Psykologi och psykiatri

Man självkänsla

Man självkänsla presenterar en mental bild av en person. Män, som kvinnor, kan ha låg självkänsla, vilket leder till utvecklingen av lågt självkänsla, och en bestående önskan att överensstämma med den skapade bilden blir en fiasko. Men om så önskas kan någon person öka personligt självkänsla och realisera alla sina önskningar i livet.

Självkänsla hos en man beror direkt på de etablerade normerna av föräldrar som barn. Till exempel ställer föräldrar ofta standarder i sina studier, i sport och om en pojke inte uppfyller förväntningarna bildas hans självkänsla. Psykologer säger att en misslyckad livserfarenhet kan gå vidare till andra områden och mannen kommer tro att han är dålig i allmänhet.

Det finns studier i psykologi att upp till 75% av alla fall med låg självkänsla förekommer hos de män som har problem med kvinnor och med intimitet. Samtidigt är majoriteten av manliga representanter utsatta för ångest såväl som mild eller måttlig depression.

Forskare ljuder larmet, för de senaste decennierna har föräldraansättet att höja pojkar förändrats helt. Den tid som föräldrar spenderar med sina barn har minskat, eftersom pojkar uppfattas som tuffa och stabila individer. Pojkarna krediteras med mer fasta och självsäkra karaktärsdrag, så människans självkänsla är direkt beroende av sin barndom, eftersom allt läggs i början av personlighetsformationen.

Eget självkänsla är av stor betydelse för män, det hjälper till att förvissa sig tillräckligt i livet. Föräldrar behöver hjälpa pojkar att uttrycka sina känslor genom att välja rätt ord. Barn ska alltid känna att deras föräldrar kommer att stödja dem. Om man som vuxen män söker ett svar på frågan: "Hur man hanterar låg självkänsla?", Så är det troligt att det är fel föräldrar som tvingades göra vad de inte ville ha, till exempel sport eller konst. Med en känsla av ständigt stöd i barndomen växer pojkar upp med större självsäkerhet.

Lågt självkänsla hos män

Lågt självkänsla män åtföljt av ångest och depression. Ångest väcker oklarhet och rädsla, depression leder till ilska. Tillsammans pressar dessa villkor en person till sådana följder som att ta alkohol, droger, en man blir varmhärdad, det finns attacker av aggression, en man går lätt till äktenskapsbrott, han har ingen önskan att arbeta, det är slöhet och instabila relationer.

Självkänsla hos en man påverkar många viktiga stunder: om han bestämmer sig för att träffa en tjej eller inte, hur framgångsrikt det första mötet blir, om den valda kommer att vara intresserad, om det kommer att finnas svårigheter under intervjun när man söker ett jobb, om förhållandet ska utvecklas i ett lag och så vidare.

Endast en stark och självsäker man, som inte nödvändigtvis skiner med externa data, kommer att ge en mycket mer önskvärd effekt på det kvinnliga könet, på arbetsgivaren eller i lösningen av kontroversiella stunder i livet.

Lågt självkänsla hos män i det verkliga livet är ett stort problem. Denna osäkerhet, misstänksamhet, inkonsekvens av fraser, stammar, spänning, tremor, huvudvärk, ångest, hög stress, slöhet. Det tillhör nackdelarna och på alla sätt försöker höja alla möjliga metoder.

Hur ökar självkänsla män?

Mäns självkänsla som helhet är mer tillfredsställande än kvinnors. Studier har visat att män tycker om sig bättre än kvinnor tänker på dem. Det betyder inte att män överskattar sig, snarare tvärtom underskattar kvinnor dem.

Den amerikanska psykologen William James presenterade en formel där självkänsla (tillfredsställelse med liv, självkänsla, självkänsla) framträder i form av en bråkdel, där framgång är i täljaren och i nämnaren av aspiration (orientering av en individ för att uppnå ett visst resultat, status, mål). Därför kan nivån på självkänsla ökas genom ökad framgång (torkarens täljare) eller sänkning av fordringar (nämnare).

Det finns fortfarande några sätt att höja självkänslan.

Den första är sport. En vacker tonad kropp, räta axlar och en säker promenad kommer att ge förtroende för att lösa många livsproblem.

Den andra är kunskapen i böckerna. En välläsad, välbevandad man i många saker kommer faktiskt inte i situationer som han inte kan uppfylla tillräckligt med. En sådan man upprätthåller alltid sin värdighet och hög självkänsla. Han kan förutsäga situationen, läser av gester, förutspår någons beteende, upprätthållet, lugnt och inte fussing. Och förklaringen till allt är ett högt intellekt hos en man.

För det tredje måste du bli ett proffs i någon hobby eller verksamhet. Till exempel i bilstämning, professionell bergsklättring, sportfiske, byggnad och så vidare. Psykologer säger att framgång i hobby ökar självkänsla flera gånger.

För det fjärde är det här människans självkänsla. En mans framgång i ett förhållande med en viktig person till honom (till exempel flickvän, följeslagare, chef) kommer att stärka självkänslan och leda till höga prestationer, liksom framgång i något område av livet, och å andra sidan förväntar sig det låga självförtroendet de flesta misslyckanden och sorger. Känslan av inkompetens och brist i deras relationer med andra individer undergräver människors självkänsla och självförtroende. Självförtroendet inkluderar begreppet självkänsla, till exempel (jag är populär / impopulär, jag är kompetent / inkompetent). Kom ihåg att de runt är en spegel, för att de är en exakt reflektion av vad vi tycker om oss själva och hur vi värdesätter oss själva. Om en man tror att han inte representerar någonting av sig själv, som en person, som en professionell, tänker andra också på honom på samma sätt. Ändra ditt tänkande med 180 grader, börja uppskatta dig själv, och omedelbart kommer det att finnas förändringar i din miljö, som respektfullt börjar behandla dig.

För det femte borde det finnas en person bredvid dig som kommer att tro på dig, stödja, driva och ge känsla av självförtroende.

Sjätte, sätt att öka förtroendet för män inkluderar positivt tänkande, eftersom det är nyckeln till framgång. Positivt tänkande kan förändra livskvaliteten. Vår framtid framträder i en mental bild och det är viktigt att lära oss att se det positiva resultatet av en situation.

Sjunde lär dig att sätta upp uppgifter annorlunda. Stora uppgifter och mål är indelade i små. Till exempel, när man löser ett problem som uppträder i fantasin omöjligt att realiseras, är det nödvändigt att expandera det steg för steg. Varje framgångsrikt genomfört steg ger förtroende för att lösa en svår uppgift och gradvis kommer en man att uppnå en känsla av dominans över frågan.

Åttonde, det är väldigt viktigt att lära sig att vara en bra partner, kompis, pappa. Var inte rädd för att visa sympati är det snabbaste sättet att få andra att känna sig trygga nära en man. En man borde inte tävla med sin far. Det är nödvändigt att fokusera på utvecklingen av din egen stil, vilket i sin tur kommer att göra dig bekväm och bra.

Genom att följa dessa enkla tips är det möjligt att uppnå tillväxten av manlig självkänsla.