problemet med arrogans berörs inte bara av personen själv, men är i allmänhet social, eftersom kommunikation i en liknande ålder inte ger nytta, nöje, utveckling, utan tvärtom förvärrar bara det närmaste samhällets psykologiska självmedvetenhet. Inte bara vänner vänder sig snabbt bort från sådana personligheter, men också ytliga bekanta börjar låtsas att ses för första gången. Professionell förståelse, stöd och en vänlig atmosfär kan också inte vara i närvaro av en person som behandlar nedlåtande, och ibland avskräckande för andra. Personligt liv kan likna att gå på ett "minfält" eller vara helt frånvarande.

Arrogans hindrar normal, jämn kommunikation, och tills en person med otillräcklig självkänsla förstår sina misstag, kommer det bara att bli utsatta personer i hans inre krets. Tendensen att offra, reducerad självkänsla gör att människor letar efter bekräftelse på deras underlägsenhet utanför, och då den som anser sig vara en gud, fullt ut inser deras bild av världen. Samtidigt kan denna allians inte kallas varken harmonisk eller produktiv, utan förstärker bara de destruktiva egenskaperna hos varje.

Det arkeologiska irriterande problemet är att en person fortfarande försöker lura sig i sin exklusivitet. Faktum är att de undermedvetna mekanismerna för att bedöma verkligheten fungerar ganska bra, och den inre rösten påminner alltid en person om sina brister. Ju oftare och starkare sådana påminnelser desto intensivare gör personen sin förakt för andra, för det här är det enda sättet att förändra verkligheten tillgänglig för honom. Så länge en harmonisk person kommer att märka sina egna brister och leta efter sätt att övervinna dem, utveckla nya kvaliteter, kommer en arrogant person att leta efter brister i andra eller medvetet förklara någons rykte som illusoriskt lyfter.

I en situation där livet konfronterar en arrogant person med verkligheten, är hans verkliga hjälplöshet mycket frustrerad, vid sådana tillfällen är det möjligt att falla till den andra ytterligheten. En person är starkt medveten om att alla hans prestationer och goda egenskaper bara var fruktan av hans fantasi och börjar förminska sig, och återigen inte se verkligheten. Om situationen inte utvecklas på ett sådant sätt att han visar den verkliga situationen, ökar risken för omprövning av hans moraliska, fysiska och andra möjligheter. Detta följs av misslyckade projekt, brutna relationer, allmän utmattning, intrapersonell kris.

Exempel från litteratur och liv

Ämnet av arrogans är ofta närvarande i livet, så det blev oundvikligen en storyline för litteratur och bio. Det finns arrogans baserad på social uppdelning, och det manifesteras av relevanta exempel. Till exempel kan man på ett möte kräva ett komplext och betalt projekt och hävdar att han kommer att klara av närvaron av kvinnor som är dumma i förväg. Klassisk arrogans manifesteras i motvilja mot att delta i några institutioner. Till exempel kan en person som identifierar sig som en elit vara sugen på loftaffärer, föredragna restauranger och en dålig konstnär kan undvika dyra och pretentiösa klubbar och hävdar att den oförmåga och låga andliga utvecklingen hos stamgästerna på dessa platser.

En arrogant inställning uppstår av läraren i förhållande till eleverna, när läraren väljer att driva sin ställning med auktoritet, istället för att lyssna på den yngsta synpunkten, för att förstå problemet och skillnaden i åsikter. Chefer för stora organisationer, särskilt de nyligen utsedda, har arrogans som riktar sig till alla. Anställda som har gjort sina jobb vackert i årtionden blir inkompetenta, och släktingar och barn måste plötsligt lyda någon vilja.

Arrogans kan hittas där det inte verkar finnas någon anledning till det. Frisören ser dömande ut på en klient som inte förstår principerna att skära, trots att hon lyckas på andra områden. Säljaren på marknaden kan kritisera smaken av en aristokratisk dam och visa ett exempel på sig själv, utan att ta hänsyn till hennes åsikt och rådgivning. Ju smalare personens utsikter är, desto lägre nivå av hans allmänna medvetenhet är, desto sannolikt är utvecklingen av en arrogant attityd och positionering av hans väg exceptionellt korrekt.

Sådana sociala problem är allmänt övervägande i klassisk litteratur, särskilt i Chekhov och Dostojevskij. Karaktärernas reaktioner beskrivs inte alltid av arrogans, men det kan vara beskrivningar av ett styggt utseende, otålighet i tvister, envishet i deras ställning, brist på känslighet för andras åsikter, ställning, tillstånd.

Titta på videon: The Haughtiness Of Our Women Will Be Humbled When The Vintage Fails Government Shutdown (September 2019).