Rekommenderas Intressanta Artiklar

Psykologi och psykiatri

Varför kvinnor älskar kvinnor

Varför älskar kvinnor kvinnor? Kärlek mellan kvinnor har blivit ganska vanligt och är nästan ingen fördömelse, även om det fortfarande gör att många tycker om detta val. Lesbianism kan inte betraktas som en hyllning till mode, eftersom det alltid har funnits, nu faller bara mysterien och censurens gardin.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Fred

Fredlighet är en karaktäristika för människans sinnesstämning, som omfattar både sensuella och mentala sfärer. Stillsättet ligger nära konceptet harmoni och återspeglar lugn, när personens tankar inte rusar på jakt efter en lösning, och bilden av världen ser förståelig och förutsägbar även i sin ständiga förändring.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Allvarlig depression

Svår depression är en komplex mental störning som uppstår på grund av olika faktorer, kännetecknad av en ständig känsla av överväldigande melankoli, en känsla av värdelöshet, känslomässig obalans och pessimism om allting. Psykologer säger att varje femte person är utsatt för depression, oavsett social och ekonomisk situation, samt ålder och kön.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Psykos hos ett barn

Psykos hos ett barn rankas som en blandad grupp av komplexa psykiska sjukdomar som finns i barns oförmåga att skilja verkligheten från fantasi, för att skilja verklighetens verklighet från fiktion och bristen på adekvat bedömning av vad som händer. Barnet vet med andra ord inte hur man uppfattar miljön i enlighet därmed, och som ett resultat är svaret på det otillräckligt.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Paranoia

Paranoia är en störning i tänkande, manifesterad i otrolig beteende på grund av hjärnskador. I klassisk mening hänvisar paranoia till tendensen att i slumpmässiga sammanfall av omständigheter se mot fiendernas ormningar, ohälsosamma misstankar och även bygga komplexa konspirationer mot sig själv.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Mental retardation

Oligofreni är ett syndrom med en medfödd mental defekt, uttryckt i mental retardation på grund av hjärnpatologi. Oligofreni manifesteras huvudsakligen i relation till sinne, tal, känslor, vilja och motoriska färdigheter. För första gången var termen oligofren föreslagen av Emil Krepelin. För oligofreni är intellektet hos en fysiskt vuxen person, som inte har nått en normal nivå i sin utveckling, märklig.
Läs Mer