Psykologi och psykiatri

Varför tror folk på Gud

I århundraden har mänskligheten trott på Gud. På alla kontinenter och länder där människor bor, går de alla i templen och dyrkar de högre krafterna. Varför gör folk det, varför tror på Gud? Svaret är enkelt: Landets befolkning är redan född med viss tro, till exempel hinduer, muslimer, grekiska katoliker etc. Människor får inte tvivla på tron ​​och övertyga Guds existens.

Dessutom finns det fortfarande några sociala situationer, på grund av vilka troende strikt följer etablerade religiösa regler. Varje kyrka skapar samhällen och ger medlemmarna en känsla av stöd när det behövs. Många områden av det pragmatiska livet har upphävt sina värderingar, och religiösa samhällen har fyllt sådana tomrum. Tro på Gud övertygar människor om att det är möjligt att hitta en mentor i svåra tider.

De flesta människor, som analyserar komplexiteten att skapa universum eller överväger naturens skönhet, inser att i vårt universum finns det något mer som kan skapa sådan storhet, liksom den fysiska världen som omger oss.

Tidigare har alla religioner lagt fram sina bedömningar om livets historia. I var och en av dem anges att allt skapades av en högre kraft - Gud. Detta är dock ett av de mest svar på varför människor tror på Gud.

Kanske kommer den främsta anledningen till att tro på Gud att komma från en personas personliga erfarenhet. Kanske, någon hörde svaret på bönerna, någon fick en varning i ett farligt ögonblick, nåd föll på någon, och han återhämtade sig och blev samtidigt en lycklig person; någon som har fått välsignelsen framgångsrikt avslutat arbetet påbörjat. Så det finns en känsla av lycka och lugn, det uppmanar att gå till kyrkan för att lära känna skrifterna.

För närvarande är ett stort antal människor, trots de otaliga framgångarna med teknik, i ett deprimerat eländigt tillstånd. Detta beror på sociala problem och vissa missförhållanden i livet, liksom majoritetsens önskan att jämföra det personliga livet med framgångsrika människors liv.

Dessutom tror människor på Gud för att bli lycklig, att förstå meningen med livet. Vissa individer behöver strikta regler som tillåter dem att kontrollera sina handlingar, andra tvärtom behöver mer självuttryck och frihet. Tro på Gud tillåter en person att förstå sina mål och värderingar. Tro gör det möjligt att förutbestämma sina prioriteringar, ompröva relationer med nära och kära, krav på sig själva och samhället.

Religion hjälper till att hitta svaret: vad är meningen med livet. För varje person är den här frågan hela livet kvar. Detta andliga problem är relaterat till att bestämma det ultimata målet för existens. Inte alla kan svara på vad som är meningen med livet. Och till och med förverkliga meningen, inte varje person kan motivera det. Men det som är intressant är att i varje individ finns det ett behov av att finna mening och motivera det med rimlighet. Att lösa frågan om livets mening, mänsklig medvetenhet står inför oundvikligheten att välja ett av två möjliga alternativ, eftersom många världsutsikter är begränsade på två sätt: religion eller ateism. Människan måste välja mellan religion och ateism.

Det är svårt att definiera vilken religion som helst. Men man kan definitivt säga: religion är ett faktum i det sociala livet. Ordet "religion" betyder bokstavligen utnyttjar, bindande. Det är troligt att den här termen ursprungligen innebar att en person tillhörde något som var oföränderligt, heligt.

Begreppet religion användes första gången i en romersk politiker och talare från första århundradet. BC. e. Cicero, som motsatte sig religion med ett annat ord som betyder overtro (mytisk, mörk tro).

Själva begreppet "religion" användes för första gången av kristendomen och innebar ett filosofiskt, moraliskt och djupt system.

Ursprungligen är elementet i all religion tro. Tro var och kommer att vara en viktig egenskap för individens medvetande, det huvudsakliga måttet på andlighet.

Alla religioner finns på grund av religiösa aktiviteter. Teologer skriver arbeten, lärare lär religionens grunder, missionärer sprider tron. Kärnan i religiös aktivitet är dock kulten (från latinska språket - dyrkan, odling, vård).

Kulten innefattar en förståelse för totaliteten av handlingar som utförs av troende för att dyrka Gud eller några övernaturliga krafter. Dessa inkluderar böner, ceremonier, religiösa helgdagar, dyrkan, predikningar.

Objekt av dyrkan, prästadömet, tempel kan saknas i vissa religioner. Det finns religioner där kulten ges obetydlig betydelse eller det kan vara osynligt. Även om det i allmänhet i religionen är kultens mycket roll väldigt signifikant. Människor som utför en kult, kommunicerar, utbyter information och känslor, överväger de magnifika verk av målning, arkitektur, lyssnar på heliga texter, bönmusik. Allt detta bidrar till att öka församlingarnas religiösa känslor, förena dem och hjälpa till att uppnå andlighet. Samtidigt lägger kyrkan sina egna domar, regler som kan påverka människornas psyke negativt.

Nackdelar och profeter av religion

Religionen i århundraden omfavnade framgångsrikt mänskligt medvetenhet med en web av orealistiska illusioner, universums konstruktioner, efterliv osv. Förstärkt i människors och minnes sinnen och som en del av kulturpotentialen, fick religionen några kulturella, etiska och socio-politiska funktioner.

Under religionsfunktionerna förstås sätt för religiöst inflytande på samhället. Religionsfunktionerna ger både fördelar och nackdelar.

En fördel med någon religion är det faktum att tro hjälper enklare att överföra negativa känslor. Med andra ord ger religion tröst, nivellerar negativa känslor (förtvivlan, rädsla, sorg, upplevd sorg, ensamhet, etc.). Religiös tröst är en specifik form av psykoterapi, och effektiv och billig. Tack vare denna tröst, kunde mänskligheten överleva i det historiska förflutet, överlever nu.

Det andra pluset av religionens funktion är att det underlättar kommunikation av människor med en gemensam världsuppfattning.

Kommunikation är ett viktigt behov och värde i livet. Begränsad kommunikation eller brist på det får folk att lida.

De flesta pensionärer är särskilt oroliga för bristen på kommunikation, men det händer att ungdomar också faller i detta nummer. Religion hjälper alla att övervinna denna negativa sida av livet.

Religionsminuterna noteras endast av historiker, eftersom teologerna är övertygade om att religion inte har några minus.

Historikerna tillskriver minuserna alienering av människor på grundval av ideologi. Det är underförstått att föräldrarnas församlingar hänför sig till varandra, antingen indifferent eller fientligt. Ju mer tanken att bli utvald i religion främjas, desto mer uttalad är alienationen mellan troende från olika tron. Det finns emellertid religion (Baha'i), där moralskoden fördömer sådant beteende och identifierar det som en moralisk vice.

Den andra nackdelen är enligt historiker en minskning av de troendes sociala aktivitet.

Social aktivitet är en icke-religiös verksamhet vars syfte är att tjäna samhället, till exempel socialt användbart arbete, politiska aktiviteter, vetenskaplig och kulturell verksamhet.

Religioner, på grund av deras ideologiska funktion, hindrar deltagandet av människor i sociala och politiska aktiviteter (deltagande i sammankomster, val, demonstrationer etc.). Detta sker, som genom direkta förbud, men ofta på grund av det faktum att det inte finns någon tid kvar för sociala aktiviteter, eftersom personlig tid ägnas åt böner, riter, studier och distribution av religiös litteratur.

Ateister, som försöker förstå troende, undrar vad som gör att människor tror på Gud.

Ibland kan även religiösa personligheter tänka på det och observera mångfalden av religiösa rörelser.

Vissa tror att tro på Gud är en fråga om personlig preferens, andra tror att utan tro blir en person en sämre person, andra föredrar att vara tysta på grund av tron ​​att människor själva har uppfunnit tron ​​på Gud. Alla åsikter är motsägelsefulla, bakom varje är en övertygelse som återspeglar individens syn på tro på skaparen.

Så folk börjar tro på Gud av följande skäl:

  • födelse i en troende familj. Religion beror på det område där familjen bor (till exempel indianer bor i Indien, katoliker i Italien, islamister i Marocko etc.);
  • vissa individer kommer till tro eftersom de känner behovet av gud. De är medvetet intresserade av religion, skaparen, och på så sätt kompletterar vad de saknar. De är övertygade om att mänsklighetens framväxt inte är oavsiktlig, alla har en avsikt. Sådan tro är inte en tillfällig rush, men en djup övertygelse;
  • även en person som är borta från religion, har överlevt livets prövningar, vänder sig till Gud, till exempel under en period av allvarlig sjukdom;
  • Några, som har förstått svaret på deras böner, börjar tro på Gud enligt sin personliga önskan och uttrycker sin tacksamhet för honom.
  • rädsla för framtiden driver en person till tro. Han kan inte ha tro på verkligheten, men kommer att göra en tros människans syn på grund av rädsla för att bli dömd av andra eller tro på grund av rädsla för vad som kommer att hända med honom efter döden.

Anledningarna till att människor tror på Gud kan uppräknas oändligt, men allt kollar till det faktum att en individ kan ha ytlig eller djup tro. Det kommer att reflektera eller inte på hans ord och beslut, och de ord som talas högt "Jag tror på Gud" är inte alltid sanna.