Rekommenderas Intressanta Artiklar

Psykologi och psykiatri

Vaskulär demens

Vaskulär demens är en psykisk förvärrad sjukdom som kännetecknas av en minskning av intelligens, liksom en överträdelse av patientens sociala anpassning. Vaskulär demens gör patienten oförmögna till yrkesaktivitet, begränsar möjligheten att självomsorga, men åtföljs inte av nedsatt medvetenhet.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Sublime

Sublimering är en försvarsmekanism för psyken som är ansvarig för att lindra inre spänning, genom att använda omdirigering av energi för att uppnå resultat av socialt acceptabla mål, till exempel inom konst, sport, metafysik eller religion. Sublimering i översättning från latin (sublimare) betyder att höja eller andligga.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Tolerans

Tolerans är ett begrepp som är tillämpligt inom många områden av mänsklig existens och har därför vissa specifika egenskaper. Ursprunget av termen tolerans har sina rötter inom medicinsk industri och har använts för att karakterisera frånvaro eller förlust av kroppens känslighet mot några faktorer (antigener, läkemedel, fysiska effekter).
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Mönster

Ett mönster är en term som anger ett slags repeterande mönster, du kan även kalla det ett mönster, en modell, ett diagram eller en bild. Konceptet kom från det engelska "mönstret" och översätter, som ett exempel, formuläret. Tack vare mönstret skapas en förmedlingsrepresentation med hjälp av vilka regelbundenhet manifesteras i synkroniseringsläget för processer av uppfattning och tänkande, liksom hur de finns i världen, naturen och samhället.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Autodestruction

Självförstörelse av personlighet är de ideer, känslor och beteendemönster av en destruktiv natur riktad mot sig själva. Det självförstörande mönstret kan realiseras i olika format, inklusive fysisk självskada, kvalificerad som självmordsförsök, kemiska beroenden, störningar i livsmedelsspektrumet. vissa fall av val av extrema sporter, riskabelt sexuellt beteende, val av arbete med ökad fara; farligt provokerande beteende, aktiv självkriminalitet och självförnedring.
Läs Mer
Psykologi och psykiatri

Barnets psykologiska beredskap för skolan

Barnets psykiska beredskap är en integrerad systemkännetecken för processerna i det mentala och intellektuella komplexet av utvecklingen av neoplasmer i barnets personlighet. Nivån på kategorier som ingår i begreppet beredskap bör tillgodose behovet av att framgångsrikt följa de föreskrivna normerna för en ny livsstil som är associerad med socialiseringsprocesserna i den nyfundade gruppgruppen samt att uppfylla de normer och skyldigheter som åläggs studenterna.
Läs Mer