Psykologi och psykiatri

Barnets självförverkligande

Barnets självförverkligande - är upplysning om barns personliga möjligheter som leder till ett lyckligare och mer framgångsrikt liv. Varje individ har ett antal behov, utan att det är omöjligt att uppnå ett lyckligt liv. Det är mycket svårt för ett barn att hitta det område där han kommer att öppna upp till det maximala, tillämpa sina karaktärsdrag och uppnå vissa mål. Om en person finner ett sådant område, är hennes framgång i självförverkligande garanterad.

Villkor för självförverkligande av barn

För närvarande är forskare enhälliga att varje individ har många möjligheter som lagras i form av makings och under vissa utvecklingsvillkor kan de vara självförverkliga.

Utvecklingen av barns självförverkligande påverkas av många faktorer: socioekonomisk, biogenetisk, pedagogisk. Tyvärr är illusionen hos en individ, särskilt en ung, en underskattning av deras naturliga förmågor.

Ett viktigt villkor för barns självförverkligande är skapandet av äldre framgångssituationer. Ord som "bra", "låt oss arbeta mer", "bra gjort" bör ständigt adresseras till barnet, och varje barns verksamhet behöver vänligt stöd. Endast sådana villkor kommer att skapa en framgångsituation.

Psykologer har noterat att ju mer aktivt ett barn utvecklas kreativt, desto mer produktivt fungerar hans tänkande i olika plan och riktningar.

Framdriften för den kreativa utvecklingen av barn, deras blomstrande förmåga, utvidgningen av intressegrupper samt humaniseringen av tankar, handlingar, känslor, kreativ aktivitet är fritid.

De flesta rika människor lider av brist på vad de inte kan förstå eller förstå. Det är väldigt viktigt för en person att hitta sin plats i livet för att känna fullständig tillfredsställelse från verkligheten, samtidigt som han uttrycker sig så mycket som möjligt och använder alla sina naturliga lutningar. En person som realiserar sina resurser till gagn för samhället är det lyckligaste.

Själva aktualisering inkluderar njutningen av arbetsprocessen. Självförverkligandet har ett nära samband med den offentliga bedömningen. Ofta lider människor eftersom andra inte ser sina positiva egenskaper och inte värderar dem. Självförverkligande kan låta varje person framträda inför samhället i prakten av deras förmågor och talanger. Möjligheten att styra dina dåliga och goda karaktärsdrag för att uppnå mål är alltid värdefullt i samhället. Personer som inser deras potential är alltid älskade och respekterade.

Psykologer tror att framväxten av en mass ungdomsrörelse, som hippies eller punks, uppstod på grund av ett oupplöst behov att söka efter sig själv. Därför är föräldrarnas uppgift att skapa förutsättningar som kommer att bidra till barns självförverkligande, vilket leder till någonting nytt och unexplored, inriktat på kreativitet.

Avvikelser i ungdomarnas beteende noteras i bristerna i utbildningen. Vuxnas oförmåga att intressera barnet, liksom avslöja sina förmågor och förmågor, leder till att de styrs av slumpmässiga omständigheter, liksom spontana utbrott av energi.

Kreativ självförverkligande av barn

Kreativitet är inte bara ett attribut för socialiseringen av barnets personlighet och ett sätt att kommunicera, underhålla, rekreera, men också ett kraftfullt verktyg för självutbildning, ett unikt sätt att utbilda, liksom estetisk utbildning. Eventuellt litet barns seger eller bara deltagande i tävlingar, kreativa projekt av olika nivåer påverkar utvecklingen av kreativ potential.

I ungdomsåren är de viktigaste medlen i den kreativa självförverkligandet intresseklubbar, klubbar, idrottsföreningar etc.

Kreativ självförverkligande av en tonåring tillhör en viktig komponent i personlighetsutveckling. Psykologer har noterat att själva behovet av att söka är stimulansen för personlig utveckling, liksom sökandet efter sin plats i livet. Sökningen är helt enkelt nödvändig för fysisk, mental, puberteten och strävar efter ungdoms självbekräftelse. Vissa ungdomar hävdar sig genom aggressivt beteende. Tyska psykoterapeut G. Ammon tror att varje barn är född med potentialen av "konstruktiv" aggressivitet. Med denna term förstår psykoterapeuten önskan och önskan om kreativ självförverkligande, vilket bidrar till utvecklingen och förbättringen av världen. Konstruktiv aggressivitet utvecklas och intensifieras endast med barnets rätta uppfostran. Fel i utbildning noteras när initiativet undertryckas hos barn av vuxna. Ofta är dessa barn fångade i spel, i kommunikation med vuxna och kamrater. När barn stöter på familjekonflikter har de destruktiv aggressivitet, vilket allvarligt skadar dem. Felaktig orienterad barnidentitet kan manifestera sig i omotiverad aggression och dåliga handlingar.

Självförverkligande av förskolebarn

När de fyller tre år vet de små vad de vill och försöker själv bestämma vad de ska bära, vilka spel att spela och vem som ska vara vänner med. Det är under denna period att begreppet kärlek, vänskap och självuttryck av alla viktiga aspekter av livet som kommer att följa med barnet genom livet fortsätter. Om ett barn besöker ett barnlag, till exempel ett barncenter eller en trädgård, kan han själv själv inse det. Det är mycket svårare för ett barn att uppnå självförverkligande hemma, eftersom familjemedlemmar ofta är upptagna med hushållssysslor, och barnet ges mycket liten tid.

Men även om barnet är fullt och vuxna är upptagna hela dagen, glöm inte att barnet behöver kärlek till nära och kära. Föräldrar behöver ständigt krama sina barn, prata om sina erfarenheter, känslor och vuxna kommer säkert att få feedback från sina barn. Du kan inte beröva barnet av känslor. Tillsammans med barn är det nödvändigt att spela barnspel och gradvis involvera dem hos vuxna. För ett barn, vardagliga saker: hushållsarbete med en dammsugare, diskar kan tyckas bara magisk. Det är nödvändigt att låta barnet delta i arbetsprocessen hemma, och kanske i framtiden kommer han att hjälpa till att hantera hushållssysslor. De flesta föräldrar litar ofta inte på barnet på något slags arbete eller process, vilket begränsar och instillar rädsla i honom. Ja, ibland kan ett barn släppa eller bryta något, men vilket nöje det kommer att medföra för att utföra en arbetsdrift. Det viktigaste är att hålla lugnet och inte vara nervös, även om det verkar som att arbeta själv är mycket lättare och snabbare.

Föräldrarnas negativa humör passerar ofta mycket snabbt till barnet, och i stället för att ha en bra tid, blir de nära anstöttade av uttryck av ett barns ansikte och pouting-läppar.