Psykologi och psykiatri

Demonstrationsbeteende

Demonstrationsbeteende är uttrycksfulla handlingar och insatser av individer som syftar till att locka uppmärksamhet åt sig själv, oavsett behoven hos de människor som omger dem. Ett sådant beteende i fall där det inte går utöver vissa gränser är ett bekvämt sätt för att lösa många livssituationer, problem och uppgifter.

Demonstrationsbeteende är ofta karaktäristiskt för karismatiska ledare och många kvinnor. Vissa psykologer tror att detta beteende orsakar ett allmänt feminint beteende, eftersom det viktigaste kvinnliga behovet är att locka ökad uppmärksamhet åt sig själv.

Demonstrationsbeteende hos barn

En viktig komponent och en samtidig indikator på utvecklingen av barnet är hans beteende. Olika kränkningar i bildandet av barnets personlighet, till exempel hög eller låg självkänsla, dålig självkontroll, visar sig nödvändigtvis i beteende.

Utvecklingen av barnet beror alltid på hans utbildning och utbildning. Psykologiska studier visar att barn som växer upp under omständigheter av känslomässig brist, som är förknippade med bristande uppmärksamhet från föräldrar, kärlek och vård, ofta utvecklas sämre.

Demonstrerande beteende i de flesta fall finns i lurande barn. Barn med detta beteende gör allt på egen väg.

Ursprungets demonstrationsbeteende: det enda sättet för ett barn att uppmärksamma sin personlighet Behovet av självbekräftelse barnets reaktion på ett visst känslomässigt trauma, såsom utseendet hos yngre barn i familjen; en slags protest mot någonting. Ofta är detta beteende hittat i familjer med auktoritär uppfostran, när föräldrarna praktiskt taget inte uppmärksammar barn, kommunicerar inte med dem, uppmärksamma barn när de beter sig dåligt.

För ett barn vid fem års ålder börjar behovet av respekt och erkännande att uppta en dominerande ställning. I denna ålder börjar barn att oroa sig för vad andra kan tänka på dem. Uppror och ouppmärksamhet orsakar brott, det är konkurrens. Barn jämför sig med andra. Det viktigaste är att barnet kunde realistiskt bedöma sig och andra kamrater. I de fall där barnen inte tillräckligt kan bedöma sig själva och deras åsikt av sig själv inte kommer att sammanfalla med andra barns åsikt om dem, kommer det att finnas en vilja att bevisa för andra sina fall och kravet på ökad uppmärksamhet åt sig själva. Vid denna ålder är det viktigaste behovet av en positiv bedömning från de människor som omger dem för att tillfredsställa det hypertrophiedbehovet för självbekräftelse.

Huvuddragen hos barn med demonstrationsbeteende är att uppmärksamma sin lilla person med hjälp av alla tillgängliga metoder. Sådana barn är ganska aktiva i kommunikationen, men i stort sett intresserar inte samtalspartnern dem alls, han tjänar bara som en plattform för att de ska manifestera och visa sig. De behöver inte bara uppmärksamhet, utan beundran för sig själva.

Aggression blir en negativ manifestation av demonstrationsbeteende. Sedan när någon börjar missförstå barnen, irriterar den dem, provocerar dem till skandaler. Om de inte kan vara högre än andra, ska den andra bli lägre. I sådana barns tal förekommer jämförande former, till exempel vackrare och ful, snabbare och långsammare, bättre och sämre, etc. Alla sådana jämförelser kommer nödvändigtvis att vara till deras fördel.

Barn som är benägna att demonstrera manifestationer kritiserar ofta andra, de memorera alla andra misstag, så att de senare kommer att påminna dem om en möjlighet. Ofta tillåter de inte andra barn att uttrycka sig, ständigt störa deras handlingar, avbryta och ständigt uppmana dem. Dock lider barnens personliga moral. I ett barn med demonstrationer kan beteendet hos andra barn förändras drastiskt när en viktig vuxen är i sin kommunikation. dvs Barn med sådant beteende tänker bara på den yttre manifestationen av godkänt beteende, och inte för att hjälpa andra. Sådana barn uppför sig eller gör goda gärningar bara för godkännandets skull.

Demonstrerande beteende kan lätt erkännas, men för att förstå orsakerna och korrigera utvecklingen av en sådan baby är mycket svårare. En effektiv metod för att justera beteendet kommer att vara spelet. En vuxen som använder spelet skapar speciella förhållanden för barnet, som syftar till den mest levande manifestationen av hans demonstrationsförmåga. Denna skärpning av negativa egenskaper är både en möjlighet för barns självuttryck och ett sätt att självklara sig.

Adolescent beteende

Ungdom är den svåraste och svåra tiden i utvecklingen av individernas personlighet. Bokstavlig översättning betyder vägledande, dvs. visuell, understruken.

Demonstrationsbeteende i psykologi kombinerar olika beteendemässiga reaktioner som syftar till att locka tittare. Huvuddragen i sådant ungdomligt beteende är obegränsad egocentrism, ett stort behov av ökad uppmärksamhet åt sig själv. Dessutom, för ungdomar, oavsett om det är positiv uppmärksamhet eller negativ, till exempel överraskning, beundran, sympati, vördnad, ilska, till och med hat etc.

Demonstrationsbeteende orsakar ungdomar: misstag i utbildning eller ofullständiga familjer (dysfunktionella); lockar uppmärksamhet hos både föräldrar och kamrater; önskan att sticka ut; Behovet av respekt, kärlek; aktiv protest mot någonting; psyks individuella egenskaper.

Tonåringar inser lusten att sticka ut i olika riktningar, flyter ihop till en annan, eller vice versa ändras inte alls. Det viktigaste är att tillfredsställa resultaten från tonåringar. En av dessa riktningar kan vara handlingar som syftar till att få respekt, sympati, beundran. Om denna önskan är nöjd, d.v.s. kommer att falla i den fruktbara miljön, både hemma och i skolan, kommer denna riktning att förbli oförändrad. I sådana fall tenderar barnen att sticka ut genom utmärkt studie eller sport. Prestanda i ämnen är ofta selektiv - det blir högre i de ämnen där lärare skapar ett individuellt tillvägagångssätt som ger barnet ökad uppmärksamhet. I det här fallet kommer alla fel i att lära sig en tonåring att förklaras av externa förhållanden.

En annan riktning realiseras genom åtgärder som syftar till att framkalla känslor av medkänsla och sympati mot sig själv i andra. I dessa fall kan ungdomar använda olika tekniker, till exempel en berättelse om deras olyckor, hysteri, svimning, etc. I sådana historier kommer de som ansvarar för ungdomars olyckor ständigt att förändras. De kommer att berätta för lärare, tråkiga historier kopplade till föräldrarna och vice versa.

Den tredje riktningen kan vara användningen av andra negativa reaktioner för sig själva för att locka uppmärksamhet. Sådana ungdomar är benägna att bedräga, klöja, oanständighet, ojämnhet, missförhållanden och andra vanliga beteendeavvikelser. Ungdomar, som det var, blir motståndare i förhållande till samhället. Den farligast i en sådan manifestation kan vara självmordstendenser och skott från huset.

Demonstrationsbeteende hos ungdomar är farligt eftersom åtgärder för att locka uppmärksamhet kan få dödliga konsekvenser i samband med försumlighet, felaktiga beräkningar eller andra omständigheter. En annan fara för sådant ungdomligt beteende är att det i sin ålder är ganska svårt att skilja mellan de sanna självmordstendenserna eller demonstrationen för att locka uppmärksamhet.

Demonstrationsbeteende hos vuxna

Demonstrationsbeteende i psykologi betyder tydligt uttryckt i sin manifestation av handlingar och handlingar, på grund av lusten att locka uppmärksamhet och intresse för sin personlighet, oavsett samhällets önskningar. Detta beteende kan manifesteras av olika psykopatologiska symptom. Till exempel kommer en deprimerad person att visa en förlust av intresse för allt, en förlust av meningen med livet; Ett ämne med storaktighetskanaler kommer att visa sin dominans över andra, värdet av sina tankar och idéer. Ofta används termen "hysterisk person" och "demonstrativ person" utbytbart med termen "demonstrationsbeteende".

De främsta orsakerna till sådant beteende hos vuxna kan vara en önskan att erhålla eller visa sin personliga status i samhället eller en önskan att vara bättre än andra (en form av tävling). Detta kan manifesteras i inköp av dyra tillbehör, demonstration av deras kunskaper och kunskaper.

Den huvudsakliga egenskapen av en demonstrativ karaktär är den enorma förmågan att utöva en rationell kritisk syn på sig själv, som ett resultat av vilket demonstrations- eller "uppträdande" beteende uppträder.

Huvudfunktionerna som karakteriserar en individ som är benägen att demonstrera beteende är: gränslös egocentrismer, längtan efter ökad uppmärksamhet och erkännande, behovet av någon känslomässig manifestation i förhållande till sig själv (känslomässig manifestation kan vara både positivt färgad och negativ). Sådana människor kan inte stå likgiltigt för sin person.

Många psykologer har kommit till en enda slutsats att en demonstrants väsen bestäms av den avvikande förmågan att förtrycka, genom selektivt urval av intryck om världen i allmänhet och om hans personlighet i synnerhet. Det kommer att vara trevligt för sådana personer att det är riktat på utsmyckning av dem. Och tvärtom kommer allt som är neutralt eller motsatt helt enkelt att tvingas ut ur sitt medvetande och minne. Karaktäristiskt för demonstrationsbeteende kan vara en medveten och avsiktlig kränkning av reglerna och normerna för beteende som antagits i samhället.

Titta på videon: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (Juli 2019).